Pressmeddelande från Dramaten 26 januari 2004

Pressmeddelande från Dramaten& 15 oktober 2010
Scenväxlingar flyttar in på Dramaten
Utställningen Scenväxlingar på Bonniers Konsthall, som är ett samarbete med
Dramaten&, har blivit väldigt uppmärksammad under hösten. Nu är det dags för
utställningen som fokuserar på mötet mellan konstnärer och scenkonsten att gå in i
nästa fas med en rad performance, föreställningar och samtal - både på Dramaten och i
konsthallen.
Först ut är seminariet Dramaten& teatern & konsten: Scenväxlingar genom historien
19 oktober kl 18.00-20.00
Vi rör oss från Wagners tankar om det totala konstverket via den tidiga modernismens
formexperiment och fram till fluxusrörelsens öppna konstbegrepp med happenings och
performance. Seminariets inbjudna deltagare gör nedslag i intressanta korsbefruktningar
under 1900-talet och diskuterar olika förutsättningar och hinder för kreativa samarbeten
mellan konst och teater.
Kvällen bjuder också på ett framförande av Åke Hodells I gevär. Magnus Haglund, som
skrivit en bok om Åke Hodell, har bjudit in Karl-Johan Stigmark, Kajsa Sundin, Dan
Fröberg, Anna Koch, Mathias Josefsson och Nadine Byrne att medverka i en remix av
ljudkonstklassikern som framfördes första gången den 18 november 1963.
Deltagare:
Camilla Eeg-Tverbakk (moderator) är konstnär, curator, teoretiker och skribent och
verksam inom både bildkonsten och teatern. På 1990-talet arbetade hon som
skådespelare och regissör på oberoende teaterscener i Oslo för att sedan inleda en
akademisk karriär. Hon har en examen i Performance Studies vid New Yorks
universitet och har curerat och producerat flera festivaler och internationella gästspel i
Oslo. Hon undervisar vid Akademie för Scenekunst i Fredrikstad.
Magnus Florin är författare, regissör och chefdramaturg på Dramaten. Hans romaner
har rönt stor uppmärksamhet och den Augustprisnominerade Trädgården (1995)
iscensattes även som opera på Drottningholmsteatern. Han skrev libretto till Daniel
Börtz opera Goya på Göteborgsoperan 2009. Mellan 2000-2006 var han chef för
Radioteatern.
Magdalena Holdar är konstvetare, verksam vid Stockholms universitet, Södertörns
högskola samt Konstfack. 2005 lade hon fram sin avhandling Scenography in Action,
som diskuterar hur ljus, ljud, rum och skådespelare samverkar i vår upplevelse av
scenografin under en teaterföreställning. Hennes nuvarande forskning kretsar kring
Fluxus som internationellt nätverk.
Bengt af Klintberg är folklivsforskare, författare och konstnär och var framträdande
inom den svenska Fluxus-rörelsen på 1960-talet. Han har skrivit flera uppmärksammade
böcker om en nutida sägentradition som Råttan i Pizzan och gav 2006 ut boken Svensk
Fluxus. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.
Magnus Haglund är kritiker och författare och har skrivit mycket om konstmusik och
ljudkonst. 2009 kom hans porträttbok om den mångsysslande författaren Åke Hodell.
Mer från Scenväxlingar på Dramaten, hösten 2010:
Dramaten& teatern & konsten: Samtida Scenväxlingar
Internationellt seminarium inom ramen för Scenväxlingar; ett samarbete med Bonniers
Konsthall. Medverkande: Heiner Goebbels, Markus Schinwald, Mellika Mellani, Sara
Arrhenius, samtalsledare: Camilla Eeg-Tverbakk. Samtalet hålls på engelska.
27 nov kl. 15.30-18.00, Målarsalen
Dramaten& Pablo Bronstein & Ragnar Kjartansson
Konstnärssamtal med Pablo Bronstein och Ragnar Kjartansson. Båda är aktuella med
performance på Dramaten inom ramen för Scenväxlingar; ett samarbete med Bonniers
Konsthall. Samtalet hålls på engelska.
2 december kl. 18.00-19.00, Tornrummet
Dramaten& Berömda dödsfall ur den Europeiska litteraturen
Performance av Pablo Bronstein med skådespelarna Danilo Bejarano, Peter Engman
och Janna Granström. (Bild: Pablo Bronstein, Balletto Neoclassico, 2007 Performance
at Palazzo Saluzzo Paesana (Torino), 16 May 2007 With the collaboration of
Fondazione T.N.T., Liceo Coreutico Teatro Nuovo, Torino)
3 december kl 20.00, 4, 5 december kl 18.00, 11 december kl 17.00, 12 december kl
15.00, Tornrummet
Dramaten& Kammarspel
För utställningen Scenväxlingar arbetar konstnären Ragnar Kjartansson fram
föreställningen Kammarspel, ett klassiskt salongsdrama i helt ny tappning. En man och
en kvinna befinner sig i ett vardagsrum där de tilltalar varandra i emotionella och
hjärtslitande ordalag. Föreställningen pågår i tre timmar och skådespelarnas dialog
upprepas gång på gång med små justeringar. Publiken är välkommen att gå in och ut ur
salongen under föreställningen, baren är öppen.
Medverkande: Thomas Hanzon och Thérese Brunnander.
4 dec, kl 19.30, Stora scenen