Thomas Glück FNmötet

advertisement
Thomas Glück – FN session gällande Konvention för funktionshindrade 31 mars- 1
april 2014..
Thomas Glück representerade ILG på FN-sessionen. Han har tidigare initierat texter i två
omgångar till FN om hur Sverige inte lever upp till konventionen för psykiskt
funktionshindrade. Texterna har läst och godkänts av ILG:s styrelse. Thomas tog kontakt
med juristen Annika Åkerberg för att få rätt förberedelser inför mötet. Thomas tog också
kontakt med Handikappförbunden bl.a. Ingrid Burman men fick inte vara med i den
svenska delegationen. Handikappförbunden hade fått våra texter tidigare men visste inget
om ILG och hade inte läst dem.
Första konferensdagen inleddes med tunga anföranden av honoratiores och på
eftermiddagen skulle varje land ta fram sina punkter. Thomas hade kontaktat
sekretariatet och berättat att han inte skulle få vara med i den svenska delegationen. Han
fick istället en tid mitt på förmiddagen. Han höll anförandet på en halvtimme – mycket
uppmärksamhet mycket tack vare att det var koncentrerat på psykiskt funktionshindrade.
Efter anförandet kopior till sekretariatet, USA, regeringskansliet, Japan, Azerbadjan m.fl.
Det är oerhört svårt för FN att vara kritiskt mot Sverige som alla ser upp till för
funktionshinderstöd och att flertalet länder har det mycket svårare.
Svenska gruppen oerhört besvärade över att Thomas fick ha sitt anförande först. Man
hade inte ett ord om psykiskt funktionshindrade och ingen referens till Thomas
anförande. Man tog upp följande funktionshinder: blinda, döva, rullstolsbehövande,
diskriminering på arbetsplatsen, utbildning.
Thomas har funderat över en ny skrivelse, mer generellt hållen om ”Psykiskt
funktionshindrade kan stärkas i sin förmåga, utvecklas, under pedagogiskt passande
omsorgsordning”.Sikte: att förmå kommittén att förtydliga och komplettera det som står i
konventionen, förmå kommittén att driva detta slags ”nyordning”.
Thomas insåg att ska man nå framgång i de här sammanhangen måste man ”lobba” eller
ingå i en grupp som är etablerad och känd, som har auktoritet.
Gunilla Ekström
10 september 2014
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards