Information från kocken
Änkärrs förskola
Rött kött
Det har kommit synpunkter angående Livsmedelsverkets råd
om "Rött kött", som vid regelbundet och långvarigt intag,
enligt forskningen skulle kunna påverka riskerna för att få
tarmcancer. Enligt synpunkterna serverar vi för stor mängd
rött kött så det inte finns utrymme att servera kött hemma.
Livsmedelsverket råd är att man ej bör äta mer än 500g tillagat
rött kött eller chark (t.ex. korv) per vecka.
I genomsnitt på en fyraveckorsperiod serverar vi på Ängkärrs
förskola rött kött eller korv 2-3 gånger/vecka. Varje portion
innehåller ca 60 – 70g kött beroende på ålder på
avdelningarna.
När vi gör t.ex. grytor och köttsåser minskas köttmängden
något och ersätts med bönor, grönsaker, tomatsås etc. Detta
innebär att vi serverar ca: 180-210g rött kött i veckan. Det
finns alltså god marginal att äta ett par portioner rött kött eller
korv med familjen hemma.
Det är viktigt att små barn som växer får i sig näringstät mat.
Kött är en viktig källa för järnintag och är nödvändig för barn.
Livsmedelsverket rekommenderar att bara servera en
vegetarisk rätt i månaden. Men givetvis försöker vi öka
mängden grönsaker i övriga maträtter.
Ängkärr följer Livsmedelsverkets rekommendationer när det
gäller bra mat i förskolan.
Janne Aurestrand, kock Ängkärrs förskola