Provtagningsanvisning Csv

Rutin
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Provtagning och diagnostik
Giltig fr.o.m: 2016-04-13
Giltig t.o.m: 2017-10-13
Faktaägare: Ola Forsell, Områdesansvarig
Fastställd av: Kim Ekblom, Metodansvarig läkare
Revisions nr: 2
Identifierare: 41222
Provtagningsanvisning Csv-Protein
Utförs på:
Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö
1 Indikation
Ingår som del i brittiska riktlinjerna för subaraknoidalblödningsdiagnostik.
2 Patientförberedelse
Inga speciella förberedelser krävs.
3 Provtagning och provhantering
Spinalprov:
Förvaring:
Plaströr 10 mL (klar plast) med konisk botten.
Spinalprov lämnas omedelbart till laboratoriet för analys.
4 Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
5 Analysfrekvens
Akut/Dagligen
6 Referensintervall, beslutsgräns
0 dagar:
1 dag - 30 dagar:
1 mån - 17 år:
≥ 18 år
0,15 - 1,20 g/L
0,20 - 0,80 g/L
0,15 - 0,40 g/L
0,15 - 0,45 g/L
7 Bedömning
Förhöjda värden kan ses vid blod-hjärnbarriärskada samt vid intratekal produktion av
immunglobuliner.
8 Kod
NPU03276
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Utskriftsdatum: 2017-01-11
1
Sida 1 av 1