Säker mat på eget fat

advertisement
I tidningarna finns ofta larmartiklar om
farliga bakterier i maten. Det är riktigt att det finns
bakterier i livsmedel. Bakterier finns naturligt överallt,
även i livsmedel.
Om vi hanterar livsmedel fel kan
En bakteriometer
vissa bakterier göra maten farlig.
Matförgiftningar är vanliga. Varje
år insjuknar 1/2 miljon människor
i Sverige. Hälften blir sjuka av mat
100
som lagas i det egna köket. Särskilt
känsliga för matförgiftningar är små
barn, gravida, äldre och personer
med nedsatt immunförsvar.
De allra flesta bakterier dör vid
72
tillagning, så ät inte rå eller halvrå
mat. Du som är gravid måste vara
extra försiktig.
Håll isär rå och tillagad mat.
Färdiglagad mat kan förorenas med
bakterier om maten skärs upp med
37
en odiskad kniv.
De vanligaste orsakerna till
mat­förgiftningar är otillräcklig
upphettning, felaktig avsvalning,
dålig kylförvaring, varmhållning
vid för låg temperatur och slarv
med hand­tvätt.
Laga inte mat åt andra när du är
magsjuk, har ont i halsen eller har
8
sår på händerna.
Anmäl matförgiftningar till
miljöförvaltningen i din kommun.
Snabb anmälan kan skydda andra
från att bli sjuka.
-18
Genom att följa dessa enkla råd
kan du själv göra mycket för att slippa
ºC
bli matförgiftad. Och du, häng gärna
upp mittuppslaget på kylskåpsdörren
eller anslagstavlan i köket.

Säker mat
på eget fat
Lär dig laga säkert


God livsmedelshygien lönar sig alltid!
MED BENÄGET TILLSTÅND AV
HIGHFIELD PUBLICATIONS DN57LY UK
I konsumenternas
intresse
är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller livsmedel
inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket
ska i konsumen-ternas intresse verka för
säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet
i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Redlighet i livsmedelshanteringen
innebär att konsumenterna ska kunna
lita på märkningen vad gäller till exempel
livsmedlens samman­sättning, vikt, hållbarhet
och ursprung. Livsmedelsverket lyder under
Jordbruksdepartementet.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets uppgift är att:
Utarbeta normer (regler) inom
livsmedelsområdet
Utöva tillsyn enligt livsmedelslagen samt
leda och samordna livsmedelskontrollen
Informera om viktiga förhållanden på
livsmedelsområdet
Aktivt medverka till att riksdagens och
regeringens riktlinjer i fråga om kost och
hälsa fullföljs
Verkställa utredningar och praktiskt
vetenskapliga under­sökningar om
livsmedel och matvanor samt utveckla
metoder för livsmedelskontroll.
Livsmedelsverkets arbete ska i så stor
utsträckning som möjligt grundas på
internationellt samarbete, särskilt inom EU.
Goda råd i köket

Värm maten ordentligt till minst
70°C. Använd termometer.
Tänk på att mikrovågsugnen ofta
värmer ojämnt.
 Genomstek alltid fågel, gris­kött och
köttfärs. Smaka inte på rå köttfärs!
 Ska maten hållas varm, så gör det
vid lägst 60°C.
 Kyl snabbt ned tillagad mat, särskilt
stora mängder, som inte ska ätas
med detsamma. Sätt kastrullen/
grytan i kallt vatten och rör om.
 Snabbt in med maten i kylskåpet.
+ 4°C är en bra temperatur.
Skaffa termo­meter till kylskåpet.
 Djupfrys fisk som ska gravas
eller ätas rå.
 Skölj grönsaker och frukt ordentligt.
 Tvätta alltid händerna efter toalettbesök, innan du börjar laga mat
och mellan hantering av olika slags
råvaror, t ex grönsaker och kött.
 Diska alltid knivar och skärbrädor
när du skurit kött eller fisk. Använd
gärna flera olika skär­brädor, t ex en
för grönsaker och en för kött.
Håll rent på arbetsbänken!
 Byt disktrasa ofta! Använd hushållspapper för att torka köksbänken när du hanterat rått kött
eller fisk.
 Inga husdjur på diskbänk eller
köksbord. Använd sär­skilda
matskålar till djuren.
 Laga aldrig mat åt andra när du
är sjuk eller om du har sår på
händerna.
LIVSMEDELSVERKET
Box 622
751 26 UPPSALA
Telefon: 018-17 55 00
[email protected]
www.livsmedelsverket.se
Livsmedelsverket OKT 2008, Layout: MERETHE ANDERSEN Teckningar: Olle Engkvist
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards