Ime-håll

advertisement
Ime-håll
Förord
9
1. CHARMEN MED TAKMEN 15
Hur går det till att bajsa? Och varför
det är bra att veta 18
Sitter jag rätt på toan? 22
Entrén till tarmröret 27
Tarmens uppbyggnad 36
Den "skumma" matstrupen 37
Den sneda lilla magpåsen 39
Den slingrande tunntarmen 40
Den onödiga blindtarmen och den
knubbiga tjocktarmen 45
Vad vi egentligen äter 50
Allergier, överkänsligheter och intoleranser 58
Celiaki och glutenöverkänslighet 59
Laktos- och fruktosintolerans 61
Liten bajsskola
http://d-nb.info/1066395799
67
2. TARMENS NERVSYSTEM 77
Hur våra organ transporterar maten 79
Ögonen 79
Näsan 79
Munnen 80
Svalget 81
Matstrupen 81
Magen 83
Tunntarmen 85
Tjocktarmen 87
Sura uppstötningar 90
Kräkningar 95
Varför vi kräks och vad vi kan göra åt det 96
Forstoppning 104
Laxermedel 110
Tredagarsregeln 116
Hjärna och tarm 117
Hur tarmen påverkar hjärnan 120
Om irriterade tarmar, stress och depressioner 124
Var jaget uppstår 133
3. MIKROBERNAS VÄRLD 137
Människan som ekosystem 139
Immunsystemet och våra bakterier 143
Tarmflorans utveckling 149
En vuxen människas tarminnevånare 156
Våra bakteriers gener 161
De tre tarmtyperna 163
Tarmflorans roll 170
På vilket sätt kan bakterier göra oss tjocka? Tre
hypoteser 174
Kolesterol och tarmbakterier 179
Skurkar - onda baciller och parasiter 183
Salmonellabakterier med hattar 183
Helicobacter - mänsklighetens äldsta
"sällskapsdjur" 187
Toxoplasma - orädda kattpassagerare 195
Springmaskar 203
Om renlighet och goda bakterier 207
Renlighet till vardags 208
Antibiotika 215
Probiotika 221
Prebiotika 232
Tack 241
De viktigaste källorna 242
Download