AT-dag infektion, 2014-04-10
08.00 – 16.30, Ägget, NÄL
08.00 – 08.30 Introduktion.
Vem är infektionspatient? Akutsmart?
Bert-Ove Larsson
08.30 – 9.15 Antibiotikabehandling
Hur behandla när bakterierna är resistenta?
Lennart Wernbro
09.15 – 09.45 FIKA
09.45 – 10.25 Pneumoni
Petter Malmström
Läsanvisning: Regional medicinsk riktlinje, Samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna
Fallpresentation
10.25 – 10.35 Rast
10.35 – 12.00 Lab vid infektion
- eller inflammation?
Feberutredning
Katrin Olming Franc
och
Johanna Karlsson
12.00 – 12.45 LUNCH
12.45 – 13.45 Sepsis
Från akuten till IVA och sedan hem!
Els-Marie Rolen och
Jenny Gustafsson (AnOpIVA)
13.45 – 13.55 Rast
13.55 – 14.25 UVI
Britt-Marie Lundgren
14.25 – 14.55 FIKA
14.55 – 15.55 CNS-infektioner
Gabriela Stanciu
15.55 – 16.05 Rast
16.05 – 16.30 Avslutning
Vad har vi inte pratat om?
Utvärdering
Bert-Ove Larsson
OBS! Inläsning i förväg: Regional medicinsk riktlinje, Samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna.
Under pneumoni fallpresentation.
Välkomna!
Infektionskliniken