Kulturaktiviteter för barn och unga med funktions

Eslövs Kulturskola
Tf verksamhetschef Bella J Tinghammar
0413-623 31
[email protected]
Hörby Kulturskola
Kulturskolechef John Bjerkert
0733-31 84 46
john. [email protected]
Höörs Musikskola
Rektor Annika Eriksson
0413-282 84
[email protected]
Kulturaktiviteter
för barn och unga
med funktionsnedsättning
Höörs Musikskola: Musik & Rörelse
Alla barn är välkomna att söka kurser på musikskolan i Höör och på kulturskolorna i Hörby och Eslöv.
En kultur- eller musikskola är en kommunal fritidsverksamhet som har undervisning i kulturämnen
efter skoltid. Som elev kan man välja på många olika
kurser i allt från gitarr och cello till trumpet och dragspel. Utöver musikämnena finns det kurser i dans,
film, drama/teater, bild och mycket mer. Det kostar
pengar att delta i undervisningen men avgifterna är
subventionerade av kommunerna.
Till alla dessa kurser är alla barn välkomna att söka.
Musik- och kulturskolornas verksamhet är ett bra
alternativ för barn med speciella behov eftersom
man lätt kan anpassa undervisningen efter det specifika barnets önskemål och behov.
Musik- och kulturskolornas utbud av kurser finns på:
www.eslov.se/kulturskolan
www.hoor.se/musikskolan
www.horby.se
Utöver detta finns det kurser som är speciellt riktade
till barn med särskilda behov. De kurserna hittar du
på sidan här till höger.
Ålder:
årskurs 1–9
Tid:
fredagar
Ledare:
Sylvia Loft, musikterapeut och rytmikpedagog
Emily Willman, dans- och teaterpedagog
Kontakt och anmälan: [email protected], 0413–28 284
Hörby Kulturskola: Musik & Sånt
Vi sjunger och spelar musik och teater tillsammans. Du får prova att spela
flera olika instrument och att agera. Du får även möjlighet att framträda
inför publik.
Ålder:
årskurs 1 grundskolan–årskurs 3 gymnasiet
Dag:
måndagar
Ledare:
Lisa Göransson, dramapedagog
Mikael Frisk, musikpedagog
Kontakt och anmälan: [email protected], 0733-31 83 20
Eslövs Kulturskola: Kulturmix
Vi gör teater- och rörelseövningar, spelar trummor, rytminstrument,
bygelgitarr, piano, sjunger tillsammans med mera.
Ålder:
årskurs 1–9
Dag:
torsdagar
Ledare: Sara Tofte, musikterapeut
Caroline Arlestål, teaterpedagog
Kontakt och anmälan: [email protected], 0413–623 05
Eslövs Kulturskola: Film & Animation
Vi jobbar i grupp och skapar en film tillsammans.
Ålder:
10–14 år
Dag: måndagar
Ledare: Mia Hulterstam, filmpedagog
Kontakt och anmälan: [email protected], 0413–623 05
Eslövs
Kultur på fritiden för barn och unga
med funktionsnedsättning
Ett unikt tillfälle att träffas och träna alla sinnena genom musik och rörelse.
Vi rör oss, sjunger och spelar på rytminstrument, allt efter förmåga.
Utan krav låter vi fantasin flöda och vi släpper loss i musikens egen värld.