super enzym

advertisement
SUPER ENZYM
20-ENZ
SUPER ENZYM
Avloppsunderhåll med bioenzymer
EGENSKAPER:
l
l
l
l
Ett bioenzymatiskt rengöringsmedel för fett- och luktborttagning från avlopp.
För underhåll av golvbrunnar, fettavskiljare, rör, avfallskärl samt avfallsmaskiner.
Innehåller enzymer som är biologiskt nedbrytbara samt helt naturvänliga.
Super Enzyms naturliga bakterier bildar en biofilmyta på smutslagringar, där det
sker en snabb och fortgående biologisk sönderdelning av smutsen.
l Avlägsnar otrevliga lukter, lämnar en fräcsh och ren lukt.
l Säker för människor och djur.
BRUKSANVISNING:
Hushåll/restaurang: Under första veckan behandlas varje avlopp och WC dagligen
med ½ dl Super Enzym, därefter en gång i veckan.
Industri/storkök: 0,5 l i varje avlopp två gånger i veckan.
Fettavskiljare: börja med 1 liter två gånger i veckan. Efter 4 veckors behandling 1
liter i veckan. Obs! Om fettavskiljaren har ingen genomströmning måste den
rengöras med Super Enzym före behandlingen.
Behandlingen påbörjas alltid från lägsta punkt så att smutsen från övre våningar inte
täpper till de undre. Lägsta punkten bör behandlas 2 gånger innan man börjar med
de övre. Sedan flyttar man behandlingen uppåt med en våning per dag.
Super Enzym skall ej användas tillsammans med alkaliska eller desinfektionsmedel.
FÖRVARING:
Super Enzym behåller sin effekt
minst 2 år vid rumstemperatur (under
25°C) och 3 år svalt (5-8°C).
051125
ORAPI NORDIC OY AB
Bolandsgatan 10
753 23 Uppsala SWEDEN
+46 (0)18 50 60 10
Fax
+46 (0)18 50 09 10
E-mail [email protected]
VAT nr SE 516403-253301
Finska Filial
www.molyteam.se
Download