Vi borde inte få dina pengar. Vi borde inte få ditt stöd. Du borde

advertisement
Vi borde
verkligen
inte
finnas.
Vi borde inte få dina pengar. Vi borde inte få ditt stöd.
Du borde aldrig behöva läsa om oss eller höra talas om vårt namn.
Du borde heller aldrig behöva be om vår hjälp eller komma i åtnjutande av våra tjänster.
Men så länge sjukvården nästan aldrig ger cancerpatienter någon eftervård kommer
vi tyvärr att fortsätta att behövas.
En cancerbehandling är en stark traumatisk upplevelse i klass med att ha varit i en
krigszon. Att vara tvungen att fundera över hur man säger adjö för alltid till ett barn.
Eller att undra om man ska få uppleva ytterligare en vår, ger djupa ärr i själen.
Därför är det inte så konstigt att man kan behöva både hjälp och stöd, när man blir frisk igen.
En tredjedel av befolkningen kommer att få cancer i sin livstid. Det betyder att
10 000-tals människor kan ha behov av rehabilitering varje år. Därför att var cancern än
suttit hamnar den i huvudet till slut.
Hjälp oss genom att skänka valfri summa på telefon 0900-8900, Bankgiro 900-2064
eller Plusgiro 90 02 06-4. Du kan även läsa mer på cancerrehabfonden.se.
VI H E T TE TI DI GAR E C TR F. AN N O N S EN ÄR FR AMTAG EN OC H PU B LI C ER AD PÅ I D EELL BAS IS .
Download