enzym clean

advertisement
ENZYM CLEAN
BEHANDLINGSMEDEL FÖR AVLOPP
PRODUKTBESKRIVNING
Enzym Clean är en effektiv och naturvänlig lösning för underhåll av avlopp,
golvbrunnar samt fettavskiljare. Rengör rörledningar och avlägsnar obehagliga
lukter. Innehåller biologiskt nedbrytbara enzymer och naturliga bakterier, som delar
sönder fett samt organiskt avfall och gör dem vattenlösliga. Säker att använda.
VERKSAMHETSPRINCIP
Enzym Clean är en stabil lösning som innehåller speciella mickroorganismer (typiskt
över 50.000.000 st/ml) samt enzymer, vilka förminskar effektivt bioavfall i storköksavlopp. Enzym Clean aktiveras i kontakt med fuktigheten och vatten som finns in i
avloppsrören. Vatten aktiverar de fria enzymer som börjar omedelbart bryta ner
organiskt avfall. Detta förbättrar snabbt strömning samt minskar obehagliga lukter.
Enzym Cleans bakterier fortsätter även förvandla t.ex. fett-, pappers- och vegetabiliska rester i vätska samt gaser. Produktens pH ca. 7,0.
AKTIVA INGREDIENSER
TENSIDER:
Omedelbar
effekt
ENZYMER:
• Lipas - mot oljor och fetter
• Proteas - mot proteiner
• Amylas - mot stärkelse
• Cellulas - mot papper och
vegetabiliska rester
BAKTERIER:
Av olika typ, bryter ner och äter upp
alla organiska avfall.
• Aerobiska bakterier behöver syre
för att förinta det organiska avfallet.
• Anaerobiska bakterier behöver ej
syre för att förinta avfallet.
ART.NR: 130-OH9023
ISO 9001:2000 ISO 14001
ORAPI NORDIC OY AB Finska Filial
BOLANDSGATAN 10, 753 23 UPPSALA (SWEDEN) - TEL. +46 (0)18 50 60 10 - FAX +46 (0)18 50 09 10
E-MAIL: [email protected] - WWW.ORAPI.SE - VAT NR. SE 516403-253301
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards