Matpolicy - central rutin(1)

advertisement
Matpolicy – central rutin
--------------------------------------------------------SYFTE
 Denna rutin säkerställer att vi serverar varierad kost som håller hög kvalitet
 Denna rutin säkerställer att vi erbjuder barnen en sund matkultur
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Alla medarbetare i Norlandia
ANSVAR
Alla medarbetare i Norlandia
GENOMFÖRANDE
 Vi ska alltid ha det fint serverat och maten ska serveras som buffé om det är möjligt.
 Alla måltider ska ha ett pedagogiskt innehåll.
 Vi serverar sockerreducerad kost.
 Vi följer Livsmedelsverkets rekommendation och serverar lättmjölk som måltidsdryck
 Vi serverar kött som är svenskmärkt så långt det är möjligt.
 Vi serverar MSC märkt fisk 1-2 ggr i veckan.
 Vi strävar efter att serverar Krav/ekologiska livsmedel.
 Vi strävar efter att laga mat från grunden så långt det är möjligt. Undantag när
ordinarie kock är frånvarande.
 Vi har en vegetarisk dag i veckan/4 gånger månad
 Vi serverar säsongsanpassade grönsaker.
 Vi serverar alltid flera olika sorters grönsaker till lunch.
 Vi serverar ris högst en gång per vecka.
 Vi serverar specialkost till de barn /elever vars föräldrar önskar det av religiösa skäl
eller som behöver det på grund av allergi eller överkänslighet mot något födoämne.
Vi har inte möjlighet att servera Halalslaktat kött. Vi erbjuder vegetarisk kost när det
efterfrågas.
 Vi serverar samma mat till personalen som till barnen.
1

De kök som har mottagning ska sträva efter att ha ett cateringavtal som följer
ovanstående punkter
REFERENSER:
Livsmedelsverket
2
Download