Vad väger tyngst hos dig, frisk- eller riskfaktorer?

advertisement
Hälsoscreening
för privatpersoner Vad väger tyngst hos dig,
frisk- eller riskfaktorer?
Hälsoscreening Stor;
•
Blodtryckskontroll
•
EKG
•
Lungfunktionstest (Spirometri1)
•
BMI & bukomfång
•
Blodprover med analys av :
Leverfunktion (ALAT2, ASAT3, GT4, ALP5)
Njurfunktion (Kreatinin6)
Järndepåer (Ferritin, järn7)
Saltbalans (Natrium , Kalium8)
Prostataprov för män över 45 år (PSA9)
Sköldkörtelprov för kvinnor (TSH10)
Lipidprofil (blodfetter : Totalkolesterol, HDL, triglycerider & APO- kvot)11
Långtidsblodsockernivå (HbA1c12)
Blodvärde (HB)
Skriftlig sammanställning med provsvar
Undersökningen beräknas ta ca 45 minuter
Pris 1 650 kr inkl. Moms
För mer information eller beställning besök
www.corbonum.se
Corbonum
Box 1136
621 22 Visby
[email protected]
tel : 072-50 50 555
Kontroll av lungvolym och deras elasticitet för att kunna identifiera tecken på obstruktivitet
Enzym som finns i levern. Förhöjda värden vid ev. leverskada
3 Enzym som finns i lever, hjärta & skelettmuskulatur. Förhöjda värden vid ev. skada i dessa organ
4 Enzym som finns i levern. Förhöjda värden vid ev. stopp i gallvägar, leverskada eller överkonsumtion av alkohol
5 Förhöjda värden kan ses vid gallvägssjukdom
6 Förhöjda vid ev. nedsatt njurfunktion
7 Ferritinvärdet visar järndepåerna i kroppen
8 Natrium & kalium visar kroppens vätske- & saltbalans. Viktig kontroll vid medicinering av vissa hjärt- & njurmediciner
9 Kontroll av ev. sjukdom i prostatakörteln hos män
10 Kontroll av sköldskörtelns hormonfunktion hos kvinnor
11 Analys av blodfettssammansättning, APO- kvot är en mer exakt bedömning av hur förhållandet mellan de « goda » & « onda » fetterna
12 Se hur dina blodsockernivåer legat de senaste 2-3 månaderna. Viktig kontroll för att hitta tecken på diabetes 1
2
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards