Honom förkunnar vi genom att vägleda alla

advertisement
NOVEMBER (fortsättning)
Söndagen den 16 November
Gudstjänst,
predikan
Micael
Nilsson,
Himlakul,
vår
söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 10:1-17. Tema: Hur kan en människa bli räddad?
Texten innehåller ett av Bibelns tydligaste svar på hur det går till att
ta emot räddning.
Söndag den 23 kl. 11.00
Gudstjänst,
predikan
Elisabeth
Lewin
Himlakul,
söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
vår
Söndag den 30 kl. 11.00
Adventsgudstjänst, predikan Anders Lannsjö, Himlakul, vår
söndagsskola, servering efter gudstjänsten.
DECEMBER
Söndag den 7 kl. 11.00
Gudstjänst med nattvard, predikan Micael Nilsson, Himlakul,
vår söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 11. Tema: Det blir bättre!
En framtidsvision om någonting större. Om Kyrkan och Israel och den
yttersta tiden.
Söndag den 14 kl. 11.00
Familjegudstjänst med Matilda Stendahl och barnen, servering
efter gudstjänsten.
Söndag den 21 kl. 11.00
Gudstjänst, predikan Micael Swetzén, enkelt kyrkkaffe.
Onsdag den 24 kl. 23.00
Julnattsgudstjänst, Julkören, Micael Nilsson.
Söndag den 28 kl. 11.00
Gudstjänst, ”På tröskeln till ännu ett nytt år”, predikan Micael
Nilsson. Enkelt kyrkkaffe.
”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor
och undervisa dem alla med all vishet för att kunna
föra fram alla som fullvuxna i Kristus.” (Kol 1:28)
Brevöppningar
Vi är snabbt på väg att glömma
bort något som generation efter
generation före oss glatt sig över.
Med internet kom mail och
sociala forum där små korta
meddelande byts snabbt och
enkelt. Det finns förstås många
fördelar med detta. Men vart tog
glädjen över att få brev vägen?
Eller att skriva ett?
Jag var en ung man när jag
träffade Maria, som kom att bli min fru. Vi gick på samma bibelskola och
skickades till olika delar av Sverige för att göra praktik. Hon arbetade i
en församling i Östergötland. Jag hamnade i en liten kyrka i Norrbotten.
Det skilde mer än 100 mil mellan oss. Visst kunde vi tala i telefon med
varandra ibland. Men vi fick vara rätt återhållsamma med den lyxen.
Telefonsamtalen var dyra och lönen var låg. Att prata en kvart kostade
en dags middag. Ibland valde vi att prata istället för att äta, men
framförallt skrev vi brev. Att få ett sådant brev var veckans höjdpunkt.
Det öppnades varsamt och lästes om och om igen… Du får tag på
poängen, inte sant? I tusentals år har mänskligheten kunnat glädja sig
över att öppna brev.
Jag tycker att det är mycket intressant att en så stor del av Bibeln, d.v.s.
den bok många av oss väljer att kalla för ”helig skrift”, består av brev.
Dessa brev innehåller namn och hälsningar, hänvisningar till vardagsliv
och bekymmer, frågor och svar och mycket annat.
Ett brev är en riktad skrift, tänkt att landa i någons händer, sänt in i en
konkret verklighet. Att en så stor del av tron får sin uttolkning i brevform
säger någonting viktigt om kristen tro, och om en Gud som bryr sig om
våra livs levande liv. Brevtexterna är undervisning mitt i steget, små och
stora budskap adresserade rakt in i vår glädje, vår kamp och vår längtan.
I breven blir tron konkret. ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord
utan med handling och sanning”, skriver Johannes. (1 Joh 3:18) I Bibelns
många brev förklaras vad Jesu bön om att Guds vilja ska ske på jorden
såsom i himlen handlar om i liv och vardag.
Av dessa skäl vill vi ägna ett antal av våra gudstjänster i Korskyrkan åt
att öppna brev. Vi vill läsa bibeltexter, sända från Bibelns författare in i
varje tid och ut i hela världen. När vi läser dem når de oss. I den stunden
blir brevens hälsningar också hälsningar till oss, deras förmaningar
relevanta för våra liv, liksom all deras undervisning tillgänglig för dig och
mig, så att också vår tro kan få rötter och växa sig lika stark som de
människor som först läste dem!
Gudstjänster och texter
höstterminen 2014
i Korskyrkan, Borås
SEPTEMBER
Söndag den 7 kl. 11.00
Gudstjänst med nattvard och knytkalas. Himlakul, vår
söndagsskola. Vi inbjuder denna söndag även till en Ny i stan
samling efter gudstjänsten. Predikan Micael Nilsson.
Tema: Jesus frågar Petrus ”Älskar du mig?”
Predikotext: Joh 21:15-19
Petrus hade misslyckats så djupt. Han älskade Jesus, men svek
honom ändå. Så försvann frimodigheten ut ur livet som en skamsen
hund med svansen mellan benen. Fram till dess en fråga bröt igenom
allt töcken, personligt ställd från Jesus till Petrus… Personligt ställd
från Jesus till dig: - Älskar du mig? Men vad betyder det? Hur älskar
men Jesus? Och vad betyder det att det är en kärleksrelation han vill
ha med dig?
Fredag den 12-14 NYHEM, Årets gemenskapsläger
Årets gemenskapsläger börjar redan på fredag kväll för våra
ungdomar. För oss andra börjar helgen på lördag. Söndagens
gudstjänst hålls alltså denna vecka på Nyhemsgården, då med
lägrets tema ”Ett fruktbärande liv”.
Söndag den 21 kl. 11.00
Gudstjänst,
predikan
Micael
Nilsson,
Himlakul,
vår
söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Denna gudstjänst inleder en längre läsning genom Nya Testamentets
brevtexter. Höstterminen ägnar vi ett antal av våra gudstjänster åt
fördjupning i Romarbrevets budskap.
Veckans text: Rom 1. Tema: Den Gud vi behöver.
Om ett liv utan och med Gud. Vad vi kan veta om Gud och om hur
Gud visar sig själv, genom naturen, genom sitt ord, genom sina
tjänare.
Söndag den 28 kl. 11.00
Gudstjänst, stafettpredikan av flera predikanter, ledda av
Mikael Swetsén och Adam Stendahl. Himlakul, vår söndagsskola.
Enkelt kyrkkaffe.
OKTOBER
Söndag den 6 kl. 11.00
Gudstjänst med nattvard, predikan Micael Nilsson, Himlakul,
vår söndagsskola, knytkalas efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 3:9-31. Tema: Hur vet man att man är frälst?
Kan man alls veta det? Vad är grunden för det kristna hoppet?
Söndagen den 12 kl. 11.00
Gudstjänst, predikan Anders Lannsjö och Mikael Swetsén,
Himlakul,
vår
söndagsskola,
enkelt
kyrkkaffe
efter
gudstjänsten.
Veckans text: Rom 5:1-11
Tema: Jesus har lyckats!
Det han har gjort är tillräckligt.
Söndagen den 19 kl. 11.00
Gudstjänst,
predikan
Joakim
Samuelsson,
Evangeliska
Frikyrkan, Himlakul, vår söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter
gudstjänsten.
Söndagen den 26 kl. 11.00
Gudstjänst med nattvard, predikan Micael Nilsson, Himlakul,
vår söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 5:12-21
Tema: Guds största gåva
Om du fick önska vad du ville, vad skulle du då önska? Säkert skulle
vi alla gärna färdigställa den önskelistan. Men vad anser Bibeln vara
Guds alla största gåva till oss? Om det ska denna gudstjänst handla.
NOVEMBER
Söndagen den 2 kl. 11.00
Gudstjänst med nattvard, predikan Micael Nilsson, Himlakul,
vår söndagsskola, knytkalas efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 6:1-14. Tema: Den nya självbilden.
Om att se sig själv på ett nytt sätt. Livet efter dopet.
Söndagen den 9 kl. 11.00
Gudstjänst,
predikan
Micael
Nilsson,
Himlakul,
söndagsskola, enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Veckans text: Rom 8. Tema: När livet förvandlas.
Om hur en upprättad gudsrelation förvandlar oss inifrån och ut.
vår
Mer än gudstjänster…
Gudstjänstlivet är viktigt. Men det är förstås inte
allt. Korskyrkan har en rik verksamhet med kurser
som
t.ex.
Alphakursen,
studier
och
fördjupningskvällar, gemenskapsdagar, barn- och
ungdomsverksamhet,
bön
och
tillfällen
för
trivsamma stunder omkring dukade kaffebord. Här
kan du läsa mer om detta. (OBS! Eftersom denna
planering sträcker sig över en hel termin kan
förändringar och tillägg bli aktuella. Håll dig gärna
uppdaterad via våra annonser i Borås Tidning eller
via vår hemsida korskyrkan.org.)
Tisdagsträffens
höstsamlingar
Tisdagen den 2 september kl. 15.00
”Vardagstro och en ko”, Lars och Elisabet
Ingvarsson, Älvängen. Elisabet konstnär och Lars
präst berättar om ett brokigt liv tillsammans.
Tisdagen den 7 oktober kl. 15.00
”Mina älskade gamla sånger”, Kristina Baiko, Borås
Kristina sjunger och berättar personligt om sitt liv
och engagemang i Vitryssland.
Tisdagen den 4 november kl. 15.00
”Amazonas och Anderna i Ecuador”, Naturfotograf
Seppo Rapinoja, Borås Ett fängslande bildföredrag
från Ecuadors spännande regnskogsområden.
Tisdagen den 2 december kl. 15.00
2 december ”Julens sånger”, En barnkör under
ledning av Eva Lenberg, Borås.
Samtal kring kaffebordet, tisdagar 15.00
Tisdagen den16 september
Tisdagen den 21 oktober
Tisdagen den 18 november
Bönevecka
Vi planerar en bönevecka mån 13-sön 19 oktober.
Varje kväll hålls kyrkan öppen mellan kl. 17.00-
20.00. Du får gott om tid för stillhet och egen tid
inför Gud. Varje heltimme drar vi samman för en
stunds gemensam bön.
Andra viktiga samlingar
I regel hålls alltid vår söndagsskola Himlakul i
samband med våra gudstjänster. Fredagar kl.
17.00 har barnen sina Draget samlingar. Samma
dag kl. 19.30 inbjuder vi till InsideOut, våra
ungdomssamlingar. Dessutom anordnas
kyrkluncher för dig som är ung vuxen och
samlingar för dig som är förälder där vi stöttar
varandra i detta viktiga att vara familj. Vill du vara
med att be samlas vi för morgonbön onsdagar
mellan 06.00 och 07.00. Ett annat viktigt inslag i
livet i vår kyrka är våra husgrupper. Vill man ha
tillgång till en mindre husgruppsgemenskap, där
man möts varje eller varannan vecka i hemmen,
för samtal, gemenskap och bön så försöker vi
hjälpa till med det. Tala alltså med oss om du
önskar tillgång till en sådan grupp, eller bara vill
veta mer om vad en husgrupp är.
Var med och
BE FÖR BORÅS
Sista söndagen i månaden anordnar sedan många
år tillbaka ett antal kyrkor bön för Borås. Vi startar
kl. 18.00 och håller på i 1 ½ timme.
Här är höstens samlingar: 28 september,
Brokyrkan; 26 oktober, Borås Kristna center;
23 november, Lutherska Missionskyrkan.
Bibelskolan
(Varje samling är öppen för alla.)
Torsdag den 4 september kl. 18.30
Tema 1: Vad betyder det när Bibeln säger att vi är
”i Kristus”? Föreläsare: Micael Nilsson
Torsdagen den 2 oktober kl. 18.30
Tema 2: Vad betyder det när Bibeln säger att
Kristus är ”i oss”? Föreläsare: Micael Nilsson
Torsdagen den 6 november
Tema 3: Hur kan Kristus verka ”genom oss”.
Föreläsare: Micael Nilsson
Tjejerna utmanar!
Två kvällar med två tjejer och med
missionsperspektiv.
Måndag den 6 oktober besöker Cilla Eriksson,
Falun, Korskyrkan. Hon kommer att cykla USA runt
för att samla in pengar till ett arbete för trafficingoffer i Kairo. Missa inte detta.
Lördag den 8 november kl 18.00 bjuder vill
församlingskväll med ett församlingsforum och
mat. Därefter ska Johanna Nilsson berätta om
sina nästan två år på missionsbåten Logos Hope.
ALPHAKURS
Den kristna trons grunder.
Vad är Bibeln för bok?
Vad har kristen tro att
tillföra nutidsmänniskan?
Är du intresserad av dessa
frågor, och av andra frågor
som rör kristen tro är en
alfakurs något för dig.
Kursstart: Tisdag 23
september kl. 18.30. Sista
anmälningsdag måndag den 8
september.
Anmälan: Micael Nilsson 0702010167.
Kursavgift: 400 kr (inkluderar
mat och material.) Mer info:
Vill du veta mer?
Titta då in på www.korskyrkan.org
Det kommer mera!
Håll utkik på vår hemsida eller i våra annonser i
Borås Tidning. Det kommer mera.
Download