Sekundärstruktur:
2 huvudtyper;
-helix (se sid. 209)
-struktur (se sid. 209)
-parallell
-antiparallell
PRIMÄRSTRUKTUR
SEKUNDÄR- OCH TERTIÄRSTRUKTUR
KVARTÄRSTRUKTUR
Hur kan ett enzym få en reaktion att gå fortare?
Se sid. 227.
Inhibitorer i medicinen:
* Stafylokocker kan bekämpas med sulfapreparat:
- Bakterierna behöver p-aminobensoesyra (PABA) för sin
tillväxt
- 4-aminobensensulfonamid har liknande struktur och kan
blockera ett enzym som är nödvändigt för bakterietillväxten.
* Acetylsalicylsyra i värktabletter blockerar
enzymet cyklooxygenas som annars ger
upphov till prostaglandiner vilka ger smärta.
Koenzymer:
Vanliga koenzymer:
NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid)
FAD (flavinadenindinukleotid)
Prostetisk grupp:
Ex. Hemgruppen i hemoglobin är en prostetisk
grupp.