Nyhetsbrev Januari 2011 Till restauranger, caféer, livsmedelsbutiker

advertisement
Nyhetsbrev
Januari 2011
Till restauranger, caféer,
livsmedelsbutiker, centralkök,
gatukök, pizzerior
Ta kommandot över riskerna och påverka kostnaden för
kontrollen
Du som hanterar livsmedel vet vilka risker som finns i din verksamhet. Bland annat är
riskerna vid nedkylning, varmhållning och kylförvaring viktigt att regelbundet kontrollera.
Då du kan visa oss med din egenkontroll att du har bra koll på och bra rutiner för att
hantera riskerna i din verksamhet, kommer dina kostnader för vår kontroll att bli mindre.
Vi följer Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll i vårt arbete. Det innebär att
en offentlig kontroll, ett besök på plats, ingår i den fasta kontrollavgiften som du betalar
varje år. Vi kommer oftast oanmälda för att få oss en rättvisande bild av hur
verksamheten fungerar. Efter besöket får du en rapport där det framgår hur väl
livsmedelslagen efterlevs och om det finns brister som måste åtgärdas. Rapporten är en
offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den.
Om vi anser att det är nödvändigt följer vi upp besöket och för dessa återbesök debiterar
vi en avgift på 700 kronor per arbetstimme. Alltså, om allt fungerar som det ska blir det
inga återbesök och därmed inga extra kostnader. Det tycker vi är rättvist.
Rätt märkta livsmedel
Under 2011 kommer vi tillsammans med Skånes kommuner kontrollera märkningen av
förpackade livsmedel. Detta ingår i den så kallade första offentliga kontrollen. Ett tips är
att se över de vanligaste märkningsreglerna i Livsmedelsverkets föreskrifter SLV
2004:27. Du kan hitta dem på Eslövs hemsida/livsmedel.
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkomna att kontakta oss!
Med vänliga hälsningar
Miljöavdelningen
Hans Hallén
Livsmedelsinspektör
[email protected]
070-622 20 39
Kjell Arne Nilsson
Livsmedelsinspektör
[email protected]
070-510 60 16
Download