Måltidspolicy för Filifjonkan

advertisement
Måltidspolicy för Filifjonkan
Vi är stolta över maten på Filifjonkan. Vår kokerska lagar närproducerad, KRAV
och ekologisk mat enligt S.M.A.R.T. metoden i vårt eget kök.
Maten skall vara varierad och näringsriktig. Minst tre sorters grönsaker skall
serveras varje middag. Frukt serveras dagligen. Minst en dag i veckan serverar
vi vegetarisk åt alla, det serveras dock ett vegetariskt alternativ varje dag.
Mjölkprodukter skall erbjudas vid samtliga måltider. Till maten dricker vi mjölk
eller vatten. Vi är sparsamma med socker och salt då vi idag ofta får för mycket
i oss av båda.
Våra livsmedel ska i möjligaste mån vara ekologiska eller KRAV-märkta.
Miljötänkande skall prägla rutiner och val vid inköp. Förpackningar ska i största
möjliga utsträckning vara återvinningsbara, i andra hand vålla så liten skada på
miljön som möjligt, t.ex. inhandla storförpackningar istället för många små.
Närproducerat och säsongsanpassat ska prioriteras.
Vi lägger stor vikt vid att göra måltiderna till en lugn och trivsam social stund.
Barnen har sina egna platser, vi småpratar med de som sitter vid bordet, det
finns gott om tid att äta och vi väntar in varandra innan vi gemensamt tackar
för maten och går ifrån.
Vi serverar tre mål om dagen, frukost, lunch och mellanmål vilket ger 65-70%
av dagsintaget av kalorier och näringsämnen. Resten ska ges där hemma med
ett middagsmål och ev. mellanmål.
En god hälsa får man inte enbart av att äta bra mat så därför är vi ute mycket.
Då får barnen röra på sig, utevistelsen stimulerar grovmotoriska aktiviteter, och
ett barn rekommenderas 60 minuters fysiskt aktivitet varje dag. Utöver detta
får vi ju massor av nytt syre!
Naturligtvis dokumenteras arbetet i köket och hantering av livsmedel i vår
egenkontroll. I systemet ingår rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas
och åtgärdas, samt hur allt detta ska dokumenteras. Detta görs i samarbete
med Anticimex.
Vad är då S.M.A.R.T.?
S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel "tomma kalorier"
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
Såhär fördelas mängderna av de olika livsmedlen:
Varför S.M.A.R.T.?
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt odlingslandskap
Frisk luft
Ingen övergödning
Giftfri miljö
Bara naturlig försurning.
Download