Planeringsschema 9CD v

advertisement
Klass: 9C
v. 38
Läsåret 2014 / 2015
Ämne Uppgift
Ma
Eng
Sv
NO
Deadline
MATTE GRÖN
Kapitel 6 - Ekvationer
MATTE RÖD
Kapitel 6 – Ekvationer
6.4 Mer om ekvationer
6.5 Ekvationer med flera termer
och parenteser
6.6 Teckna egna ekvationer
6.4 Ekvationer med x i båda leden
6.5 Ekvationer med flera termer
och parenteser
6.6 Teckna egna ekvationer
Läxa: Vara klar med ovanstående
Läxa: Vara klar med ovanstående
We are working with ” Write about a quote” in the auditorium/computer
hall. Final hand in- Friday!!
I also want you to borrow an English book this week, bring it to class!
New words for Friday week 39 at glosboken.se
Gemensamt läsprojekt
Gilla hata horan av Johanna Nilsson
Högläsning + individuell läsning + arbetsuppgifter
Torsdag
Friday
Läxa: Ha läst ut boken + Rättstavning, grupp 3
Måndag: Titta på Nationella prov i NO
Tisdag: Fortsättning på måndagens övningar
Prov nästa vecka
Torsdag
SO
Hinduismen – Kastsystemet och de heliga skrifterna. Läxa!
Fr
Läxa torsdag: Lär dig de 13 verben från Mr van der Stamp + läs och
översätt texten så att du förstår den ordagrant. Läs även F på sidan 234 i
textboken.
Sp
Läxa torsdag: Glosorna från kap 3. Se www.glosboken.se.
Ty
Ingen läxa
Ev-ty
Läxa till torsdag vecka 39: Lär dig stava orden på sidan 8 i boken samt lär
dig färgerna på sidan 12.
Övrig
info
Studiedag på onsdag
Läxhjälp: måndagar 14.15 – 15.15
Skoljoggen nästa onsdag Samling 8.30 i B23-ombytta. Åter 12.50 – SO
torsdag
Torsdag
vecka 39
Download