utbuktningar i tjocktarmen, divertikulos - Hoito

advertisement
UTBUKTNINGAR I TJOCKTARMEN, DIVERTIKULOS
Divertikelsjukdom beror på tarmfickor (divertiklar) i tjocktarmslemhinnan som buktar ut genom
tjocktarmväggens muskler. Divertiklar utan symptom eller besvär kallas divertikulos.
Utbuktningarna utvecklas oftast i slutdelen av tjocktarmen och är symptomfria. Det kan
förekomma störningar i matsmältningen, som oregelbunden tarmfunktion, förstoppning och
luftbesvär. Utbuktningarna kan orsaka smärta i nedre delen av magen, framförallt på vänstra
sidan. Symptomfria tarmfickor behöver inte vårdas.
Vård
Om tarmfickorna orsakar symptom och inflammeras så behandlas man i första hand med
antibiotika. Vid en mild inflammation vårdas man med peroral antibiotika och intravenöst ifall
man är på sjukhus. En sprucken tarmficka kan kräva akut operation. Vid operationen tas den
drabbade delen av tarmen bort, du är nedsövd under operationen och den görs som en öppen
operation.
Sjukhusvistelsen och fortsatta undersökningar
Sjukhusvistelsen är oftast 2-3 dygn.
Ifall tjocktarmen inte har undersökts tidigare görs det i fortsättningen endoskopi eller
datortomografi av tjocktarmen. Läkaren ordinerar fortsatta undersökningar.
Tarmfunktion, motion och kost
Det är viktigt att se till att tarmen fungerar regelbundet, för tarmfickorna som redan har
uppkommit försvinner inte.
Se till att dricka tillräckligt med vatten, äta fiberrik kost och motionera regelbundet.
Ifall det uppstår problem
Kontakta den vårdande enheten eller jouren.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards