ssf dna-märkning med mikropunkter

advertisement
SSF DNA-MÄRKNING MED MIKROPUNKTER
VAD ÄR SSF DNA-MÄRKNING?
En biologiskt konstgjord DNA-kod
som är unik för varje märksats
Blandas med ett speciallim som
innehåller UV-fluorescens som lyser i
blått när det belyses med UV-ljus
VAD ÄR SSF DNA-MÄRKNING?
I limblandningen finns också 2000 st 0,5mm små
mikropunkter med unika PIN-nummer för varje märksats.
En mikropunkt kan avläsas på plats med ett handmikroskop
och ägaren kan sökas genom SSF:s webbklient
Märkningen fungerar internationellt då både DNA-koden
och mikropunktens PIN-nummer registreras med en
ägare i databaser i både England och Sverige, vilket gör
att ägaren kan sökas av polis över hela världen
Märkningen är omöjlig att avlägsna helt, då
minsta limpartikel innehåller hela DNA-koden
VAD INNEHÅLLER MÄRKSATSEN?
• 8 ml blandning av DNA + mikropunkter i
UV-fluorescerande lim
• Applikator
• 25 st varningsdekaler för föremål
• 2 st varningsdekaler för fönster
• Bruksanvisning
EXEMPEL PÅ FÖREMÅL SOM KAN MÄRKAS
Hemelektronik
Elverktyg/verktyg
Konstföremål
Båtmotorer/båtar
Cyklar/Mopeder/Barnvagnar
Trädgårdsmaskiner
SÅ HÄR SÖKER POLISEN RÄTT ÄGARE
• Varningsdekalen talar om att
föremålet är DNA och
mikropunktmärkt
• Föremålet belyses med UVljus för att hitta märkningen
.
• En av mikropunkternas PIN-kod
avläses i förstoring och Polisen
kontaktar SSF för kontroll av
registrerad ägare
• Alternativt ”topsas” märkningen, och
provet skickas till ett kriminaltekniskt
laboratorium för framtagande av DNAkod och vidare kontakt med SSF eller
SelectaDNA
8ml märksats med DNA
och mikropunkter:
Räcker till att märka ca 25-30
mindre föremål, eller till ca 10 större
föremål såsom cyklar, mopeder,
barnvagnar, båtmotorer eller
trädgårdsmaskiner.
795 kr
(636 kr exkl. moms)
I priset av märksatsen ingår
obegränsad registreringstid utan
årsavgifter.
SSF STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN
För mer information kring märkmetoden - kontakta
Robert Ytterberg 08-783 74 55
[email protected]
Download