VUXENLÄRANDEENHETEN /KOMVUX Kurser som

advertisement
VUXENLÄRANDEENHETEN /KOMVUX
Kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen i Nora Kommun
Enligt Skollagen 20 kap 3 § ska kommuner tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på
grundläggande och gymnasial nivå. Barn- och utbildningsnämnden i Nora kommun ansvarar
för att Nora kommuns medborgare har tillgång till sådan utbildning.
Enligt Skollagen 20 kap 10-11 § ska alla som är bosatta i landet och som saknar kunskaper
som normalt uppnås i grundskolan erbjudas undervisning i dessa ämnen. I Nora erbjuder vi
följande kurser på grundläggande nivå:
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Enligt Skollagens 20 kap 19 § har den som saknar behörighet för högskolestudier rätt att delta
i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. Enligt 16 § ska man
därutöver sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov. I Nora
erbjuder vi följande kurser på gymnasial nivå:
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Filosofi 1
Geografi 1
Historia 1b
Historia 2a
Information och kommunikation 1
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 4
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Moderna språk 4 (Spanska)
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Webbutveckling 1
Därutöver erbjuder vi ett antal omvårdnadskurser som motsvarar de krav Nora kommun
ställer för anställning av vårdpersonal.
Vuxenlärandeenheten /Komvux
Malmgatan 4
713 31 Nora
0587-810 90
Download