INDEX
PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter
sida
3
PEKANA produktöversikt
7
Prod.nr
Produkt
1-243
AILGENO spag droppar
dysfunktion i mjälte/lever
9
1-242
AKUTUR spag droppar
akut och kronisk urinvägsinfektion
11
1-245
COPRESO spag droppar
Högt blodtryck
13
1-246
GLETAR spag droppar
nedsatt syn, glaukom, starr
15
1-220
HABIFAC spag droppar
allergier, inflammation och infektion
17
1-210
HEKUR spag droppar
leverfunktion
19
1-223
INFIL spag droppar
bakterie- och virusinfektioner
21
1-221
ITIRES spag droppar
lymfatisk inflammation
23
1-238
MUCAN spag droppar
Jäst-/svampinfektion, syra/bas
25
1-205
NERTO spag droppar
oro, stress
27
1-241
OPSONAT spag droppar
slemhinneinflammation
29
1-222
POMENO spag droppar
klimakterieproblem
31
1-239
PROA spag droppar
allergi
33
1-230
REUDOL spag droppar
mjukdelsreumatism
35
1-237
RICURA spag droppar
snuva, bihåleinflammation
37
1-207
SEPTO spag droppar
halsont, halsfluss
39
1
1-240
SPECICHOL spag droppar
41
funktionsstörningar i bukspottkörteln
1-211
STOM spag droppar
magfunktion, läckande tarmsyndrom
43
1-231
TOEL spag droppar
generell rening, tungmetaller
45
1-244
VESTABIL spag droppar
åderbråck, hemmorrojder
47
2
PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter
Företaget grundades 1974 av tyska mäster-farmaceuten Dr Peter Beyersdorff vid PEKANA
Naturheilmittel GmbH i Kissleg, Tyskland. PEKANA producerar homeopatiska-spagyriska
produkter enligt den tyska farmaceutindustrins högsta standard. Deras breda sortiment av
högenergiprodukter, utvecklades för att framgångsrikt behandla både akuta och kroniska
ohälsa utan biverkningar som ofta medföljer behandling med västerländsk medicin.
PEKANAs produkter undertrycker eller maskerar inte symptom utan läker de underliggande
orsakerna till ohälsa som t.ex. bakterieinfektioner, blåskatarr, leversjukdomar, bihåleinfektion,
luftrörskatarr och många kroniska tillstånd som anses svårbehandlade.
PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter stöder kroppens naturliga immunrespons och
läkeprocesser. De stimulerar också produktionen av vitala enzymer, som spelar en
avgörande roll i kroppens ämnesomsättning och immunbiologi. Preparaten har också naturlig
antimikrobiell verkan och hjälper skadad organvävnad att fungera effektivt igen. Detta
förbättrar utsöndringen av endogena och exogena gifter som finns lagrade i organ och
bindväv och kan vara grunden till många kroniska sjukdomar. En sådan holistiska behandling
leder inte till mikrobresistens och har inga negativa biverkningar.
Vad är spagyrik?
Första utvecklingen skedde i Schweiz av 1500-talsläkaren och alkemisten Paracelsus.
Spagyrik är en form av homeopati där både vitala läkeenergier och aktiva substanser är
extraherade från läkeväxten, för att skapa en modertinkturer som kan utvecklas vidare i
styrka.
Ordet spagyrik kommer från grekiskans spao (separera) och ageiro (ena). Spagyrik betyder
att delar ett ämne och sätter sedanihop det igen. Paracelsus menade att den vitala energin i
en ört var viktigare än själva växtmaterialet. Spagyriska medel tillverkade från början genom
att delar av vilda örter genomgick en förruttnelsesprocess. Materialet destillerades sedan för
att producera en koncentrerad aromatisk lösning med hög alkoholhalt (70-80 %). Den
extraherade växtmassan torkades och brändes till aska. Slutligen tillsattes askan till
lösningen och som då innehöll den spagyriska essensen växtens mineraldelar.
Originalmetoden hade en del allvarliga nackdelar. Modern jäst fanns inte för 500 år sedan
och alkemisterna kunde därför inte använda dagens jäsningstekniker. I stället var de
tvingade att destillera växtmaterialet vilket förstörde viktiga ingredienser som t.ex. alkaloider,
vitaminer och enzymer. Den gamla metoden kombinerade helt enkelt obehandlad aska med
lösningen vilket betydde att slutprodukten ofta innehöll orenheter.
3
Vad gör PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter unika för avgiftning,
regenerering och återupbyggnad?
Under tidens gång har processen blivit modifierad och den spagyriska processen har
förfinats av PEKANAs grundare, farmakologen dr Peter Beyersdorff. Den moderna
tillverkningsmetoden utvecklad av PEKANA är världsunik och resulterar i homeopatiskaspagyriska produkter av exceptionell kvalitet och verkan. Alla produkter är tillverkade vid
anläggningen i Kisslegg, Tyskland enligt Good Manufacturing Practices, GMP (enligt god
tillverkningssed, ö.a.)
.
PEKANA homeopatiska-spagyriska tillverkningsmetoden fångar hela den levande essensen i
läkeväxten. Den homeopatiska farmakopén (HAB) beskriver hur den spagyriska processen
producerar medel med kraftfull biokemisk effekt. Kombinationen av spagyriskt behandlade
örter, synergistiska mineraler och homeopatiska substanser stöder kroppens reningsförmåga
och återställa funktion.
Processen startar med att utvalda örter jäses med specialjäst och socker, till vad som i grund
och botten är ett vin. Varje ört producerar sin egen unika alkohol och andra
jäsningsprodukter. Produktresultatet är levande och sammansatt av en komplex blandning
av metaboliska produkter överensstämmande med växtens livsenergi (qi). Inom kinesiska
medicinens termer kan detta steg ses som en utveckling av växtens “yin”. Tinkturen är sedan
renad genom en serie filtrationer och sedan bränns växtmassan till aska. Detta utvecklar
växtens “yangkvalitet”. Askan placeras i ett filterrör tillsammans med en vattenlösning tills
klara rena kristaller formats. Detta är en indikation att mineralen har extraherats till ett
maximum.
I sista steget sammanförs mineralfiltratet med tinkturen. Kombinationen av fullt utvecklad yin
och yang resulterar i en komplett produkt – det spagyriska läkemedlet. All färg och arom i
medlet bildas i denna återföreningsprocess.
Spagyriska läkemedlet omvandlas sedan till ett homeopatmedel genom handpotensiering.
Handpotensiering är extremt viktigt för att få den rätta energin/potensen i produkterna.
Slutligen blandas upp till åtta homeopatiska-spagyriska ingredienser i det kompletta
PEKANA-medlet. En ensam ingrediens är i sig värdefull men en kombination av åtta olika
komponenter ger bredare behandlingsspektrum.
Anställda på PEKANA utför denna sofistikerade process i en familjelik miljö. Alla produkter
görs enligt Good Manufacturing Practice (GMP) standard och certifiering, vilket garanterar att
ingredienserna inte förorenats av mikrober eller giftiga metaller. Denna certifiering är svår att
få och kombinationen av vetenskap och traditionellt hantverk märks i slutprodukten.
Vad som är väldigt speciellt med PEKANAs produkter är att de oftast tolereras väl, även av
personer som är mycket känsliga för alkohol i tinkturer. Detta kan vara ett resultat av den
unika jäsningsprocessen. PEKANAs produkter innehåller alkohol, men de innehåller
huvudsakligen ett brett spektrum av metaboliska jäsningsprodukter.
4
Spagyriska processens fyra steg
PEKANA producerar sina högeffektiva produkter genom fyra nyckelsteg: separation, rening,
askbränning och återförening. Detta kombinerar det bästa av Paracelsus idéer med unika
moderna tillverkningstekniker.
1. Separation
Här använder man endast specifika delar av torkade eller färska örter enligt beskrivningen i
homeopatiska farmakopén. PEKANA tillsätter en specialjäst, sukros och farmaceutgradigt
vatten för att starta jäsningen. Denna treveckorsprocess ger till slut en naturlig alkohol som
är örtspecifik och ger en högkvalitativ modertinktur med vital energi.
2. Rening
I andra steget filtreras tinkturlösningen flera gånger tills den är helt fri från orenheter. Precis
som vid tillverkningen av ett fint vin kräver processen tid och precision. Detta för att nya
partiklar skapas av örttinkturen under filtreringsprocessen och dessa måste tas bort för att
erhålla en absolut ren flytande lösning. För att vara säker att biokatalysatorer (enzymer),
vitaminer och andra vitala delar bibehålls aktiva, destillerar PEKANA aldrig sina spagyriska
tinkturer, till skillnad från många andra tillverkare.
3. Askbränning
I steg tre används det ursprungliga växtmaterialet för att skapa modertinkturen. Det torkas,
pressas och bränns vid mycket hög temperatur för att skapa en aska. Efter att PEKANAs
avancerade teknik avlägsnat orenheter från askan, återstår de rena växtmineralerna.
4. Återförening
De rena växtkristallerna – som stimulerar kroppens metaboliska processer –kombineras
slutligen med modertinkturens lösning. Fram till detta slutsteg har tinkturen ingen doft. Vid
ögonblicket när mineralerna blandas med lösningen sker en dramatisk färgändring och
örtens specifika doft flödar från vätskan – spagyriska ”miraklet” skapas.
Som tidigare beskrivet så handpotentieras PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter
enligt homeopatiska lagar. För att bevisa den ”farmaceutiska kvaliteten” och dokumentera
den höga energin i PEKANAs produkter, utförs en jämförande kromatografianalys på varje
modertinktur. Endast de preparat som möter eller överstiger avkastningen från den
motsvarande homeopatiska kromatografin används. Som ett erkännande för sådan hög
standard erhöll PEKANA ett pris för innovation och exemplarisk prestation från staten BadenWuerttemburg.
5
Fakta om PEKANA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Producerar produkter med en unik spagyrisk processmetod listad i tyska
homeopatiska farmakopén (HAB).
Är GMP–certifierad för att garantera högsta produktionsstandard gällande kvalitet,
säkerhet och verkan.
Använder de färska eller torkade örter som krävs enligt homeopatiska farmakopén för
kombinationsrecept och analyserar och standardiserar dessa för att bibehålla en
jämn hög produktkvalitet.
Filtrerar men aldrig destillerar, för att behålla de effektiva substanserna intakta och
garanterar att alkaloider, enzymer och vitaminer inte blir förstörda.
Rengör det extracellulära matrixet i produktionen för att främja effektiv utsöndring av
gifter och transportera nödvändiga molekyler.
Handpotensierar medlen för att bibehålla vital energi.
Är FDA-registrerat (amerikanska “Food and Drug Administration” motsvarande
svenska slv och mpa) listad och stödd av kliniska tillämpningsstudier.
Verifierar produkternas höga energi med jämförande kromatografi
Har erhållet pris för innovation, kunnande och exemplarisk prestation från staten
Baden-Württemberg.
6
PEKANA produktöversikt
Det är viktigt att notera att samma ämne kan finnas i flera av PEKANAs produkter.
Anledningen är att varje ört har unika egenskaper som leder till lokala förändringar, men en
del ingredienser arbetar också systemiskt för att främja läkning i hela kroppen.
AILGENO spag droppar - används för stimulans och rening av mjälten och levern, och
främjar en god metabolism. Detta medel reglerar även funktionen av matsmältningsorganen,
vilket i sin tur stimulerar hela tarmkanalen. Dessutom möjliggör rening av kroniska toxiska
avlagringar som har samlats i mjälten och andra organ. Kan vara indikerat vid svår sjukdom.
AKUTUR spag droppar – används vid akuta urologiska infektioner som ofta orsakats av en
systemisk urologisk infektion som manifesterats i tarmkanalen. Kronisk cystit är oftast ett
resultat av en nedsatt ämnesomsättning som medföljer ålderdom eller en prostatainfektion.
Detta medel eliminerar den underliggande orsaken till blåskatarr, nefrit, cystopyelit,
cystopyelonefrit, uretrit och neuralgiska blåsor men riktar sig även till symtom som svaghet,
brännande känsla och smärtsam urinering.
COPRESO spag droppar – detta medel minskar och kontroller högt blodtryck, särskilt vid
tillfällen då det är inte lätt att upptäcka orsaken.
GLETAR spag droppar – används i behandling av glaukom, starr och nedsatt syn. Hjälper
omvända degenerativa tillstånd som bland orsakar störd cirkulation till ögonen, inflammation i
regnbågshinnan och hornhinnan, sklerotiska kärl och suddig syn.
HABIFAC spag droppar – För behandling av återkommande akuta och kroniska eller
ärftliga tillstånd eller kroppskonstitution.
HEKUR spag droppar – Det primära medlet för att stimulera och reglera vitala metaboliska
leverfunktioner, vilket inkluderar utsöndring, avgiftning och fagocytos. Reglerar också galloch bukspottkörtelfunktion. Stöder leverfunktionen i samband med kronisk sjukdom eller för
att förebygga kroniska sjukdomar.
INFIL spag droppar – För behandling av generella bakterie- och virusinfektioner och
stimulering av immunsystemet. Ett antimikrobiskt medel mot sjukdomsframkallande
organismer och gifter som kan hindra en god metabolisk funktion. Används vid akuta
infektioner i tarmar, urinblåsa, njurar, luftrör och andra organ. Används även vid varbildande
infektioner som t.ex. luftrörsinflammation, halsfluss och öroninflammation. Dropparna
stimulerar lymfan, motverkar feber och svaghet, samt ökar mikrobresistens.
ITIRES spag droppar – Används vid lokala och systemiska inflammationer i lymfatisk
vävnad. Hjälper att reducera svullna körtlar och verkar för ett effektivt lymfflöde.
Sjukdomsalstrande tillstånd som kräver denna produkt är lymfatiska infektioner och
blockeringar, svullna lymfkörtlar, akuta infektioner i organ eller slemhinnor, alla varbildande
infektioner, luftrörskatarr, halsfluss, påssjuka, körtelsvulster, godartade förändringar i
mjölkkörtlarna, godartad svullnad av bröstkörtlar eller tumörbildning.
MUCAN spag droppar – För behandling av lokala och systemiska svampinfektioner,
inklusive Candida, Mucor och Aspergillus. Medlet återställer en hälsosam intern miljö som
har ändrats på grund av felaktig kost, toxiska ämnen eller läkemedel.
NERTO spag droppar – Används vid behov av harmoni och behandling av känslomässig
stress, oro och ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och nervös utmattning.
OPSONAT spag droppar – Oumbärlig vid svåra akuta infektioner och kroniska sjukdomar,
eliminerar kliniska tillstånd och latenta infektioner – inklusive fokala infektioner – som spelar
7
en nyckelroll i utvecklingen av patogena tillstånd. Används vid slemhinneinflammation,
toxiska vävnader, organ, leder och återställer slemhinnemembranen. Dessutom renar
OPSONAT spag den inre miljön från toxiska slaggprodukter.
POMENO spag droppar – För holistisk behandling av klimakteriesymptom, däribland
försenad och oregelbunden menstruation, tendens till övervikt, känslomässig labilitet,
överhoppade menstruationsperioder, ömhet i brösten, klimakterierodnad, varma vallningar
och svettning nattetid.
PROA spag droppar – För behandling av olika allergier, inklusive överkänslighet mot
damm, livsmedel, antibiotika, metaller och djurhår; hösnuva; konjunktivit och irritation i ögon
och öron; och hudallergi, t.ex. eksem och neurodermatit. Allergier indikerar en omfattande
förgiftning, blockerade enzymprocesser och en allmän störning av omsättningen. Även om
denna typ av allergi varierar från person till person, bör allergi tolkas som kroppens försök att
utsöndra toxiska ämnen via en alternativ väg eftersom det primära organet (lever, njurar,
tarmar, lungor) har mättats. Detta medel stimulerar också lever, njurar, gallblåsa,
bukspottkörtel och tarmfunktion. Det spelar en viktig roll för rening av vävnaderna och blodet
och stöder kroppen utsöndring av toxiska ämnen som kan leda till utvecklingen av allergi.
REUDOL spag droppar – Används vid smärtsamma inflammatoriska symptom eller
mjukdelreumatism. Används vid gikt, muskelsmärtor och inflammation, nackstelhet och
nervsmärta (neuralgi).
RICURA spag droppar – En antimikrobiell produkt som används vid akut och kronisk
inflammation i nässlemhinnan, såväl som inflammation och/eller infektion i bihålorna.
Behandlar lokala sjukdomsframkallande tillstånd, aktiverar slemhinnorna för att stöda rening
av gifter och stimulera en naturlig immunrespons av systemisk förgiftning (visar sig ofta lokalt
som snuva eller bihåleinflammation). Preparatet hjälper också genom att förebygga att
infektioner sprids till t.ex. andra delar av huvudet såsom öronen.
SEPTO spag droppar – En antimikrobiell produkt som används vid akut och kronisk halsont,
halsfluss, varbildande halsinfektioner och feber. Bidrar till snabb dränering av ackumulerade
toxiner vilka triggar kroppens lokala immunrespons i tonsiller och hals.
SPECICHOL spag droppar – För behandling av bukspottkörteldysfunktion, bland annat
nedsatt utsöndring av matsmältningsenzymer och otillräcklig produktion av insulin och
glukagon.
STOM spag droppar – Används vid problem i mage och tarm. Eliminerar de underliggande
orsakerna till överproduktion av syra i magsäcken, magkatarr, inflammation i mage och
tarmar, uppsvälld mage, kramp och sveda. Dessutom behandlar den läckande tarmsyndrom,
ett tillstånd som kan orsaka diverse symptom. Till exempel akuta tillstånd som snuva och
bihåleinflammation (alltid involverat i mag-tarmproblem) som inte läker fullständigt utan att
upptäcka den underliggande orsaken och systemiska förgiftningen.
TOEL spag droppar – Stimulerar utsöndring av endogena och exogena toxiner,
foci/sjukdomsframkallande organismer, lagrade toxiner och tungmetaller som t.ex. kvicksilver
från amalgamfyllningar. Medlet har antibakteriella egenskaper, aktiverar immunförsvaret,
rensar kroppsvätskor, stimulerar lymfsystem, slemhinnor och eliminerar sjukdomsalstrande
processer. När dropparna används tillsammans med andra PEKANA-produkter kan
reningstiden öka markant och läketiden förkortas.
VESTABIL spag droppar – För venösa tillstånd som åderbråck, bensår, ödem och en
känsla av tyngd, svulllnad eller smärta i benen.
8
AILGENO spag droppar
1-243
Indikationer
AILGENO spag stimulerar och avgiftar fokala infektioner
och gamla toxiner som lagras i mjälten. Viktigt vid anemi,
gastrit, diabetes, eksem, herpes, kroniska infektioner,
kronisk svaghet och kakexi. Det stimulerar hela
ämnesomsättningen.
Även om mjälten spelar en viktig roll i immunsystemet är
det få homeopatska medel som fungerar bra för
dysfunktion och förgiftning av mjälten. Vissa kroniska
sjukdomar kan vara svårläkta om inte mjälten behandlas.
Om inte kroppen renas på rätt sätt, kommer den att kapsla
in belastande ämnen i lokala depåer för att skydda sig mot
en massiv förgiftning. Dessa fokala infektioner leder till
nedsatt funktion i mjälten, medan symtomen kan verka
komma från ett helt annat tillstånd t.ex diabetes.
AILGENO spag stimulerar mjälten att avgifta lokalt vilket
möjliggör en systemisk läkning av kroniska sjukdomar.
Det är anmärkningsvärt att AILGENO spag stimulerar en helande process som kan leda till
omfattande utsöndring och läkning, som t ex gammal hepatit. Detta sker inte vid användning
av allopatiska läkemedel såsom antibiotika. Medlet är mycket användbart vid terapiresistenta
kroniska tillstånd. För bästa resultat bör AILGENO spag alltid användas i kombination med
HEKUR spag, AKUTUR spag och andra PEKANA medel.
Ingredienser
Amantia muscaria D6
Acidum arsenicum (arseniktrioxid) D24
Silybum marianum D15
Ceanothus americanus D4
Cinchona succirubra spag. Peka D6
Glechoma hederacea spag. Peka D6
Grindelia robusta spag. Peka D6
Natrium muriaticum (Natriumklorid) D12
Terapeutisk profil
dåligt minne, yrsel
rening av mjälten
fas 2 leverrening
rening av mjälten
lever- och magtarmbesvär
stimulerar omsättningen
kroniska infektioner
torra slemhinnor,
kroniska lever- och njurfunktioner
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % (V/V) etanol
Amantia muscaria används vid irritation i tarmslemhinnan och huggande smärta i mjälten.
Det rekommenderas även kramp och muskelryckningar samt dålig cirkulation i händer och
fötter. Medlet är också indikerat vid latent TBC.
Acidum arsenicum används när mjälten eller levern är svullen. Medlet är verksamt för
rening av mjälte och lever men kan även användas vid akuta och kroniska tillstånd i
tjocktarmen och vid hepatit.
Silybum marianum är en viktig ört för lever/galla men även för svullnad i levern och mjälten.
Det har även en viktig effekt på sockerhantering.
Ceanothus americana används för att behandla mjälten, särskilt vid anemi och leverskador.
Detta ämne ökar blodets koaguleringsförmågor och används i behandling av tumörer i
mjälten.
Cinchona succirubra är en viktig ört för levern och mag-tarmkanalen. Dessutom spelar den
en viktig roll för återställning av mjälten och dess reglerande funktion.
Glechoma hederacea stimulerar hela ämnesomsättningen och är viktigt för levern och
mjälten. De unika ämnen i denna växt, inklusive essentiella mineraler, gör den till ett utmärkt
komplement för mjälten.
9
Grindelia robusta används klassiskt för mjälten men hjälper också vid diabetes, och löser
ett brett spektrum av kroniska infektioner, däribland malaria och olika typer av herpes.
Natrium muriticum spelar en viktig roll i matlagning. Det är också viktigt i behandling av
torra slemhinnor och kroniska infektioner som påverkar levern och mjälten.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Öppnad förbackning hållbar 6 mån.
Förvaras vid högst 25 o C. Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
STOM spag droppar
magtarmfunktion
ITIRES spag droppar
lymfatisk inflammation
OPSONAT spag droppar fokalinfektion, slemhinneinflammation
AKUTUR spag droppar
urinvägsinfektion
TOEL spag droppar
generell avgiftning, tungmetallsavgiftning
10
AKUTUR spag droppar
1-242
Indikationer
AKUTUR spag droppar är ett snabbverkande medel vid
akuta och kroniska urologiska infektioner inklusive
cystit, nefrit, bäckenbotten och urinvägsinfektioner och
inflammationer. Som biologiskt alternativ till antibiotika
kan medlet häva de svåraste infektionerna inom några
dagar, särskilt infektioner hos unga flickor och kvinnor.
AKUTUR spag droppar kan även rekommenderas vid
smärta från urinvägsinfektioner och njurar.
Behandlingen bör alltid inkludera TOEL spag droppar
och OPSONAT spag droppar för bästa resultat. Man
kan spola urinvägarna och stödja läkningsprocessen
genom att dricka mycket varma dryckor som läkande
kamomillte.
Obs! Som regel är akut cystit en systemisk infektion,
medan kronisk cystit orsakas av en nedsatt
ämnesomsättning som medföljer ålderdom eller en
prostata infektion.
Ingredienser
Acidum benzoicum e resina D12
(Bensoesyra ur harts från Siambensoe)
Acidum nitricum (Salpetersyra) D8
Apis mellifica (Honungsbi) D4
Lytta vesicatoria (Cantharis) D12
Populus tremuloides spag. Peka D4
Pulsatilla pratensis spag. Peka D4
Terapeutisk profil
inkontinens
nefrit, inflammation i njurbäcken/njure
ödem, antiinflammatoriskt
brännande smärta
cystisk katarr, brännande
njurcystor /inflammation i urinblåsa, njurbäcken
och njure, inkontinens
Solidago virgaurea D12
oliguri, spänning, nefralgi
Zingiber officinale D4
stickande smärta, anuri
Hjälpämnen: 96 % renat vatten och 22 % etanol
Acidum benzoicum – eliminerar njurirritation, inkontinens och infektion i urinblåsa och
urinvägarna samtidigt som det sänker urinsyra.
Acidum nitricum – hjälper till att lösa slemhinnor infektioner följer med uttalad
nervsystemet svaghet. Den behandlar också nefrit och pyelnoephritis indikeras av en
brännande känsla vid urinering och illaluktande urin som kan innehålla blod.
Apis mellifica – är anti-inflammatoriskt och stoppar infektiösa processer i urinvägarna samt
förhindrar albumin i urinen. Den kan också effektivt behandla reumatiska sjukdomar och
svullnad i lederna.
Lytta vesicatoria – är en mycket effektiv ört för behandling av slemhinneinfektioner,
inklusive urologiska slemhinnor. Indikerat vid nefrit, cystit och infektioner i urinvägarna där
Cantharis vesicatoria är speciellt viktigt vid brännande smärta som uppstår vid urinering eller
om urinflödet är begränsad.
Populus tremuloides – hjälper till att eliminera inflammation i urinblåsan, var i urinen och
smärtsam urinering. Denna typ av infektion är vanligast hos äldre människor eller hos män
med prostatabesvär och gravida kvinnor med problem i livmodern och i slidan.
Pulsatilla pratensis – behandlar slemhinnekatarr, inklusive urogenitala slemhinnor. Det
stimulerar systemiska utsöndringen av toxiner från infektioner genom att stödja funktionen i
lever/galla och mag/tarm.
Solidago virgaurea – stimulerar njurfunktion och är en utmärkt diuretikum. Stöder en god
reglering och utsöndring i urinblåsan och njurar vilket ofta kan undvika användning av
11
kateter. Även viktig för läkning av gastrit, kroniska hudsjukdomar och stärkande för leverns
funktion.
Zingiber officinale – spolar rent urinröret. Viktig för att stoppa infektioner och bekämpar
stickande, brännande smärta. Mörk och illaluktande urin indikerar detta ämne och reningen
leder till mindre risk för utvecklingen av en allvarlig nefrit och cystit som kan leda till njursvikt.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen. 20 droppar innehåller 0,14 g alkohol.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
10-15 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
OPSONAT spag droppar fokala infektioner, slemhinneinflammation
TOEL spag droppar
generell avgiftning, avgiftning av toxiska metaller.
12
COPRESO spag droppar
1-245
Indikationer
COPRESO spag droppar bidra till att minska och kontrollera
högt blodtryck, särskilt när orsaken är okänd. Medlet kan
lindra högt blodtryck pga oelastiska blodkärl, psykosomatiska
processer och nedsatt njurfunktion. Det kan förebygga
förhållanden som kan leda till en infarkt.
Ingredienser
Anamirta cocculus D6
Aurum chloratum natromatum D24
Barium carbonicum (Bariumkarbonat) D12
Ferula moschata (Sumbulus moschatus) D6
Iberis amara D6
Magnesium chloratum (Magnesiumklorid) D8
Melilotus officinalis spag. Peka D4
Viscum album spag. Peka D6
Hjälpämnen: 84 % renat vatten och 16 % etanol
Terapeutisk profil
motverkar yrsel
reglerar blodtrycket, mot kärlkramp,
leverstöd
mot elektriska störningar
lugnar oroligt hjärta
lugnar rusande hjärta
sura uppstötningar, magtarmbesvär, rädsla
motverkar blodpropp
kärlkramp, cirkulationsstöd
Anamirta cocculus – eliminerar yrsel, neuralgiska symtom och brister som kommer av en
spänd eller störd nervfunktion, särskilt i fråga om en god och djup sömn.
Aurum chloratum natromatum – hjälper till att reglera och balansera arytmisk hjärtfunktion
och högt blodtryck som orsakas av en tendens till arteroskleros. Det används vid kärlkramp
och lever- och tarmdysfunktion som kan leda till högt blodtryck.
Barium carbonicum (Bariumkarbonat) – tillsammans med Aurum stödjer de lymfsystemet
och bidrar det till att lösa kronisk lymfsjukdom. Det motverkar degeneration som uppstår vid
underfunktion i körtlar och matsmältningsorgan och leda till fetma, arteroskleros, myokardiell
degeneration med bradykardi och störningar. Dessa symtom kan indikera att det höga
blodtrycket orsakas av en genetisk predisposition eller ett psykiskt tillstånd.
Ferula moschata (Sumbulus moschatus) – används vid åderförkalkning. Symtomen
omfattas ofta av nervösa hjärtstörningar med hjärtklappning, värmevallningar och
oregelbunden puls vid minsta fysiska belastning, smärtor i bröstet och oregelbunden
hjärtrytm.
Iberis amara – indikeras vid ett hyperton hjärta, inklusive allvarlig hjärtklappningar när man
går i trappor eller promenerar raskt. Iberis hjälper att återställa en normal puls inom en
timme, lugnar en oregelbunden puls, eller en dov smärta som strålar upp i vänster arm.
Dessa är varningstecken för en hjärtinfarkt.
Magnesium chloratum (Magnesiumklorid) – lugnar kraftiga hjärtklappningar och kraftigt
stickande smärta eller kramp i matsmältningsorganen, som ofta uppstår is samband med
dyspepsi och inflammation i magtarm. Magnesium är viktig vid hypertoni och oro genom och
återställer normala metaboliska processer.
Melilotus officinalis – fungerar profylaktiskt mot trombos och medföljande inflammationt.
Används även vid känslan av "myror längs huden", spänning, oro, hjärtklappning och
13
stickande smärta. Det är blodförtunnande och stöder en god cirkulation utan att påverka
koaguleringen.
Viscum album – hjälper till att lösa hjärt- eller cirkulationsstörningar. Det riktar sig mot dålig
blod- och vätskadistribution som kan leda till yrselanfall när man står eller går. Det är ett
tillstånd som ofta åtföljs av visslande ljud i öronen och nedstämdhet/depression. Växten
indikeras vid kärlkramp, nefrit, reumatism, extra systoler/oregelbunden puls och
degeneration på grund av en kroniskt störd ämnesomsättning. Med rätt stöd kan Viscum
reglera kärl, organ och de vegetativa funktionerna inklusive humörsvängningar och bromsa
en degenerativ utveckling.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverrening
AKUTUR spag droppar
njurstöd
14
GLETAR spag droppar
1-246
Indikationer
Degenerativa processer bidrar ofta till nedsatt syn. Det börjar
med en blockering av vätskeflödet som kan leda till glaukom
och grå starr, där linsen blir grumlig. Att vända degeneration i
dess olika skeden kräver en omfattande behandling. GLETAR
spag droppar är en effektiv långtidsbehandling mot glaukom,
ögats cirkulation, inflammation av regnbågshinnan och
hornhinnan, kärlens förkalkning och svag syn.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Aurum chloratum (Guldklorid) D24
glaukom, näthinneavlossning
Cynara scolymus D6
reglerar metaboliska processer
Euphrasia officinalis spag. Peka D4
ögoninflammationer
Hedera helix spag. Peka D8
kärlförkalkning
Nicotiana tabacum D12
dimmig syn, blodkärl
Nitroglycerinum (Nitroglycerin) D12
vidgar kärlen
Ruta graveolens spag. Peka D6
svag syn, trötta ögon
Solanum dulcamara D4
störning i synnerven, ögoninfektioner
Hjälpämnen: 84 % renat vatten och 16 % etanol
Aurum chloratum – viktig för det centrala nervsystemet, blodkärlen, ögonen, slemhinnorna,
lymfan, ben och leder. Det motverkar degeneration som åderförkalkning, inflammation och
reumatiska sjukdomar. Denna metall är indikerat vid degenerativa ögonsjukdomar, glaukom,
näthinneavlossning. Det är också indikerat för behandling av mentala tillstånd från
nedstämdhet, ilska, samt sömnlöshet som ofta sker mellan 3.00 och 4.00.
Cynara scolymus – är indikerat vid degenerativt tillstånd kopplade till omsättningen av
kolhydrater, protein och fett. Alla system harmoniseras för bättre omsättning.
Euphrasia officinalis – är viktig för lymfan och som stimulerar utsöndringsprocesser. Det
hjälper vid mage och levertörningar, prostatabesvär och inflammatoriska reumatiska symtom
som konjunktivit, ögonlocksinflammation och reumatiska smärtor i ögonen, som gör det svårt
att läsa pga grå starr.
Hedera helix – är en växt som är rik på jod som i sin tur hämmar kroniska inflammatoriska
processers. Viktig vid hypertyreos, slemhinnekatarr, blockerad gallblåsa. Den motverkar
förkalkning och lymfatiska atrofi genom att påskynda oxidationsprocesser. Även om Hedera
inte direkt är kopplat till ögats tillstånd har jod en gynnsam effekt på hela kroppen.
Nicotiana tabacum – motverkar kramp som påverkar nerver och blodkärl i ryggmärgen. Det
minskar risken för nedsatt syn på grund av venös hyperemi.
Nitroglycerinum – är indikerat vid hypertoni, tex hjärtinfarkt, för att vidga kärlen.
Ruta graveolens – har liknande egenskaper som Arnica och är indikerat för en god syn och
mot ögoninflammation på grund av överansträngning. Det stimulerar cirkulationen allmänt.
Solanum dulcamara – behandlar ögoninfektioner med gult var och granulat på ögonlocket,
som är tecken på en överkänslighetsreaktion. Det är också indikerat för störningar på
synnerven och stöder en god systemisk reglering i kroppen.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
15
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3-4 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverrening
TOEL spag droppar
generell avgiftning, tungmetallsavgiftning.
16
HABIFAC spag droppar
1-220
Indikationer
Återkommande akuta och kroniska sjukdomar med genetisk orsak
eller kroppskonstitutionsinfluenser, pekar på en kontinuerlig toxisk
börda som kroppen är oförmögen att eliminera via normala
utsöndringsvägar, som lever, njurar och tarmar. Kombinerad med
angrepp av bakterier, svamp eller virus ökar denna toxinbörda
med tiden och försämrar och hindrar kroppens immunsystem och
orsakar slutligen cellskador. Om man inte undanröjer den toxiska
belastningen och sjukdomsalstrandet, så kan det leda till fysiska,
mentala och emotionella dysfunktioner. Detta kan komma att
resultera i genetiska skador och bli en bidragande orsak till
utvecklingen av allvarliga eller dödliga sjukdomar som t.ex. cancer
och immunsjukdomar.
HABIFAC spag droppar hjälper till att eliminera denna kroniska toxiska belastning och
grundorsakerna till ohälsa. Medlet stöder också ett genetiskt komprometterat immunsystem,
bindvävsförgiftning, konstitutionella avvikelser och urspårade metaboliska processer.
Ingredienser
Acidum formicicum D6 (myrsyra)
Acidum nitricum D6 (salpetersyra)
Terapeutisk profil
predisposition for allergier, klåda
kronisk inflammation, svagheter i
nervsystemet, svaghet
Baptisia tinctoria D6
dolda inflammationer och infektioner
Glechoma hederacea spag. Peka D6
utsöndring av gifter
Graphites D12 (grafit)
kroniska hudsjukdomar, matsmältnings- och
sexorganen
Hepar sulfuris D8 (kalk-svavellerver)
kroniska sjukdomar i körtlar och hud
Thuja occidentalis D8
nedärvd konstitutionell svaghet
Vincetoxicum hirundinaria D8
virala infektioner, kvarstående förgiftning
Hjälpämnen: 82 % renat vatten och 18 % etanol
Acidum formicicum stimulerar utsöndringen av toxiner som annars leder till utveckling av
allergier, inkluderande giktreumatiska processer. Den fungerar också mot inflammation och
lindrar kronisk klåda.
Acidum nitricum är en inorganisk syra som intas vid infektion och inflammation i
slemhinnor. Den tar upp svagheter i nervsystemet sammankopplat med känslor av hat,
hämndlystnad, envishet och upprördhet. Ämnet bidrar också till att lösa kroniska processer
från ”topp till tå”. Bland annat huvudvärk, snuva, lungtuberkulos, magkatarr, magsår,
leverproblem, njurinflammation och kronisk ledreumatism.
Baptisia tinctoria ökar motståndskraften mot kroniska eller gradvis försämrade infektioner,
som ett nedsatt immunförsvar inte kan övervinna.
Glechoma hederacea ger stöd vid utsöndring av toxiner. En kraftfull helande växt som får
för lite uppmärksamhet. Den är effektiv vid lindring av diarré, hemorrojder och allmän
inflammation.
Graphites behandlar kroniska sjukdomar i huden, magen och könsorganen, Den används
vid kronisk snuva, maginflammation, hemorrojder, kroniska eksem och åderbråck i benen.
Hepar sulfuris är en blandning av Calcium polysulfid och kalciumsulfat som ger en kraftig
utsöndring och stimulerar de lymfatiska processerna. Det stöder utsöndring av toxiner som
orsakar kroniska hudåkommor med svår klåda, kronisk inflammation, varbildande abscesser
och nervöverstimulering. Thuja occidentalis används vid psykiska och konstitutionella
sjukdomar. Används vid problem med slemhinnor, eliminerar värmeregleringsavvikelser och
läker neuralgi, tarmproblem, sveda, klåda och reumatiska processer.
17
Vincetoxicum hirundinaria används vid virus inklusive akut återkommande febertoppa. Ett
anti-infektiöst ämne som används vid infektion och kronisk ohälsa.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Barn
7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5-7 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
NERTO spag droppar
emotionell stabilitet, oro, ångest, stress
18
HEKUR spag droppar
1-210
Indikation
Kroppens största organ är levern. Den har en nyckelroll i
eliminering av toxiner och metaboliska avfallsprodukter från blodet.
Levern bildar också kolesterol och galla som krävs för
matsmältningen. HEKUR spag droppar spelar en viktig roll i
kolhydrat-, fett- och proteinomsättningen och i nedbrytning av
gamla röda blodkroppar.
Används i rening av lever, gallblåsa och bukspottskörtel vilka alla
samarbetar för att främja en bra matsmältning och leverrening,
vilket möjliggör en god funktion och regenerering av vävnaderna.
Ökar njur- och gallblåseutsöndring, stimulerar cirkulationen och
förbättrar lymfsystemsfunktionen. Bör övervägas vid alla kroniska
tillstånd som kompletterande behandling till andra PEKANAprodukter eftersom alla sjukdomar påverkar leverns vitala
funktioner negativt.
Ingredienser
Peumus boldus spag. Peka D4
Chionanthus virginicus D4
Cynara scolymus D4
Iberis amara D6
Lycopodium clavatum D6
Mandragora e rad sicc spag. Peka D6
Phosphorus (gul fosfor) D10
Taraxacum officinale spag. Peka D12
Hjälpämnen: 79 % renat vatten och 21 % etanol
Terapeutisk profil
gallblåsestimulerande
lever- och bukspott
matsmältningsproblem, gastrit kopplat
till lever/galla
oregelbunden hjärtrytm
eliminerar metaboliskt avfall
spastisk förstoppning
akut leverdysfunktion, magsår
renar njur- och leversystem
Peumus boldus (Boldo) är en kraftfull gallblåsestimulant som stimulerar utsöndring i
magsäcken och utsöndring av urea. Sekundärt så hjälper den att behandla dyspepsi (kronisk
eller återkommande smärta och eller obehag i övre delen av buken) och gastrit som är
orsakad av problem i lever/galla.
Chionanthus virginicus löser krämp i övre magen, vegetativ dystoni (dysfunktion i
autonomiska nervsystemet) och dysfermentation i lever och bukspottkörtel. Dessutom löser
den smärtsam kramp (kolik) och förebygger migrän. Den riktar sig också till reumatiska
processer och inflammation i levern.
Cynara scolymus är indikerat vid kronisk eller återkommande smärta och eller obehag i
övre delen av buken och gastrit som kopplas till lever/galla. Den dämpar effektivt
blockeringar där portavenen föder levern och stöder utsöndring av toxiner som samlats i
organ och bindväv från endogena och exogena källor. Dessutom kan Cynara scolymus
hjälpa till vid akuta och kroniska infektioner, leversvullnad, diabetes, hemorrojder och
matsmältningsproblem.
Iberis amara stöder hjärtmuskeln och dess kärl, och förbättrar hjärtats periferala cirkulation.
Den tar bort mag-leverstörningar, inklusive kramp och tarmsmärta.
Lycopodium clavatum stöder utsöndrinen av metaboliska avfallsprodukter och stimulerar
utsöndringen av överskottskolesterol. Utan riktig utsöndring av avfallsprodukter kan ett starkt
sötsug uppstå. Detta sug följs ofta av humörsvängningar, irritabilitet och depression som
antyder psykosomatiska processer där kroppen försöker kompensera genom att ge tarmarna
socker. Lycopodium clavatum eliminerar både den fysiska och psykiska orsaken till detta
begär.
Mandragora e radice siccato riktar sig till matsmältningsproblem, störningar i mag- och
leverfunktion, bukspottkörtelsvagheter med kraftiga tarmgaser vid spastisk förstoppning.
19
Phosphorus (gul fosfor) används vid mag- och tarmproblem, allt från blödande magsår (i
ventrikel eller tolvfingertarm) till akuta leverproblem och medföljande kramper. Depression
och andra psykosomatiska symptom, likaväl som smärtsam huvudvärk, är andra
användningsområden. Dessutom kan Phosphorus effektivt läka infektioner i hela kroppen,
inkluderande ögon, andningsvägar, hjärta och tarmar, likaväl som degenerativa förändringar i
skelettet.
Taraxacum officinale renar lever och njurar. Denna bittra växt riktar sig mot plågor från
gallblåsan och stimulerar mage, tarmar, bukspottkörtel och lever. Stöd vid reumatism eller
ledinflammation.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos:
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn 5 -7 droppar
3 gånger dagligen
Förslag till kompletterande behandling
INFIL spag droppar
bakterie- och virusinfektioner
STOM spag droppar
mag- och tarminfektioner
ITIRES spag droppar
lymfatisk inflammation
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
20
INFIL spag droppar
1-223
Indikationer
Används vid akuta bakterie- och virusinfektioner. Stöder
immunsystemet och fungerar antibakteriellt. Till skillnad från
västerländska mediciner belastar den inte kroppen, utan stimulerar
en immunrespons och eliminerar toxiner som kan blockera
metabolismen. Dess antibakteriella är viktiga vid akuta infektioner i
blåsa, njurar, luftrör och andra organ. Alla varproducerande
infektioner som luftrörskatarr, halsfluss och inflammation i
mellanörat tyder på behovet för INFIL spag droppar, vilka också
stimulerar lymfsystemet och behandlar medföljande symptom som
feber och svaghet. INFIL spag droppar kan även användas vid
tarminfektion för att neutralisera toxiner.
Ingredienser
Ailanthus altissima D4
Argentum nitricum (silvernitritat) D6
Cinchona pubescens spag. Peka D6
Echinacea spag. Peka D5
Lachesis mutus (gift från buskmästarorm) D12
Marrubium vulgare D4
Nasturtium aquaticum D6
Vincetoxicum hirundinaria D8
Hjälpämnen: 82 % renat vatten och 18 % etanol
Terapeutisk profil
eliminerar infektioner
antibakteriell, bekämpar
rastlöshet
feber, svaghet
immunstimulerare
blodförgiftning
lymfatisk stimulerare
antimikrobiell, infektioner i urinvägar
virala infektioner
Ailanthus altissima eliminerar infektion i mandlarna och andra vävnader inklusive de som
orsakas av en toxisk härd. Stöder behandling vid svaghet, feber, scharlakansfeber,
slemhinneinfektion, tarmdysbios och bakterieinfektion och kolik i mage och tarm.
Argentum nitricum är viktig vid infektion. Argentum fungerar som en antibakteriell produkt,
medans Nitricum acidicum behandlar slemhinneinfektion. Kombinationen av båda stöder
nervfunktion och motverkar rastlöshet/utmattning, medföljande huvudvärk samt migrän.
Cinchona pubescens används vid feber, matthet och svaghet. Dess infektionshämmande
egenskaper är effektiva i behandling av många tillstånd t.ex. luftrörskatarr, kikhosta,
magkatarr och inflammation i gallblåsan, reumatisk polyartrit, bihåleinflammation och
blödande slemhinnor.
Echinacea är en klassisk ört för att stimulera kroppens immunförsvar behandla bakterie- och
virusinfektioner. Den stimulerar produktionen av vita blodkroppar och andra
försvarsmekanismer. Den ökar njurarnas och tarmens utsöndringskapacitet vilket främjar en
effektivare eliminering av toxiska metaboliska avföringen.
Lachesis mutus kan användas vid blodförgiftning och som skydd för hela kroppen mot
spridning av infektion.
Marrubium vulgare stimulerar lymfan i behandling av luftvägsinfektion, leverstörning,
sjukdomar i slemhinnorna och lymfkörtlar.
Nasturtium aquaticum används vid urinvägsinfektion på grund av sin vätskedrivande effekt
och för att den stimulerar gallblåsan. Denna naturligt antibakteriella ört renar blodet och hela
kroppen. Örten används traditionellt vid hudsjukdomar och för att förebygga
sköldkörtelrubbningar.
Vincetoxicum hirundinaria är en effektiv virushämmande ört. Den används vid infektioner
som t.ex influensa, förkylning och polio. Den stöder kroppens utsöndring av toxiner för att
motverka infektion.
21
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5-7 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
STOM spag droppar
mag- och tarmfunktion
ITIRES spag droppar
lymfatisk inflammation
RICURA spag droppar
snuva, sinusit
SEPTO spag droppar
ont i halsen, halsfluss
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
22
ITIRES spag droppar
1-221
Indikation
ITIRES spag droppar stimulerar och renar hela lymfsystemet — en
vital del av immunresponsen — för att öka utsöndringshastigheten
av toxiner under akut och kronisk sjukdom. Ett effektivt lymfflöde
kan förebygga stagnation och blockeringar som ökar risken för nya
infektioner.
Lymfknutorna fungerar som små hjärtmuskler som pumpar och
filtrerar mellan 1.5 och 2.5 liter lymfvätska, smittämnen, gifter och
avfallsprodukter från cellerna per dag, vilket är en livsnödvändig
reningsprocess. Akuta och kroniska sjukdomar, likaväl som interna
toxiner som t.ex. fria radikaler kan överbelasta lymfsystemet, vilket
gör det angeläget att minska den toxiska belastningen.
Det är även viktigt att lymfkärlen i tarmarna (det största utsöndringsorganet för
avfallsprodukter och toxiner i kroppen) stimuleras för att undvika återförgiftning via
tarmväggarna. Kontinuerlig blockering av lymfsystemet och förgiftning av organen kan via
olika stadier leda till utmattning av de drabbade cellerna. Homeopatspagyriskbehandling
används för att vända sjukdomsalstrande processer genom att aktivera det utmattade
immunförsvaret och stödja kroppens utsöndring av toxiner. ITIRES spag droppar bör ingå i
cancerbehandling för att åtgärda lymfsystemblockage innan det leder till bindvävsförgiftning
och Reckewegs neoplasmafas.
ITIRES spag droppar indikeras vid lymfatiska infektioner och blockeringar, svullna körtlar,
akuta och kroniska infektioner i organ och slemhinnor, varbildande infektioner (luftrörskatarr
och halsfluss), påssjuka, körtelsvulst, bröstkörtel-förändringar hos kvinnor, godartat svullna
bröstkörtlar och tumörbildningar.
ITIRES spag droppar stärker immunsystemet och är vätskedrivande.
Obs! Tonsiller, tymus och mjälten är också viktiga delar av lymfsystemet och behandlas till
exempel med SEPTO spag droppar.
Ingredienser
Barium carbonicum (bariumkarbonat) D12
Calcium jodatum (kalciumjodid) D6
Terapeutisk profil
svullna hårda lymfknutor
kroniska körtelinfektioner,
svullna tonsiller
Helianthemum canadense D4
kronisk lymfkörtelcancer
Conium maculatum D8
trögflytande lymfknutor
Echinacea spag. Peka D5
immunstimulerande
Galium aparine D8
hårda lymfknutor
Juglans regia spag. Peka D4
behandlar lymfsystemet, vätskande
eksem, herpes och svinkoppor
Scrophularia nodosa D4
inflammerade lymfknutor
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol
Barium carbonicum är en klassisk behandling för svullna förhårdnade lymfknutor, ofta
funna på sidorna av nacken på barn. Adenom förekommer ofta i kvinnors bröst, vilket allt för
snabbt leder till kirurgisk behandling för att förhårdnandet av lymfknutorna ses som malignt.
Denna ingrediens används vid akuta och kroniska lymfatiska tillstånd.
Calcium jodatum används vid kroniska körtelinfektioner och svullna tonsiller. Dessutom
löser den upp förhårdnader i nacklymfknutor och lymfknutor i tarmkäxet. Vidare styr den
bindväven med jod.
Helianthemum canadense är viktig för lymfkörtlarna och infektion och indikeras vid kroniska
hud- och tarminfektioner.
23
Conium maculatum stimulerar och aktiverar slöa lymfkörtlar. Förebyggande och effektiv vid
lindrig depression, prostatit, prostataförstoring och nedsatt ämnesomsättning i samband med
åldrande och kronisk sjukdom.
Echinacea stimulerar immunsystemet och är effektiv vid infektion och blodförgiftning. Den
stimulerar också produktionen av vita blodkroppar vilket är en viktig del av kroppens
försvarsmekanism vid bekämpning av infektioner. Denna växt neutraliserar dessutom
effekten av toxiner från infekterad vävnad.
Galium aparine är indikerad vid förhårdnad av lymfknutor. Den stöder en utmattad
metabolism och riktar sig till sjukdomsframkallande tillstånd i blåsan, huden och njurarna.
Denna växt har traditionellt använts för att behandla olika former av cancer inklusive
melanom.
Juglans regia är ett klassiskt ämne för lymfan som också hjälper att läka en svag
leverfunktion, vätskande eksem, herpes och svinkoppor med svår klåda. Den är också bra
vid behandling av stockningshuvudvärk i samband med tarmproblem.
Scrophularia nodosa används vid inflammerade, infekterade och svullna lymfknutor. Örten
är också indikerad vid behandling av ansiktseksem, lösa tänder, blödande tandkött och
strumautveckling.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Små barn 5- 7 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
24
MUCAN spag droppar
1-238
Indikationer
MUCAN spag droppar används vid svampinfektioner
som orsakas av Candida, Mucor racemosus och
Aspergillus niger. Detta dränerande medel är mycket
effektivt eftersom det hjälper till att ändra kroppens inre
miljö – det viktigaste steget i kampen mot
svampinfektioner. Som franske fysiologen Claude
Bernard har sagt, ”Miljön är allt, bacillen betyder
ingenting."
När kroppens naturliga miljö skadas, pga toxiner eller
läkemedel, får vävnaderna en mycket sur pH och
blodets pH blir alltför basiskt. Förhållanden är nu
idealiska för mikrober att frodas och föröka sig. Genom
felaktig kost, stress och latenta infektioner som
immunförsvaret inte kan bli av med, kan mikroberna stjäla de näringsämnen som
behövs för en frisk omsättning. De belastar systemet och spelar en dold roll vid
utvecklingen av många tillstånd som är svåra att urskilja och att diagnostisera,
däribland ME/CFS (tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom) och vissa former av
cancer.
MUCAN spag droppar är därmed starkt indikerat för personer som lider av systemisk
förgiftning eller miljöförgiftning, särskilt de som behandlas med allopatiska antibiotika
eller svampdödande läkemedel. Detta kraftfulla spagyriska medel har en djup
antimykotisk och antibakteriell effekt på blodet och vävnaderna, och förändrar den
inre miljön.
Ingredienser
Allium sativum D6
Amanita muscaria (Agaricus) D6
Hydrastis canadensis D12
Okoubaka aubrevillei spag. Peka D6
Simarouba cedron (Cedron) D6
Vincetoxicum hirundinaria (Vincetoxicum) D8
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol
Terapeutisk profil
sura uppstötningar, gasbildning,
nedsatt tarmflora
svampinfektioner i slemhinnorna
slemhinneinfektioner, förstadie till cancer
avgiftning av slemhinneinfektioner
patogena parasiter i tarmen
slemhinneproblem, cellförändring
Allium sativum är ett välkänt desinfektionsmedel för tarmen. Den behandlar effektivt
dyspepsi och kronisk gasbildning och hjälper till att återställas tarmens symbiotiska tillstånd.
Dessutom hjälper den behandla bronkial katarr, astma, diabetes och reumatiska,
degenerativa tillstånd som kräver intensiv avgiftning av inre organen och tarmen.
Amanita muscaria hjälper till att korrigera de mentala och känslomässiga obalanser som
ofta associeras med svampinfektioner. Det bekämpar också svampinfektioner i slemhinnorna
och lever- och tarmproblem som orsakas av dysbios.
Hydrastis canadensis är viktig vid alla slemhinneproblem. Det är även viktig vid kronisk
försvagande katarr, för att stabilisera känslomässiga/psykiska tillstånd och rena tarmarna.
Örten är viktig vid cancer och dess förstadier, även på läppar, tunga och i tarmkanalen, som
sprids delvis på grund av svampens spridning i tarmarna.
Okoubaka aubrevillei stimulerar utsöndringen av mykotiska gifter och påskyndar avgiftning
av specifika organ, särskilt tarmarna. Den härstammar från barken av ett västafrikanskt träd
och är effektiv vid akuta magtarmsinfektioner, inklusive diarré pga matförgiftning. Okoubaka
25
är även användbart vid kroniska Candida albicans eller Mucor racemosus infektioner som
kan snabbt föröka sig och orsaka akuta infektioner. Dessa patogener förekommer också utan
tydliga symtom förutom försvagande svaghet vid ME/CFS (sk kroniskt trötthetssyndrom).
Simarouba cedron är effektiv sjukdomsalstrande parasitinfektioner i tarmkanalen. Det
eliminerar fruktan och rastlöshet som upplevs vid systemiska svampinfektioner och
återställer en emotionell och mental balans samtidigt som det minskar medföljande symptom
som neuralgi och feber.
Vincetoxicum hirundinaria behandlar virusinfektioner. Den stimulerar immunförsvaret så
att kroppen kan eliminera patogener, inklusive svamp, som utnyttjar den förändrade pHbalansen för att reproducera och bli mer virulent.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
OPSONAT spag droppar
TOEL spag droppar
leverfunktion
fokala infektioner, slemhinneinflammation
generell avgiftning, avgiftning av tungmetaller.
26
NERTO spag droppar
1-205
Indikation
Modern livsstil orsakar ofta mental och känslomässig stress som
kan leda till nervösa störningar och senare kroppsliga sjukdomar.
Dessa störningar bör inte behandlas enbart med lugnande och
ångestdämpande medel utan helst också med harmoniserande
behandlingar som NERTO spag droppar. Detta gör det möjligt för
patienterna att återfå ett normalt liv.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Acidum phosphoricum (fosforsyra) D6 nervös utmattning
Amanita muscaria D6
dåligt minne, yrsel
Semecarpus anacardium D12
koncentrationssvårigheter, utmattning
Avena sativa spag. Peka D12
oro, humörsvängningar, veg. dystoni
Cinchona pubescens spag. Peka D6
nervös överkänslighet och svaghet
Schoenocaulon officinale D6
ångest
Strychnos ignatii spag. Peka D4
rädsla, psykos, oro
Piper methysticum spag. Peka D8
avslappnande, förbättrar humöret
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol
Acidum phosphoricum används vid nervös utmattning, mentala och känslomässiga
påfrestningar, som orsakar symtom som apati, oro, mental flykt och sömnighet under dagen
med sömnlöshet på natten.
Avena sativa är utmärkt för människor som ställer stora krav. Det hjälper att lindra
vegetativte dystoni, nervöst hjärta, överdriven oro och känslomässiga humörsvängningar.
Detta ämne bidrar dessutom med ett antal värdefulla aminosyror, fosfater och vitaminer.
Amanita muscaria indikeras vid nervös förvirring. Styrka 6X i detta medel uppnår korrekt
reglering av nervsystemet och tar därmed itu med förvirring, yrsel, stresshuvudvärk och
ryckningar i ansiktsmusklerna. Det bidrar också till att befria patienten från rädsla.
Semecarpus anacardium används vid oförmågan att utföra mentalt arbete kombinerat med
irritation, koncentrationsbrist, rädsla för framtiden och misslyckande, utmattning och svagt
minne.
Cinchona pubescens arbetar systematiskt vid nervös överkänslighet och svaghet, bidrar till
att reglera en nervös sköldkörtel och normalisera tarmfunktionen.
Schoenocaulon officinale används vid ångest, påverkar centrala nervsystemet, minskar
rädsla och nervositet som ofta kommer från hjärtarytmier, funktionella störningar i magen
eller en känsla av en klump eller trånghet i halsen när man sväljer.
Strychnos ignatii förbättrar humöret och behandlar effekterna av oro, rädsla och psykos.
Vidare bekämpar den kronisk melankoli och hjälper till att hantera personliga försummelser
och förolämpningar som inte tidigare kunnat förlåtas eller glömmas. Den bidrar också till att
lindra migrän, störningar i mage och tarm (inflammation eller kolik), en spänd eller
blockerade känsla i halsen, som tyder på överspänning och kroniska rapningar till följd av
svåra psykiska påfrestningar.
Piper methysticum lättar humöret, lugnar och slappnar av nervsystemet (som om patienten
tagit något lugnande). Den behandlar psykiska obalanser och mental utmattning. Ger en lugn
känsla fri från rädsla. Alla kombinerade ämnen i detta medel arbetar synergistiskt mot
psykisk utmattning och föregripande rädsla för vardagen och bidrar till att förbättra förmågan
att fungera socialt.
27
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad dos
Vuxna
20 droppar 3 gånger dagligen
Skolbarn
7-10 droppar 3 gånger dagligen
Småbarn
5- 7 droppar 3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
TOEL spag droppar
generell rening, tungmetalsavgiftning
INFIL spag droppar
infektioner, immunsystemet
28
OPSONAT spag droppar
1-241
Indikationer
Akuta och kroniska sjukdomar utvecklas i regel från
toxiner som produceras av kliniska eller latenta
infektioner, inklusive odiagnostiserade tillstånd i
bihålorna och munhålan som inte orsakar tydliga
symtom. Dessa infektioner måste elimineras innan
kroppens slemhinnor kan återställas och fungera
korrekt. Dessa åtgärder kan dessutom stoppa organen
från att ständigt överbelastas av toxiner och hjälpa till att
återställa en god funktion.
OPSONAT spag droppar främjar läkande av fokala
infektioner i flera organ och stimulerar, reglerar och
renar blodet. Medlet främjar immunsystemets förmåga att eliminera patogener,
däribland de som finns i terapi-resistenta svampinfektioner. När miljön är fri från
toxiskt avfall, kan OPSONAT stimulera kroppens egna systemiska reglering, vilket
möjliggör läkning.
Dessutom hjälper OPSONAT spag droppar till att avgifta lederna och är indikerat vid
återkommande kroniska sår. Behandlingar med OPSONAT spag droppar bör även inkludera
HEKUR spag droppar och TOEL spag droppar.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Acidum nitricum (Salpetersyra) D6
slemhinneinfektion
Acidum sulfuricum (Svavelsyra) D6
slemhinneinflammation
Bellis perennis spag. Peka D4
skador, överbelastning, ledgångsreumatism
Lytta vesicaloria D12
inflammation, urinvägsbesvär, hudutslag
Glechoma hederacea spag. Peka D4
problem i lever/mjälte, ämnesomsättning
Gratiola officinalis D6
gastrit, leverfunktion
Hydrastis canadensis D6
kronisk inflammation, slemhinneinfektion
Lachesis muta (Gift från buskmastarorm) D12 blodförgiftning, myokardit
Hjälpämnen: 811 % renat vatten och 19 % (V/V) etanol
Acidum nitricum är effektiv mot alla blödande slemhinneinfektioner, allmän svaghet, svullna
lymfkörtlar och ett nedsatt nervsystem. Det främjar också reglering av organen.
Acidum sulfuricum behandlar blödande slemhinneinfektioner i hela kroppen. Det är även
viktigt vid magkatarr och relaterade försurning, munsår, leversvullnad, tarmsår och
hemorrojder. Utmattning, svaghet, darrningar, migrän, reumatiska smärtor och hudsjukdomar
indikerar att kroppen inte utsöndrar ordentligt och kräver homeopatiskt-spagyriskt stöd.
Bellis perennis är en annan ört som är effektiv för ett slemhinnetillstånd. Det är också
utmärkt för sårläkning, muskelskador, dislokationer, hematom och tumörer som utvecklats på
grund av en skada. Det används även för svaga kapillärer, bölder och ledgångsreumatism.
Lytta vesicaloria är ett välkänt medel för urinvägarna och njurtillstånd, samt infektioner i
hela kroppen. Dess breda effektivitet omfattar bronkit, perikardit, benhinneinflammation,
cystit, neurit, hudutslag, urinvägar och urinvägskatarr.
Glechoma hederacea stimulerar hela ämnesomsättningen och stödjer avgiftningsvägarna.
När kroppens avgiftning hämmas under en lång tid, förlorar organen långsamt sin förmåga
att fungera normalt, vilket kan leda till cellskador, sjukdom i lever och mjälte, felaktiga
blodbildnings- och matsmältningsproblem. Utmärkt medel vid brännande eller blödande
hemorroider.
29
Gratiola officinalis hanterar problem i portala venen och bäckenproblem i samband med
förstoppning. Örten hjälper också vid magtarmkatarr, gastrit, gastroenterit och störningar i
leverfunktionen med kramper och kolik.
Hydrastis canadensis är viktig vid kronisk katarr, slemhinneinfektioner,
slemhinneförändringar med åtföljande viktminskning och energibrist.
Lachesis muta är ett utmärkt stödjande medel vid många tillstånd inklusive blodförgiftning,
hypertoni, tromboflebit, embolier, hjärtmuskelinflammation, endokardit, systemisk förgiftning
och virusinfektioner. Det är även viktigt vid akut ledgångsreumatism, hepatit och endokrina
störningar relaterade till sköldkörteln.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
STOM spag droppar
magtarminflammation
TOEL spag droppar
avgiftning, tungmetallsavgiftning.
30
POMENO spag droppar
1-222
Indikationer
POMENO spag droppar reglerar hormonell obalans och behandlar
kvinnors vanliga klimakteriesymptom, inklusive vaginalflytningar,
försenad och oregelbunden menstruation, fetma tendenser,
emotionell instabilitet, överhoppade menstruationer, rodnad, ömma
bröst, värmevallningar och nattsvettningar. Användning av
homeopatiskspagyriska produkter kan också fördröja klimakteriet
upp till två år med en symptomfri övergång.
Ingredienser
Aletris farinosa D4
Graphites (grafit) D8
Chamaelirium luteum D4
Terapeutisk profil
vaginalflytningar, kraftig blödning
försenad menstruation, ömhet, fetma
nervositet, värmevallningar,
humörsvängningar
Pilocarpus jaborandi spag. Peka D4
värmevallningar, nattsvettningar
Lachesis mutus (gift från buskmästarorm) D12 sköldkörtelfunktion, värmevallningar
Lamium album D4
vaginalflytningar, urinvägsinfektion
Pulsatilla pratensis spag. Peka D4
oregelbunden menstruation, oro
Sanguinaria canadensis spag. Peka D4
urogenitala tillstånd, smärta i brösten
Hjälpämnen: 81 % renat vatten och 19 % etanol
Aletris farinosa är indikerat för gynekologisk tillämpning, inklusive behandling av kraftig
långvarig menstruation, anemi, flytningar och bindvävssvaghet. Den används för att
stimulera tarmarna och rena det gynekologiska systemet.
Grafites är indikerat för kvinnor som tenderar att utveckla infektioner, har försenade eller
korta menstruationer eller tunt blod blandat med flytningar under menstruation. Den bidrar
också till att lindra svåra symtom under menstruationen som inkluderar ryggsmärta, hårda
eller spruckna bröstvårtor, ledstelhet och mag- och tarmtillstånd. Grafites indikeras även vid
svullnadstendenser och fetma på grund av dålig funktion i äggstockarna och brister i
matsmältningssystemet.
Chamaelirium luteum används vid klimakteribesvär såsom trötthet, svaghet, irritation,
nervositet, värmevallningar och humörsvängningar. Den lindrar svullna bröst och
överkänsliga bröstvårtor där även trycket av kläder orsakar smärta.
Pilocarpus jaborandi är indikerad vid värmevallningar i klimakteriet. Denna ört ökar
njurarnas utsöndringskapacitet och minskar utsöndring av toxiner via andra vägar som t.ex.
nattsvettningar eller värmevallningar. Vidare förbättras den perifera cirkulationen, nervöst
hjärta, takykardi och ångest.
Lachesis mutus används vid sköldkörtelstörningar, värmevallningar och svettningar. Detta
tillförlitliga medel är viktig vid alla septiska tillstånd och skyddar hjärtat. Lachesis muta är
också en utmärkt behandling vid åderbråck som ofta följer med klimakteriet, hindrar
inflammation i ytliga vener och utveckling av blodpropp.
Pulsatilla pratensis motverkar värmevallningar och oregelbunden menstruation, men även
psykologiska och emotionella symptom såsom rädsla, ångest och humörsvängningar. Den
indikeras vid nervöst tillstånd i mage och levern som kan leda till sömnlöshet. Den stimulerar
utsöndringen av toxiner genom att förbättra slemhinne- och njurfunktionen.
Sanguinaria canadensis är viktig vid urogenitala besvär hos kvinnor i klimakteriet. Andra
vanliga klimakteriebesvär som behandlas med denna ört är värmevallningar, hjärt- och
menstruationsavvikelser, brännande flytningar, smärta i brösten, migrän och neurologiska
förnimmelser.
31
Lamium album stimulerar ämnesomsättningen, stoppar infektioner och stödjer utsöndring
via tarmarna. Den används också för att behandla vaginalflytningar, reglera det kvinnliga
fortplantningssystemet, läka blåskatarr och rena blodet från toxiner.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad dos
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
32
PROA spag droppar
1-239
Indikationer
PROA spag droppar används i behandling av olika typer
av allergi samt överkänslighet mot damm, livsmedel,
antibiotika, metaller och djurhår; hösnuva; konjunktivit,
irritation i ögon och öron; hudallergi, t.ex. eksem och
neurodermatit. Allergier indikerar en omfattande
förgiftning, blockerade enzymprocesser och en allmän
störning av omsättningen. Även om allergier varierar från
person till person, bör allergi tolkas som kroppens försök
att finna en alternativ väg att utsöndra toxiska ämnen
eftersom det primära organet (lever, njurar, tarmar,
lungor) har mättats. Detta medel stimulerar även lever,
njurar, gallblåsa, bukspottkörtel och tarmfunktion. Det
spelar en viktig roll för rening av vävnaderna och blodet
och stödjer kroppen utsöndring av toxiska ämnen som
annars kan utvecklas till allergi.
Forskning visar att läckande tarmsyndrom ofta är kopplat till allergi. När tarmslemhinnan är
skadad kan osmälta matrester eller mikrober passera in i blodomloppet och orsaka en
systemisk förgiftning som belastar lever, njurar och andra organ. Därför måste tarmarna och
andra avgiftningsorgan behandlas samtidigt med PEKANA-medel för att ta kontroll över och
avgifta allergier.
ME/CFS (sk kroniskt trötthetssyndrom) kan liknas med allergier och dess kännetecknande
systemiska och patogena förgiftning. Även om ME/CFS framträder plötsligt, tar det år att
utveckla och i svåra fall kan det kräva år att vända sjukdomsbilden. Detta
funktionsnedsättande tillstånd – där exogena och endogena faktorer som rotfyllningar,
kvicksilver från amalgamfyllningar och tarmdysbios orsakar en kontinuerlig, massiv
förgiftning och organdysfunktion – kan leda till allvarliga degenerativa sjukdomar, inklusive
olika former av cancer. Användning av PROA spag droppar och kompletterande
behandlingar kan framgångsrikt hantera dessa problem.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Ailanthus altissima D4
svåra infektioner, allergiska hudproblem
Euphrasia officinalis spag. Peka D4
torrhet, klåda
Gratiola officinalis D6
ögonirritation, hudproblem
Juglans regia spag. Peka D8
stimulerar lymfsystemet
Okoubaka aubrevillei D4
avgiftning, akut diarré
Smilax (Sarsaparill) D6
kroniska hudproblem
Taraxacum officinale spag.Peka D12 stimulerar lever- och njurrening
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol
Ailanthus altissima används för infektioner och allergiska hudsjukdomar där
immunförsvaret är överbelastad.
Euphrasia officinalis används vid ögoninflammation, ökad tårproduktion, torra/kliande
ögonlock och näsa. Stödjer även magetarm, lever och är särskilt viktig idag eftersom
moderna matvanor bidrar till allergiutveckling.
Gratiola officinalis är lugnande för irriterade ögon och hud genom dess förmåga att
stimulera magtarm- och leverfunktioner. Örten är dessutom renande för urinvägarna och
spolar effektivt ut toxiner.
Juglans regia stimulerar ett försvagat lymfsystem, som alltid är involverad vid våt eller
allergisk klåda. Det ger även stöd för matsmältningen.
33
Okoubaka aubrevillei är framställt från bark av ett västafrikanskt träd som är mycket
avgiftande. Det används för en mängd tillstånd inklusive influensa, inflammation i venerna,
toxoplasmos (parasit) och många barnsjukdomar. Barken är dessutom mycket effektiv vid
akuta och kroniska sjukdomar som drabbar resenärer till tropikerna som t.ex svår diarré.
Smilax (Sarsaparill) används vid kroniska kliande hudutslag. Smilax stimulerar rening via
tarmarna, njurarna och huden (svettning), som hjälper till att "rena" blodet. Denna process
minimerar kroppens behov av att utsöndra gifter via huden eller slemhinnorna och
förebygger inflammation på huden, rinit och bihåleinflammation.
Taraxacum officinale stimulerar och renar levern, urinvägarna och ämnesomsättningen.
Denna bitterört är viktig för gallan och stimulerar magtarmkanalen, bukspottkörteln och
levern. Dessutom spelar den en viktig roll för rening av vävnaderna när kroppen har varit
belastad och tvingats lagra toxiner.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
AILGENO spag droppar
HEKUR spag droppar
OPSONAT spag droppar
TOEL spag droppar
mjältens funktion
leverns funktion
fokala infektioner, slemhinneinflammation
generell avgiftning, tungmetallsavgiftning.
34
REUDOL spag droppar
1-230
Indikationer
Namnet reumatism är använt för en rad sjukdomar i ligament,
senor, muskler och skelett. REUDOL spag droppar
rekommenderas vid smärta orsakad av mjukdelsreumatism.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Arnica montana spag. Peka D6 gikt, muskelvärk
Bryonia cretica spag. Peka D6 muskelinflammation
Colchicum autumnale D12
gikt, ryggskott, utbrändhet
Solanum dulcamara D4
nackstelhet, neuralgi
Gnaphalium polycephalum D4 ischias, ryggskott
Guaiacum officinale D6
torticollis, ledvärk
Lachnanthes tinctoria D4
reumatisk värk, korta senor
Taraxacum officinale D4
muskel- och ledvärk, metabolisk process
Hjälpämnen: Ren vätskelösning, etanol innehåller 21 % alkohol
Arnica montana används vid inflammatoriska processer och gynnar en god cirkulation i
delar av kroppen där den är blockerad. Den hjälper också att normalisera högt blodtryck,
som ofta följer med inflammation. Örten stöder utmattning och cirkulationsnedsättning i
muskler och leder.
Bryonia cretica riktar sig mot smärta och inflammation i muskler och leder, och spelar därför
en viktig roll i läkandet av akut ledgångsreumatism.
Colchicum autumnale är viktig vid inflammation i mage och tarm. Den rekommenderas ofta
vid gikt, artrit och problem med små leder eller ländrygg.
Solanum dulcamara har bevisats vara effektiv mot känslan att vara iskall, nackstelhet,
neuralgi och muskelreumatism orsakad av exponering för väta. Den används behandlar
också muskelbristningar och sträckningar.
Gnaphalium polycephalum motverkar ischias och ryggskott. Används vid nedsatt känsla,
smärta, strålande smärta i armar, ben och vader.
Guaiacum officinale är viktig vid infektion, inflammatoriska reumatiska (gikt) processer i alla
muskler och leder. Det kan ge en lindrande värmekänsla i berörda områden, vid förlamande
och huggande ledsmärta orsakad av förkortade senor.
Lachnanthes tinctoria är verksam mot neuralgireumatiska tillstånd med smärta, stelhet och
spänning i nacken, men kan ses i andra delar av kroppen också, t.ex. i fibula (vadben) och
fötter.
Taraxacum officinale används vid huggande reumatisk smärta. Dessutom stimulerar den
levern och förbättrar njurarnas utsöndring vilket möjliggör en effektivare utrensning av
metaboliska avfallsprodukter. Detta ämne ökar effektiviteten av medlets övriga ingredienser.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
35
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
14-21 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
36
RICURA spag droppar
1-237
Indikationer
RICURA spag droppar används vid snuva, akut och kronisk
bihåleinflammation och infektion. Denna produkt stimulerar
immunförsvaret, fungerar som ett desinfektionsmedel och en
naturlig antimikrob, aktiverar slemhinnorna för att stödja
utsöndringen av toxiner och förebygger nasal infektion, från att
spridas till andra delar av huvudet, som t.ex. öronen. Vid kronisk
bihåleinflammation bör TOEL spag droppar alltid ges tillsammans
med RICURA spag droppar i minst fyra månader för att lindra
svåra symtom, såsom förlust av lukt, synpåverkan och kronisk
huvudvärk. Detta för att säkerställa en tillräcklig systemisk
utsöndring av frigjorda toxiner.
Kronisk bihåleinflammation och snuva orsakas vanligen av en systemisk förgiftning. Vid
ständiga huvudinfektioner, blir de primära utsöndringsorganen såsom njurar och tarmar ofta
överbelastade av toxiner och kan inte längre fungera riktigt. En primär orsak kan vara
tungmetallsförgiftning från amalgamfyllningar, kombinerat med en obalans i bakteriefloran i
mage och tarm. Även om denna tunga toxiska belastning i vissa fall bara leder till en
långsam förgiftning, kan det vara helt förödande för en del personer och leda till kraftig
minskning i enzymatiska processer och nedsatt inter- och intracellulärt informationsutbyte –
förhållanden som kan leda till utveckling av kroniska sjukdomar som multipel skleros,
diabetes och Parkinsons sjukdom.
Att behandla förkylningar och näsinfektioner med allopatiska produkter är uttorkande för
slemhinnorna, vilket leder till spridning av smittämnen till bihålorna där härdar kan utvecklas.
Bortsett från att orsaka invalidiserande symptom kan dessa härdar även monopolisera
kroppens immunförsvar och hindra dess förmåga att bekämpa andra infektioner. RICURA
spag droppar återaktiverar utsöndringsprocessen lokalt i akuta fall, medan kombinationen av
RICURA spag droppar och TOEL spag droppar främjar utsöndring vid kroniska infektioner,
vilket demonstrerar Reckewegs teori att framgångsrikt behandla akuta symtom med
biologiska produkter eliminerar allvarliga kroniska sjukdomar
Ingredienser
Terapeutisk profil
Capsicum annuum D6
infektioner i andningsvägarna
Hydrargyrum sulfuratum rubrum D12 kronisk snuva,
(röd kvicksilversulfid)
bihåleinflammation
Echinacea spag. Peka D5
immunstimulerare
Kreosotum D8
irritation i näsvävnaden
Luffa operculata D6
ökar flödet av stagnerad sekretion
Plantago major spag. Peka D12
skyddar örongångarna, naturligt antibiotikum
Sanicula europaea D6
bihåleinfektioner
Thuja occidentalis D4
bihåleinfektioner, luktsinnet
Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol
Capsicum annuum används vid känslan av allmän utmattning och infektioner i
andningsvägarna. Den används även vid systemisk förgiftning inklusive blåsinfektioner med
efterföljande snuva och bihåleinflammation.
Hydrargyrum sulfuratum rubrum används vid akut och subakut inflammation i bihålorna,
inklusive kronisk snuva och bihåleinflammation utan tydliga symptom. Den stimulerar också
bihålornas slemhinnor som gör det möjligt för kroppen att återuppta en korrekt reglering och
utsöndring för att eliminera smittan.
Echinacea är det klassiska homeopatiska medlet för att stimulera kroppens immunförsvar
och behandla bakteriella och virala infektioner, inklusive bihåleinfektion.
37
Kreosotum har en djupgående effekt på slemhinnorna och eliminerar svår inflammation som
irriterar näsans slemhinnor. Det är ett effektivt desinfektionsmedel vid behandling av sår.
Luffa operculata stimulerar slemhinnor i näsa, hals och bihålor. Genom att öka flödet av
stagnerad sekretion orsakad av infektion eller allergi hjälper det att lindra symtomen snabbt.
Plantago major har unika egenskaper som skyddar spridning av öroninfektioner. Den är
dessutom ett effektivt naturligt antibiotikum.
Sanicula europaea används vid bihåleinfektioner. Denna ört har traditionellt använts för att
läka sår och behandla tumörer och cancer, något som vittnar om dess effektivitet vid
behandling av patogen utveckling.
Thuja occidentalis används vid akuta och kroniska bihåleinfektioner med åtföljande
tryckkänsla, huvudvärk och varbildande slemhinneinfektioner. Denna ört hjälper också att
korrigera ett minskat eller förlorat luktsinne.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad dos
Vuxna
20 droppar
Skolbarn 7-10 droppar
Småbarn 5- 7 droppar
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
38
SEPTO spag droppar
1-207
Indikationer
SEPTO spag droppar är en antibakteriell produkt som utvecklats
för behandling av akut och kroniskt halsont, halsfluss och
infektioner i halsen med varbildning som gör det svårt att svälja.
Denna produkt bidrar också till att minska feber som kan åtfölja
dessa infektioner. Som analgetikum är det en effektiv lymfatisk
produkt som bryter upp härdar och garantera en snabb dränering
av ackumulerade toxiner. Dessutom stimulerar den bildningen av
vita blodkroppar, andra försvarsreaktioner av den primitiva
vävnaden som bildas från mesodermet under fosterutvecklingen
och främjar effektivare utsöndring av giftiga metaboliska
avfallsprodukter.
Kroniskt halsont och tonsillinflammation beror ofta på en kombination av härdar,
tungmetallsförgiftning och störningar i tarmfloran som kan kräva långsiktig immunstimulansoch utsöndring, inklusive lavemang, basbildande livsstil, mineraler och användning av
biologiska/homeopatiska produkter. Dessutom måste upprepade akuta halsfluss ses som
kroppens naturliga försök att befria sig från gifter och hålla immunförsvaret hälsosamt och
balanserat. Även om infektionen är lokal så ger det en möjlighet att utsöndra toxiner lagrade i
bindväven när de vanliga utsöndringsvägarna blivit överbelastade eller blockerade.
Även om det är effektivt att använda antibiotika vid smittsamma processer för att döda
närvarande streptokocker så stoppar det samtidigt kroppens försök att rena sig från gifter via
tonsillerna och kan leda till resistenta mikrober. Detta spelar en nyckelroll i utvecklingen av
kronisk luftrörsinfektion, bihåleinflammation, njurinflam-mation, atopiskt eksem och även
astma. Däremot, vid biologisk behandling av halsfluss med SEPTO spag droppar och
kompletterande alternativa produkt kan infektionen effektivt löses upp utan de allopatiska
läkemedlens biverkningar.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Ailanthus altissima D4
grav halsmandelinfektion
Barium carbonicum (bariumkarbonat) D12
återkommande halsont
Atropa belladonna spag. Peka D4
inflammerad hals och tonsiller
Clematis recta D4
stimulerar lymfsystemet
Echinacea spag. Peka D6
immunstimulans, bakterieinfektioner
Lachesis mutus (gift från buskmästarorm) D12 tillstånd med blodförgiftning, halsfluss
Phytolacca americana D4
sjukdomar i tonsillar
Teucrium scorodonia spag. Peka D12
kroniska lymfinfektioner
Hjälpämnen: 79 % renat vatten och 21 % etanol
Ailanthus altissima är indikerat vid behandling av smittsamma sjukdomar åtföljda av allmän
svaghet. Den är effektiv vid behandling av infektion i tonsiller, öronspott-körteln och i
huvudområdet.
Barium carbonicum riktar sig till återkommande halsont och åtföljande feber samt maligna
och varproducerande infektioner i tonsiller och tandkött. Viktigt är att det skyddar hjärtat från
patogena effekter av en förgiftning från akut eller kroniskt halsont.
Atropa belladonna behandlar halsont åtföljd av extrem rodnad, feber och kraftig svullnad av
tonsillerna. Dessutom kan den hjälpa till att läka smärtsamma infektioner i huvudområdet.
Clematis recta används vid infektioner i halsområdet som kräver en effektiv lymfatisk
behandling som säkerställer en snabb effektiv dränering av ackumulerade toxiner. Det
stimulerar lymfsystemet att fungera med full kapacitet, vilket stärker den lokala och
systemiska utsöndringen av toxiner och eliminerar smärtsam svullnad i lymfkörtlarna.
39
Echinacea stimulerar kroppens immunförsvar och behandlar bakteriella infektioner, inklusive
svår halsont. Det stimulerar produktion av vita blodkroppar och andra försvars reaktioner och
främjar effektivare utsöndring av toxiska metaboliska avfallsprodukter via njurar och tarmar.
Lachesis muta används vid alla septiska förhållanden i blodet och skyddar också hela
kroppen mot smittspridning. Den är viktig vid kroniskt halsont och för att förhindra infektioner
i hjärtats slemhinnor och i njurarna.
Phytolacca americana är effektiv vid smärta i huvudet och sjukdomar i tonsiller och halsens
slemhinnor. Eftersom denna ört hjälper till att eliminera infektioner och toxiner som spelar en
betydande roll i utvecklingen av kroniska sjukdomar som ledsjukdomar, är den också mycket
effektiv att förebygga reumatisk polyartrit.
Teucrium scorodonia läker kroniska infektioner i lymfsystemet och är även kapabel att
framgångsrikt dränera elakartade tuberkulösa infektioner i körtlar. Dessutom stimulerar den
utsöndring av toxiner som produceras vid akuta infektioner som annars riskerar leda till
kroniska sjukdomar.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad dos
Vuxna
20 droppar
Skolbarn 7-10 droppar
Småbarn 5- 7 droppar
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
40
SPECICHOL spag droppar
1-240
Indikationer
För behandling av bukspottkörteldysfunktion, bland annat
nedsatt utsöndring av matsmältningsenzymer och
otillräcklig produktion av insulin och glukagon. Orsaker till
en nedsatt bukspottkörtelfunktion beror på brister av
hormon och även utsöndringsproblem som påverkar
utsöndringen av galla och bukspottkörtelhormon.
Stöd för bukspottkörteln får även inkludera stöd för lever,
galla och mage eftersom dessa organ har ett funktionellt
samband.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Chionanthus virginicus D6
lever- och bukspottkörtelproblem
Eichhornia crassipes D4
stödjer utsöndring av bukspottkörtelhormon
Glechoma hederacea spag. Peka D6 avgiftning av galla, bukspotthormon och toxiner
Hedera helix spag. Peka D12
gallbesvär
Iberis amara D6
tryck, mättnad, kramp
Iris versicolor D6
hjärtats funktion och symtom
Myristica fragrans (Nux moschata) D4 mag- och hjärtproblem
Phosphorus (fosfor) D12
avgiftning av galla, bukspotthormon och toxiner
Hjälpämnen: 71 % renat vatten och 20 % etanol
Chionanthus virginicus riktar sig till störningar med kolik, smärta i lever och bukspottkörtel,
som ofta utlöser huvudvärk med samma egenskaper som migrän. Cloanthus är också
effektivt vid behandling av hepatit, gallbesvär med ryggsmärta som strålar mot högra
skulderblad.
Eichhornia crassipes kan förbättra utsöndring av bukspottkörtelhormoner med upp till 100
% och hjälper återställa normal organfunktion. Läkningsprocessen främjar en effektiv
reglering av matsmältningen genom ökad frisättning av amylas (för kolhydrater),
chymotrypsin (för protein) och lipas (för fetter).
Glechoma hederacea ger en djupgående stimulerande effekt på metabolismen för att öka
utsöndringen av toxiner. Denna växt är också effektiv vid behandling av ”portal stasis”,
hemorroider och diarré som ofta följer med pankreasinsufficiens.
Hedera helix stödjer en frisk funktion i gallgångar, magtarm och bukspottkörtelutsöndring.
Den är även viktig för mjälten, lymfsystemet och andra stora körtlar. Örten innehåller
dessutom jod som är viktig mot åderförkalkning och toxiska sköldkörtelproblem.
Iberis amara hjälper vid känslan av tryck och mättnad, illamående, kräkning och kramper i
matsmältningsorganen (Roemheld syndrom) som kan leda till funktionsstörningar i hjärtat,
inklusive oregelbunden puls samt dov stickande smärta och ett behov av att andas djupt.
Iris versicolor används vid hjärtbesvär och problem i matsmältningsorganen, särskilt sura
uppstötningar. Genom att stimulera bukspottkörteln utsöndras stora mängder
natriumbikarbonat som neutraliserar magsyran. Det stödjer även nedsatt leverfunktion, akut
och kronisk pankreatit och dysfunktion i gallblåsan.
Myristica fragrans (Nux moschata) riktar sig till tillstånd som svaghet, utmattning och
kramp som påverkar magen och hjärtat. Det stödjer också torra slemhinnor och allvarliga
sura uppstötningar med tillhörande nervös svaghet.
Phosphorus (Fosfor) används för leveratrofi och pancreatopati, hepatit och mage-tarm
inflammation. Det är också indikerat vid myokardit, psykisk utmattning och störningar i
magen, till exempel magsår.
Administration
41
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
OPSONAT spag droppar
TOEL spag droppar
leverfunktion
lokala infektioner, slemhinneinflammation
generell avgiftning, tungmetalsavgiftning.
42
STOM spag droppar
1-211
Indikation
STOM spag
droppar renar mag- och tarmvävnad. Medlet
indikeras överproduktion av magsyra, magkatarr, tryckkänsla över
magen, brännkänsla, uppkördhet och känslor av nervositet. Magen
anses vara känslig för psykosomatiskt stimuli och även mental och
känslomässig stress som kan resultera i försämrad funktion. Detta
problem måste behandlas i samverkan, vilket är anledningen till
dess unika kombination av ingredienser som även riktar sig till
överproduktion av magsaft genom att reglera parietalcellerna
(producenterna av magsyra).
Ingredienser
Terapeutisk profil
Stibium sulfuratum nigrum (antimontrisulfid) D6 magkatarr, tarmkramper
Atropa belladonna spag. Peka D4
akut inflammation/infektion i magtamkanalen
Colchicum autumnale D12
brännande känsla, illamående
Citrullus colocynthis D6
kolik, uppkördhet
Achillea millefolium D12
matsmältningsfunktion, kramper.
Natrium phosphoricum (natriumfosfat) D6
diarré, halsbränna
Strychnos nux vomica spag. Peka D12
magirritation, kronisk magkatarr
Robinia pseudoacacia spag. Peka D4
sur mage
Hjälpämnen: 82 % renat vatten och 18 % etanol
Stibium sulfuratum nigrum används vid magkatarr, tarmkramp, aptitbrist och sug efter sur
mat som man inte tolererar väl. Den reducerar svullnad i levern och mjälten som kan åtfölja
störd magfunktion. Känslomässiga problem som spelar en roll vid magproblem som rädsla
och brist på framtidstro är lämpliga att behandla med denna ört.
Atropa belladonna stöder skadade slemhinnor. En annan indikation är akut
inflammation/infektion i mag-tarmkanalen, illamående, kramper och överkänslighet, speciellt
för ljud. För övrigt används örten i behandling av akut mag- och tarmkatarr, gallblåsekolik
och störningar i magsekretion.
Colchicum autumnale används vid reumatiska ledtillstånd och gikt. Örten är också ett
utmärkt val vid behandling av magkatarr, illamående, en brännande känsla och akut
inflammation/infektion i mag-tarmkanalen. Den lindrar illamående och kräkningar orsakad av
stark lukt från viss mat. Samtidigt får hjärta och cirkulationssystem stöd.
Citrullus colocynthis används vid kolik, kramp och smärta som utgår från mage, gallblåsa,
tarmar och urinrör. Används vid magrelaterade problem som en bitter smak i munnen,
återkommande kräkningar, rapning, buksvullnad, gaser, irritabilitet och känslighet.
Achillea millefolium är en bitter substans som reglerar och stöder mag-/tarmfunktion, läker
slemhinnan och lindrar kramper. Denna växt får sällan det erkännande den förtjänar, men
den har framgångsrikt använts för att behandla gastrit och nedsatt funktion i gallblåsan.
Natrium phosphoricum kan rekommenderas vid kramp i mage och tarm, eller vid diarré
som kommer av försurning i magen. Den behandlar sura uppstötningar och halsbränna och
stödjer reglering av parietalcellsaktivitet.
Strychnos nux vomica används vid magirritation och reglerar peristaltiken. Den eliminerar
kronisk magkatarr – ofta följd av kroniska lever- och bukspottskörtelstörningar – samt
symptom som beläggningar på tungan, illamående och kräkningar, bitter smak i munnen och
förstoppning.
Robinia pseudoacacia är indikerat vid sur mage, katarr i mag-tarmkanalen och medföljande
symptom som t.ex. kolik och diarré. Den stöder även ett stabilt cirkulationssystem.
Administration
43
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
20 droppar
3 gånger dagligen
Skolbarn 7-10 droppar
3 gånger dagligen
Småbarn
5-7 droppar
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
INFIL spag droppar
bakterie- och virusinfektion
HEKUR spag droppar
leverfunktion
TOEL spag droppar
generell utsöndring, tungmetaller
44
TOEL spag droppar
1-231
Indikation
TOEL spag droppar är viktiga för utsöndringen av alla endogena
och exogena toxiner som kan leda till utveckling av akuta och
kroniska sjukdomar. Enligt Reckeweg, är begreppet ”sjukdom och
förgiftning” identiska eftersom alla toxiner förstör enzym och
cellulär aktivitet. Regelbunden användning av TOEL spag droppar
hjälper att eliminera gifter som produceras av alkohol, allopatiska
produkter, septiska tillstånd i blodet, härdar, metaboliska
avfallsprodukter och tungmetaller som kadmium, bly och
kvicksilver i amalgamfyllningar.
Dessutom har TOEL spag droppar antibakteriella egenskaper som gör detta produkt
idealiskt för behandling av akuta infektioner i organ och slemhinnor, inklusive luftrörskatarr,
angina och halsfluss. Det stimulerar också slemhinnor, lymfsystem och ämnesomsättning
och används vid precancerösa tillstånd. Denna produkt är även effektiv för behandling av
kroniska bakterieinfektioner, eftersom den stödjer utsöndringen av toxiner som har
ansamlats under många år i bindväven. Observera: kroniska tillstånd kräver även mycket
vätska, vitaminer och spårämnen, inklusive magnesium, zink och selen.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Argentum nitricum (silvernitrat) D12
antibakteriell, nervositet
Clematis recta D6
stimulerar lymfsystemet
Echinacea spag. Peka D5
stimulerar immunförsvar
Galium aparine D4
urinvägarna, precancerösa tillstånd
Glechoma hederacea spag. Peka D6
avgiftar vävnader
Hydrastis canadensis D12
kronisk inflammation, svaghet
Magnesium fluoratum (magnesiumfluorid) D12 kroniska infektioner
Pulsatilla pratensis spag. Peka D6
inflammation
Hjälpämnen: 81 % renat vatten och 19 % etanol
Argentum nitricum är viktig för flera infektionsaspekter. Ämnet har en antibakteriell funktion
som används vid härdar, stöder reaktion och reglering och möjliggör den helande processen.
Argentum nitricum bidrar också till en reglering av nervfunktionen och bekämpar svaghet,
depression, yrsel, nervös rastlöshet och utmattning som ofta följs av huvudvärk eller migrän.
Clematis recta stimulerar lymfsystemet att arbeta med full kapacitet vilket främjar lokal och
systemisk utsöndring av toxiner. Dessutom är den effektiv vid brösttumörer, infektioner i lymfoch könskörtlar, bitestikelinflammation, ben- och fotsår, eksem och herpes. Clematis recta
hjälper också kroppen att göra sig av med starkt luktande urin, ett tecken på otillräcklig
avgiftning.
Echinacea är en utmärkt ört för att stimulera kroppens immunförsvar, inklusive vita
blodkroppar. Det ökar också utsöndringsförmågan i njurar och tarmar, vilket främjar
effektivare eliminering av toxiska metaboliska avfallsprodukter. Echinacea används även vid
septiska tillstånd och autotoxiner som kan utvecklas under cancerogena, precancerösa och
andra kroniska tillstånd som försämrar kroppens förmåga att reagera och reglera..
Galium aparine stimulerar utsöndringen av toxiner via urinvägarna. Det stöder friska
slemhinnor och leverns effektivitet. Dessutom har den visat sig effektiv vid behandling av
precancerösa och cancerösa tillstånd, inklusive läkning av tumörer.
Glechoma hederacea är en effektiv behandling av djupa infektioner och
luftrörsinflammation. Den renar kroppsvätskorna, stimulerar mage och tarm och är
vätskedrivande för att avgifta vävnad i blåsa, njurar och urinvägar.
Hydrastis canadensis stöder kroppens slemhinnor vid kronisk sjukdom. Den är viktig vid
45
extrem vikt-, energi- och styrkeförlust orsakad av kroniska infektioner i slemhinnorna, likaväl
som precancerösa tillstånd.
Magnesium fluoratum är en kombination som ger de positiva effekter av båda magnesium
och fluor. Båda fungerar som elixir för toxiska, blockerade och kroniska tillstånd i de primitiva
vävnader som bildas i mesodermet under fosterutvecklingen och kroniska inflammationer i
hela kroppen.
Pulsatilla pratensis stödjer utsöndringsfunktionen av hud, slemhinnor och njurar på ett
betydande sätt. Den är viktig för dränering.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad dos
Vuxna
20 droppar
Skolbarn 7-10 droppar
Små barn 5- 7 droppar
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
3 gånger dagligen
Förslag på kompletterande behandling
HEKUR spag droppar
leverfunktion
46
VESTABIL spag droppar
1-244
Indikationer
Det saknas kunskaper om åderbråck och dess
komplicerade symtombild. Det är viktigt att ta hand om
denna speciella del av cirkulationssystem på ett speciellt
sätt genom att ta till vara hela biologiska spektra.
En av de vanligaste komplikationerna är hemorrojder.
Ingredienser
Terapeutisk profil
Aesculus hippocastanum D4
motverkar inflammation, ödem
Clematis recta D6
åderbråck, bensår
Collinsonia canadensis D6
blockerad avgiftning, huvudvärk
Cuprum aceticum (Kopparacetat) D4
kramp i vadarna, syrebrist
Lachesis muta D12
sepsis, blockerade vener
(gift från buskmästarorm)
Melilotus officinalis spag. Peka D6
mot blodpropp i venerna
Sulfur (Svavel) D12
venstas
Nicotiana tabacum D12
hemmorojder, bensår, åderbråck
Hjälpämnen: 81 % renat vatten och 19 % etanol
Aesculus hippocastanum (Aesculus) används ofta för ödem och för att motvärka trombos
och stödja kapillärerna. Det är viktigt för alla former av åderbråck inklusive hemorrojder och
neuralogiska problem som reumatiker lider av.
Clematis Recta (Clematis) används lokalt vid åderbråck. I denna kombination fungerar den
mot inflammation, svullnad och bensår då den kan minska smärta och blodstockning.
Collinsonia canadensis (Collinsonia) stödjer cirkulationen och stimulerar ett normalt
blodflöde. Viktigt vid många tillstånd som är vanlig vid hjärtinfarkt som ödem, förstoppning
och värk kring hjärtat.
Cuprum aceticum används vid kramp i vaderna men även vid muskelsammandragningar
t.ex i samband med störningar i hjärtats ledningssystem, tillstånd av syrebrist i huden och
extremiteterna. Cuprum är viktig för blodets hematopoes och för enzymernas omvandling
och utnyttjande.
Lachesis muta (Lachesis) är en av kombinationens viktigaste ingredienser och motverkar
inflammation, svaghet, blodförgiftning i venerna och cellförändring i livmodern.
Melilotus officinalis är viktig för stöd av cirkulationen, samtidigt som det motverkar
blodpropp, nedstämdhet, rastlöshet i armar och ben.
Nicotiana tabacum (tabacum) avgiftar toxiska metaller, löser kärlkramp, kramp i magtarm ,
viktig vid hemmorrojder, åderbråck, bensår och problem i magtarm pga lever och
bukspottkörtel stockning i portala systemet.
Administration
Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas
dropparna tre gånger dagligen.
Rekommenderad terapeutisk dos
Vuxna
15-20 droppar
3 gånger dagligen
47