Utskrivningsmeddelande från läkare tas ur systemet (journaldatum)

advertisement
Utskrivningsmeddelande från läkare
Personnummer
Klinik/ avdelning
Namn
Ansvarig överläkare
Utskrivande läkare
Vårdtid
Dosdispenserade läkemedel
Ja
Nej
Läkemedelsansvar
Eget ansvar
Stöd från närstående
Stöd från distrikts- eller sjuksköterska
Orsak till sjukhusvistelsen/information om vad som hänt under vårdtiden
Information om ändringar i din läkemedelsbehandling som har gjorts under
sjukhusvistelsen samt orsaker till ändringarna (läkemedelsberättelse)
Planerad uppföljning
Övrig information och råd efter utskrivningen
Se också läkemedelslistan som visar alla dina läkemedel
Utgåva 1.1 2012.01
Download