Prostetisk grupp

advertisement
Sekundärstruktur:
2 huvudtyper;
-helix (se sid. 209)
-struktur (se sid. 209)
-parallell
-antiparallell
PRIMÄRSTRUKTUR
SEKUNDÄR- OCH TERTIÄRSTRUKTUR
KVARTÄRSTRUKTUR
Hur kan ett enzym få en reaktion att gå fortare?
Se sid. 227.
Inhibitorer i medicinen:
* Stafylokocker kan bekämpas med sulfapreparat:
- Bakterierna behöver p-aminobensoesyra (PABA) för sin
tillväxt
- 4-aminobensensulfonamid har liknande struktur och kan
blockera ett enzym som är nödvändigt för bakterietillväxten.
* Acetylsalicylsyra i värktabletter blockerar
enzymet cyklooxygenas som annars ger
upphov till prostaglandiner vilka ger smärta.
Koenzymer:
Vanliga koenzymer:
NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid)
FAD (flavinadenindinukleotid)
Prostetisk grupp:
Ex. Hemgruppen i hemoglobin är en prostetisk
grupp.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards