Hej alla föräldrar Ni är alla varmt välkomna till en ny termin. Vi är

advertisement
Hej alla föräldrar
Ni är alla varmt välkomna till en ny termin. Vi är ”laddade till tänderna” för att ta emot både nya som gamla
elever för att i gott samarbete med er göra vårt yttersta för att se varje elev växa utifrån sina förutsättningar.
PERSONAL- OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Vi har några nya medarbetare:
Dalya Ahshoor
Fritids/Gläntan
Therese Bodén
Grodan
Liselott Engman
Gula Huset
Vivian Forstén
Lärare 3b
Tina Glimtoft
Skolsköterska
Lotta Håstlund
Lärare 1b
Lucas Häger
Grottan
Anne-Charlotte Kälvestam
Kojan
Carina Rundgren
Lärare 1a
Vi har också vissa förändringar i och med att Anette Frykman, en av våra idrottslärare är sjukskriven på 50%
fram till 15/9. Måns Kruger vikarie under denna tid. Anette undervisar sina klasser måndag, tisdag samt onsdag
morgonpasset 8.00 - 9.20, övriga dagar och tider har Måns Anettes klasser.
TRYGGHET
Vi kommer på ett strukturerat sätt fortsätta det genuina arbete som vi för med trygghet genom att alla
grupper/klasser arbetar med ARBETSRO, TRYGGHET och ANSVAR eftersom dessa ledord är stöttepelare
för KUNSKAP
Ni kan också läsa om vårt arbete ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” samt ”Information om
Snättringeskolan”.
IT
Som många av er redan känner till tycker vi att det är viktigt med att hålla oss i framkant när det gäller ITutvecklingen. Förra året hade vi några projektklasser som vi arbetade ”1till1”. Vi har till denna hösttermin
beslutat att alla elever ska ha tillgång till Ipads. Detta gör vi genom att ha ”2 till 1” i samtliga klasser förutom i
Förskoleklasserna där det är lite färre Ipads.
Givetvis har vi Smartboards i alla klasser och tillgång till bärbara datorer i klassuppsättning, samt enskild dator
/Ipad till elever som är i behov av särskilt stöd.
UTVECKLINGSSAMTALEN
Vi har lite annorlunda upplägg på detta års utvecklingssamtal. Ni kommer att kallas till ett sådant samtal i
september-oktober. Detta tillfälle kommer vi främst att se över kunskapsutvecklingen sedan förra samtalet och
sätta upp nya IUP-mål. Detta samtal är trepartssamtal som leds av läraren. I januari-februari är det dags för
nästa utvecklingssamtal som vi kallar för ”elevleddutvecklingssamtal”. Samma sak här som vid förra att man
går igenom kunskapsutvecklingen samt sätter upp nya IUP mål. Detta samtal leds av eleven. Inför detta samtal
har eleven fått sitt skriftliga omdöme.
SKOLA 24 / SJUKANMÄLAN
Sjukanmälan görs till Skola 24, telefonnummer 0515 - 777600 före kl.8.00.
Det går även att ansöka om ett konto, Skola 24 är en webbaserad frånvaromodul. Ansökningsblankett finns på
hemsidan.
ÖPPETTIDER
Skolans dörrar öppnar 07.55. Det finns personal ute på skolgården på morgnarna från och med 7.30.
Grottan är öppen från och med 6.30 för elever som har behov av morgonfritids.
LEDIGHETER
Skolpliktiga elever ska delta i utbildningen vilket framgår av 7.kap 2 och 17§ skollagen.
Det finns ingen rätt att få ledigt från skolan, men det är något som kan beviljas av skolan. Elev kan beviljas
kortare ledighet för enskilda angelägenheter och om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Vi på Snättringeskolan tolkar detta som att upp till 5 dagar anses som kortare ledighet för enkilda
angelägenheter och kan då beviljas av läraren.
Ledighet som är utöver de första 5 dagarna eller längre än 5 dagar faller under begreppet längre ledighet och
därmed gäller endast synnerliga skäl.
Detta beslutas alltid av rektor.
Synnerliga skäl tolkar vi som situationer utöver det vanliga och att det rör sig om undantagsfall som vissa resor
för familjehögtider, religiösa högtider vilket i princip exkluderar de flesta semesterresorna.
Vid synnerliga skäl kommer beslutet att grunda sig på frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att
kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven.
Under tiden då nationella prov sker beviljas inga ledigheter för år 3 och år 6.
BORTTAPPADE KLÄDER
Eftersom vi har väldigt lite ytor har vi inga möjligheter till någon längre tids förvaring av kläder som har
kommit bort från sin ägare. Med jämna intervaller skickar vi iväg allt detta till hjälporganisationer.
Därför är det viktigt att ni med jämna tidsintervaller ser över era barns kläder här i skolan, tar hem sådant som
för tillfället inte behövs eller aktivt letar efter/frågar efter sådant som har kommit bort.
BLANKETTER
Alla blanketter som ni behöver såsom ledigheter, försäkringar finns att hitta antingen via kommunens hemsida;
www.huddinge.se och sedan klickar dig fram via utbildning/barnomsorg, grundskola, E-tjänster / blanketter
eller via vår hemsida www.snättringeskolan.huddinge.se via blanketter som länkar till kommunens sida.
TRAFIKSITUATIONEN
Vi uppmanar alla föräldrar att använda er av vår avlämningsplats för att vi ska få en bra trafiksituation omkring
skolan samt att ni följer trafikreglerna och visar hänsyn. Vi kommer att genomföra vår årliga GÅ och CYKLA
tävling vecka 37-38 och uppmanar er att aktivt delta.
Välkomna än en gång till ett nytt skolår!
Nadja Melander
Rektor
Lena Granholm
Rektor
Download