borttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmen

BORTTAGNING AV POLYP I SAMBAND AV ENDOSKOPI AV
TJOCKTARMEN
I samband med skopi av tjocktarmen har en polyp, d.v.s. en slemhinneförändring, tagits bort.
Tarmslemhinnan är inte smärtkänslig och då man tar en biopsi eller tar bort en polyp så känner
man ingen smärta. I samband med borttagning av en polyp finns alltid en liten risk för blödning
eller perforation av tarmen, men det är sällsynt.
Efter undersökningen
Din mage kan kännas spänd och luftfylld. I samband med undersökningen fyller man tarmen
med luft, som kan förorsaka magknip. Symptomen försvinner så småningom, då luften kommer
ut.
Kontakta den vårdande enheten eller dejouren ifall du får
Kraftigt magont, som inte blir bättre med värkmediciner
Riklig blödning
Över 38 grader feber
Polypen skickas för närmare mikroskopisk undersökning och svaret kommer efter 3-4 veckor.
Läkaren berättar resultaten och eventuell uppföljning.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.