Till dig som är student

advertisement
Till dig som är student
Välkommen till kirurgavdelning 2A
Avdelning 2A är en kirurgisk avdelning med 27 vårdplatser men med möjligheter till 29
platser vid behov.
Avdelningens inriktning är att ta emot patienter med urologiska besvär relaterade till njurar,
urinvägar, urinblåsa eller prostata.
Våra patienter kommer antingen direkt hemifrån, planerat ifrån väntelista för att utredas,
opereras eller behandlas eller via akutmottagningen, dygnet runt.
Vårdtiderna är oftast korta, 3-5 dagar, och många utredningar och behandlingar görs med
hjälp av röntgenavdelningen. Om patienten har behov av extra stöd efter hemgång sker
vårdplanering tillsammans med hemtjänst.
Öppen retur
Svårt sjuka patienter, oftast obotligt cancersjuka, som vårdas i hemmet har möjligheter att vid
problem komma direkt till oss för inläggning utan att besöka akutmottagningen genom så
kallad ”öppen retur”. Ett stöd för dessa patienter är det Palliativa teamet som stödjer patienten
både i hemmet och under sjukhusvistelsen. Teamet består av både läkare, sjuksköterska,
kurator och präst.
Många av patienterna har problem med att dricka och äta näringsriktigt. Därförär det viktigt
för oss att tillgodose patienternas näringsbehov.
Vårdlag
På avdelningen arbetar 12 sjuksköterskor och 11 undersköterskor. Vi är indelade i vårdlag
som ansvarar för omkring 9 patienters omvårdnad. Vi arbetar utifrån ett individuellt schema,
lagt under 5-veckors perioder och med flextid. Arbetstiderna varierar från 07.00- ca 16. 00,
kvällstid 13.30-ca 22.00 samt nattjänstgöring 21.15-07.15.
Vi har datoriserad journaldokumentation och använder VIPS-metoden. Varje dag görs
vårdtyngdsmätning enligt Rush-metoden.
Som student har du möjligheter att köpa frukost och fika till självkostnadspris på avdelningen.
Ta med dig enkronor eller femkronor för att kunna betala i kaffeautomaten.
Avdelningschef är Mari Hellberg, [email protected] tel 0340- 48 10
31. Huvudhandledare för sjuksköterskor är Ulrika
Kvarnemar, [email protected] och Lisbeth Göransson,
[email protected] Huvudhandledare för undersköterskor är Ann-Christine
Alström, [email protected], tel 0340 – 48 11 22
Under den kliniska utbildningen hos oss kommer du att få möta patienter som är svårt sjuka,
är under utredning behandling och /eller operation och som kräver olika sorters
medicintekniska insatser.
Välkommen till oss!
Vanligt förekommande ord på kirurgen
Angiografi: Röntgenundersökning av blodkärl.
App/Appendectomerad: Blindtarm/Blindtarmsopererad.
Blododling: Venöst blod som tas vid hög feber eller frossa.
Buköversikt: Röntgen, visar förstoppning eller annat tarmstopp.
Cardia: Övre magmun.
Cholecystit: Inflammation i gallblåsan.
Cholecystectomerad: Gallblåsan är borttagen.
Choledochus: Stora gallgången.
Cholecystolitiasis: Stenar i gallblåsan.
Commotio: Hjärnskakning.
Comprinettstrumpor: Stödstrumpor.
Colo: Tjocktarmen.
Colostomi: Stomi upplagd från tjocktarmen, ”påse på magen”.
CT: Datortomografi, röntgenundersökning.
CVK: Central venkateter, läggs in av narkosläkare.
Divertiklar: Fickbildningar på tarmen.
Divertikulit: Inflammation i en fickbildning.
Duodenum: Tolvfingertarmen.
Enteral nutrition: Matintag via magsäcken, t ex via en PEG.
Epigastricabråck: En del av tarmen kommer ut genom bukväggen.
ERCP: Röntgenundersökning, vid besvär från stora gallgången.
Eusofagus: Matstrupe.
Faecesodling: Avföringsprov.
Fem-pop: Kärloperation, femoralis-poplitea.
F-Hb: Avföringsprov, för att se om det finns blod i avföringen.
Fistel: Falsk gång.
Hematemes: Blodig kräkning.
Hemicolectomi: Del av tarm som opererats bort.
Hepatit: Gulsot.
Ikterisk: Gul i skinnet och i ögonvitorna.
Ikterus: Gulsot.
Ileostomi: Tunntarm framlagd genom bukväggen,`påse på magen.
Ileus: Tarmvred.
IVA: Intensivvårdsavdelning.
Jejunocath: Matning via slang/sond direkt in i tarmen.
Jejunum: Del av tunntarmen.
Kärlinsufficiens: Dålig cirkulation i något kärl.
Laparoskopisk: Via titthålskirurgi.
”Lapp galla” : Gallsten opererad via titthålskirurgi.
Melena: Blodig avföring.
Nutrition: Matintag.
Nutritionsshema: Speciellt informationsblad om vad som får intas.
Obesitas: Överviktig.
Obstipation: Förstoppning.
Palpation: Med handen kännbar, ex förstorad lever,tumör i buken.
PAC: Porth a cath inlagd ”dosa” under huden, som man ger dropp i.
Parenteral nutrition: Näring given, inte via mun/magsäck utan via blodet.
Paratyreooidea: Bisköldkörtel.
Pancreas: Bukspottkörtel.
Pancreatit: Inflammation i bukspottkörteln.
Passageröntgen: Undersökning för att se om det föreligger något stopp i tarmen.
PEG: Inlagd matningsslang i magsäcken.
Perianal: Bredvid analöppningen.
Pneumothorax: Hål i lungsäcken.
Postop: Eftervårdsavdelning efter operation, ligger i anslutning till
intensivvårdsavdelningen.
Preop: Före operation.
PTC: Inlagd, avlastande slang/drän i gallvägarna.
PVK: Perifer venkateter, droppnål.
Pylorus: Nedre magmunnen.
Rectum: Nedre/sista delen av tjocktarmen.
Rectumamputation: Borttaget sista delen av tjocktarmen.
Resektion: Tagit bort.
Reoperation: Omoperation.
Sigmoideum: S-formad del av tjocktarm, strax ovanför rectum.
Struma: Sköldkörtelsjukdom.
Transversum: Tvärgående delen av tjocktarmen.
Transversostomi: Upplagd tarm från transversum ”påse på magen”.
Thyreoidea: Sköldkörtel.
Trombos: Blodpropp.
TPN: Total parenteral nutrition, näringsintag via blodet.
Ulcus: Magsår.
Varicer: Åderbråck.
Ventrikel: Magsäck.
Ventrikelulcus : Sår i magsäcken.
V-sond: Ventrikel sond/slang, via näsan ner till magsäcken.
Avlastar vid illamående och stora kräkningar.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards