Kriminalteknologi med DNA-sekvensering

advertisement
Kriminalteknologi med DNA-sekvensering
Skolprogram i kemi för gymnasiet
DEMO. En laboration kopplad till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av
naturvetenskapliga arbetsmetoder. Elever arbetar experimentellt med DNA-analys: sekvenserar PCRprodukt med pyrosekvensering, avläser och utvärderar pyrogram. Eleverna resonerar kring resultaten och
möjliga felkällor. Laborationen är baserad på aktuella vetenskapliga forskningsresultat och teknik.
DEMO
Mikropipetter används för att tillsätta enzym och substrat
Teori och laboration
Vi diskuterar kriminaltekniska metoder med tyngdpunkt på den nya DNA-tekniken. Utvinning av
DNA från biologiska prov, DNA-amplifiering (PCR), teorin bakom provförberedningen och
pyrosekvenseringen förklaras och diskuteras. Frågan om legalisering av ett allmänt DNA-register
tas upp. Eleverna får DNA-prov förberett till pyrosekvensering eftersom laborationen är en
demonstration! Eleverna använder mikropipetter och tillsätter enzym och substrat till provet.
Därefter sekvenseras DNA:t, pyrogrammet analyseras och mördaren i fallet pekas ut.
Anknytning till ämnesplan
Biologi 1 och 2. Naturkunskap 1 och 2.
Inför besöket bör eleverna vara bekanta med cellens grundläggande beståndsdelar, DNA-struktur
och uppbyggnad. De bör känna till begrepp som enzym, DNA-replikation, cellens biologiskt
användbara energi i form av ATP. Laborationen förutsätter viss laboratorievana och noggrannhet!
Aktiviteten tar 90 minuter och utförs med max 16 elever.
Kontakt: [email protected] Välkommen att boka besök!
KE_Kriminalteknologi_lang_gy_04verK
www.vetenskapenshus.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards