Pressinformation 2008-04-XX

advertisement
Pressinformation 2008-08-19
Tvåsidigt miljöengagemang växande trend:
2,5 miljoner kronor till kinesiskt
klimatprojekt
Ett klimatneutralt system för bevattning av risfält i Kina – det är huvudprojektet för
Fritidsresor och bolagets kunders klimatbidrag 5+5:Från Sverige har 60 procent av resenärerna valt att klimatbidra under året –
Fritidsresor matchar med lika mycket.
–För varje månad som går väljer en allt högre andel kunder att klimatbidra genom 5+5:-.
–Vi hade som mål att varannan varannan kund skulle klimatbidra - det är redan nått säger
Lottie Knutson på Fritidsresor.
Fritidsresors klimatbidrag 5+5:- innebär att varje kund lämnar ett frivilligt bidrag på fem kronor.
Fritidsresor skjuter sedan till lika mycket.
De 2,5 miljonerna som totalt genererats under året går oavkortat till konkret klimatstöd genom
Atmosfair:
–Hemligheten är låga summor och stora volymer bidragsgivare, som vet att vi som företag
lägger lika mycket. Projekt och klimatbidrag som bara engagerar en part upplevs kanske inte
lika trovärdiga ur konsumentens perspektiv.
Fritidsresor har valt två koldoixidneutraliserande Atmosfair-projekt som "ägs" av Fritidsresors
kunder. Dels är det ett bevattningsprojekt i Kina och dels ett projekt där biomassa omvandlas
till el i Indien.
Jim Hofverberg ansvarar för 5+5:- hos Fritidsresor:
–Kina är i starkt behov av stöd för att motarbeta utsläpp som bidrar till den globala
uppvärmningen. Därför har vi nu valt att stötta ett risfältsbevattningsprojekt i
Zheijangprovinsen, säger Jim Hofverberg.
–Indien har delvis samma behov av alternativa energikällor i den snabbt växande ekonomin.
På www.fritidsresor.se, under rubriken ”Hållbart resande” finns all information om projekten.
På så sätt kan resenärerna löpande följa framstegen i projekten.
Bevattningen av risfälten skulle utan projektet ha gjorts med dieselpumpar men bevattnas nu
istället med hjälp av CO2-fri och icke miljöbelastande hydroteknik.
–De projekt vi stöder skulle inte skulle ha tillkommit eller kunnat slutföras utan våra kunders
bidrag, säger Jim Hofverberg
Alla projekt som Atmosfair arbetar med är CDM Gold Standard-certifierade.
Bolagets senaste klimatbidrags-statistik indikerar att närmare fem miljoner kronor per år kan
gå till koldioxidkompenserande åtgärder.
För mer information kontakta:
Jim Hofverberg, Fritidsresegruppen
08-720 72 78 eller 0739-88 84 79
Fritidsresegruppen består av Fritidsresor och systerbolagen Star Tour i Danmark och Norge,
Finnmatkat i Finland, TEMA, Nazar, MyPlanet och flygbolaget TUIfly Nordic. Fritidsresegruppen är
Sveriges största resebolag med en marknadsandel på drygt 30 procent (följt av Ving och Apollo).
Fritidsresor erbjuder paketresor med charterflyg, reguljärflyg och tåg, enskilda flygbiljetter och
hotellbokningar. Fritidsresegruppen ingår i världens största resekoncern, TUI Travel Plc. TUI Travel Plc
har 30 miljoner kunder per år, 48 000 anställda och erbjuder resor från mer än 20 länder.
Download