utbuktningar i tjocktarmen, divertikulos - Hoito

UTBUKTNINGAR I TJOCKTARMEN, DIVERTIKULOS
Divertikelsjukdom beror på tarmfickor (divertiklar) i tjocktarmslemhinnan som buktar ut genom
tjocktarmväggens muskler. Divertiklar utan symptom eller besvär kallas divertikulos.
Utbuktningarna utvecklas oftast i slutdelen av tjocktarmen och är symptomfria. Det kan
förekomma störningar i matsmältningen, som oregelbunden tarmfunktion, förstoppning och
luftbesvär. Utbuktningarna kan orsaka smärta i nedre delen av magen, framförallt på vänstra
sidan. Symptomfria tarmfickor behöver inte vårdas.
Vård
Om tarmfickorna orsakar symptom och inflammeras så behandlas man i första hand med
antibiotika. Vid en mild inflammation vårdas man med peroral antibiotika och intravenöst ifall
man är på sjukhus. En sprucken tarmficka kan kräva akut operation. Vid operationen tas den
drabbade delen av tarmen bort, du är nedsövd under operationen och den görs som en öppen
operation.
Sjukhusvistelsen och fortsatta undersökningar
Sjukhusvistelsen är oftast 2-3 dygn.
Ifall tjocktarmen inte har undersökts tidigare görs det i fortsättningen endoskopi eller
datortomografi av tjocktarmen. Läkaren ordinerar fortsatta undersökningar.
Tarmfunktion, motion och kost
Det är viktigt att se till att tarmen fungerar regelbundet, för tarmfickorna som redan har
uppkommit försvinner inte.
Se till att dricka tillräckligt med vatten, äta fiberrik kost och motionera regelbundet.
Ifall det uppstår problem
Kontakta den vårdande enheten eller jouren.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.