MATFÖRGIFTNINGAR
Syftet
Ge eleverna kunskap kring hur
livsmedelsinfektioner och matförgiftningar
uppstår, samt de mikroorganismerna som
orsakar dem
Målet
Elever ska kunna förklara skillnaden emellan en
livsmedelsinfektion och matförgiftningar, samt
känna till de vanligaste mikroorganismerna
som orsakar dem, och vilka symptom dessa kan
ge
BAKTERIER
ANTIBIOTIKARESISTENS
INKUBATIONSTID & SJUKDOM
LIVSMEDELSINFEKTION
EHEC
SALLMONELLA
BAKTERIER
LISTERIA
CAMPYLOBAKTER
Noroviruset
Skydda
sig
Virus
Symptom
Spridning
Livsmedlet
I livsmedlet !
Histamin
Livsmedelsförgiftning
Mögel
MÖGEL
Naturliga
gifter
Naturliga gifter
Bacillus cereus
BAKTERIER
Stafylokocker
Clostridium botulinum
Clostridium perfringes