Scienceprogrammet - Naturvetenskaplig spetsutbildning med inriktn

advertisement
Europaskolan Strängnäs, poängplan
Scienceprogrammet - Naturvetenskaplig spetsutbildning med inriktn. forskningsförberedande - NASCIVS
Gymnasiegemensamma ämnen
Programfördjupningar*
1 150 p
Engelska
Engelska 5 - ENGENG05
Engelska 6 - ENGENG06
Historia
Historia 1b - HISHIS01b
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 - IDRIDR01
Matematik
Matematik 1c - MATMAT01c
Matematik 2c - MATMAT02c
Matematik 3c - MATMAT03c
Religionskunskap
Religionskunskap 1 - RELREL01
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b - SAMSAM01b
Svenska
Svenska 1 - SVESVE01
Svenska 2 - SVESVE02
Svenska 3 - SVESVE03
Programgemensamma karaktärskurser
Biologi
Biologi 1 - BIOBIO01
Fysik
Fysik 1a - FYSFYS01a
Kemi
Kemi 1 - KEMKEM01
Moderna Språk
Moderna Språk x - MODxxx01 el 03
Inriktningar
Forskningsförberedande
Matematik
Matematik 4
Matematisk Specialisering Axiomatiska system - M
Programfördjupningar*
Individuellt val *
Gymnasiearbete
400 p
En av kurserna märkt med * är obligatorisk med tillhörande
100 behörighetskurs
100 Biologi
Biologi 2 - BIOBIO02
100
100 *Bioteknik - BIOBIT0
100
Engelska
100 Engelska 7
100
Filosofi
100 Filosofi 1 - FIOFIO01
50
100 Fysik
100 Fysik 2 - FYSFYS02
100
Fysik 3 - FYSFYS03
100
50 Kemi
Kemi 2 - KEMKEM02
100
100 Matematik
Matematik 5 - MATMAT05
100
100 Matematisk Specialisering Linjär Cirkel - MATMAT00S
100
100 Moderna Språk
100 Moderna Språk x - MODXXX02 el 04
100
Naturvetenskaplig specialisering
100
450 p *Naturvetenskaplig spec. - NAVNAT00S -Fysik
*Naturvetenskaplig spec.- NAVNAT00S - Kemi
100
100 Psykologi
Psykologi 1 - PSKPSY01
50
150
Individuellt val *
100
100
200 p
100
100
400 p
200 p
100 p
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 - IDRIDR02
Bild
Bild och Form 1b - BILBIL01b
Musik
Musik - MUSMUS0
Teater
Sceniskt gestaltning - TEASCE01
Moderna språk och latin
Övriga kurser som kan väljas:
Samtliga kurser som ges inom fördjupningen och
kurser som ges inom skolans totala utbud och där
det är schematekniskt möjligt inom programmet.
*Inom fördjup. & indiv val erbjuder skolan endast de kurser som bedöms rimliga vad gäller möjliga lärarresurser, schemaläggning ,tillräckligt stor gruppstorlek.
Mindre förändringar kan komma att göras.
200 p
100
100
100
100
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards