Talande hjälpmedel och grafisk AKK – inte längre det sista

advertisement
Talande hjälpmedel och grafisk AKK
– inte längre det sista alternativet?
Eva Alenbratt
Anja Morell
Logopeder, DAHJM Dataresurscenter, Lund
Kommunikationskarnevalen 2014
Majoriteten har en
dator med sig
konstant
Denna dator
integreras i en
mängd olika
vardagliga behov
Den talande bilden i
vardagen
Din telefon
Hur många har en smart telefon?
Vad använder ni den till?
kalender och påminnelse
anteckningar
väckarklocka
fotografera
söka information
… och så ringa och SMSa…
Förskrivningar Region Skåne
• År 2012:
144 st från sortiment
• År 2013:
99 st från sortiment
100 st Friare Val (surfplatta/smart telefon)
Tillgänglighet och smidighet
Välkänd och intuitiv teknik
Används i många miljöer
AKK för alla
E. Alenbratt & A. Morell
S. Blackstone
Tidig introduktion
… ska papperskartan introduceras nu?
Användare
• Motorisk funktionsnedsättning
• Autism
• Kognitiv funktionsnedsättning
tidig nivå
TAKK
Motorisk funktionsnedsättning
• Väldigt få varit aktuella för surfplatta för
AKK
• Många använder privat surfplatta
Autism
• Fler personer med autism har fått
hjälpmedel för AKK
• Sannolikt köper en del familjer utrustning
själva
Kognitiv funktionsnedsättning
• TAKK-användare
– ökande grupp
– inte bara AKK
• Personer på tidig nivå
– ökad tillgänglighet
– mycket rådgivning
– sällan berättigade till surfplatta
Bikupesamtal – 10 minuter
Tänk på personer på
tidig kommunikativ nivå och/eller
TAKK-användare
Vad använder dessa personer en surfplatta
eller smart telefon till?
Visuella scener
Bikupesamtal – 5 minuter
Tal till bild:
- hur viktig är tal till bild?
- hur tydlig är en bild i sig själv?
- kan man säga att bilden är språket,
eller är det talet som är språket?
Hjälpmedel
• Hur är surfplattan ett hjälpmedel?
• Räcker det att det finns en surfplatta
tillgänglig?
• Surfplatta i skolan, sjukhus, köpcenter …
så långt har vi inte kommit.
Slutet på början!
Eva Alenbratt
Anja Morell
DAHJM Dataresurcenter
www.dahjm.se
Region Skåne © Anders Tukler
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards