Separat lokalt nätverk för datorer som kör SSF Timing

advertisement
Speaker
- En större extra skärm till datorn
- En van speaker klarar datorn själv
Tidtagning
- Anslutning till klockor/transponderläsare
- Övervakning / Rättning av felaktiga tider
- SQL Server körs på denna dator
- Dator med hyfsat bra prestanda
- Helst inga utskrifter från denna dator
Skytte
- Övervakning av skjutresultat
- Om möjligt används denna dator som
intag för data från skjutvall.
- Kontroll av rätt antal straffrundor
Separat lokalt nätverk för datorer som kör SSF Timing
Nätverksskrivare som vid behov
kan användas från alla datorer
Sekretariat
- Ändringar som inte påverkar tidtagningen,
men som syns på utskrifter (ex. namnändringar på
deltagare och funktionärer, väder, logotyper)
- Strykningar (endast säkra)
- Utskrifter i första hand från denna dator.
Tävlingsadministration
- Tidskorrigeringar efter målgång med
hänvisning till regelparagrafer
- Vid en tävlingshelg kan man arbeta med nästa
dags tävling redan under första dagen.
- Sekretariat och Tävlingsadministration kan slås ihop
om man bara har 4 datorer med SSF Timing
Download