Iniris Mobile - Sigma

advertisement
PRESSRELEASE 2001-05-29
INACs DOTTERBOLAG INIRIS MOBILE INTERNET AB OCH SIGMA
WIRELESS APPLICATIONS AB INLEDER TEKNIK- OCH
MARKNADSSAMARBETE INOM M2M.
Parterna kommer att utnyttja Iniris system av GSM Gateway´s och gemensamt utveckla en ny
kommunikationsplattform för maskin till maskin (m2m) kommunikation.
Styrkan i den nya kommunikationsplattformen består i tillgänglighet och enkelhet för användarna då all
kommunikation sker med hjälp av normala e-mail. Tekniken gör att mjukvara och hårdvara snabbare
kan installeras och anpassas för olika typer av maskinobjekt som skall övervakas och styras.
Kunderna använder sitt normala e-mail program för kontroll och insamling av mätvärden. Systemet
tillåter också import och export av mätvärden för exempelvis statistikuppföljning samt automatisk
generering av fakturor och tidrapporter. Sigma och Iniris kommer gemensamt att bearbeta
högprioriterade marknadssegment.
-
Avtalet med Sigma ökar vår styrka och möjligheter att ta totalansvar för komplexa system genom
att utnyttja Sigmas kompetens inom telematik och system- utveckling säger Martin Jervill, Iniris
AB.
-
Det system som Iniris utvecklat ger oss bra möjligheter att göra skräddarsydda lösningar i vår roll
som systemintegratör. Tillsammans kan vi erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för nya
kundgrupper säger Torbjörn Sundström, Sigma Wireless Applications AB.
Iniris Mobile Internet AB erbjuder flexibla GSM-servrar som kan appliceras i alla systemlösningar för
maskinkommunikation. Iniris GSM-servrar består av hårdvara och mjukvara som styr funktionerna,
systemen är kompatibla med LonWorks. Integreringen av kommunikation och funktionsstyrning till
maskiner kan genomföras på mycket kort tid och utan kostnadskrävande utveckling.
Iniris´s hård och mjukvarulösningar ger flertalet effektivitetshöjande och kostnadsbesparande effekter ökad driftsäkerhet, exaktare driftstatus, avancerade fjärrstyrningsfunktioner, förbättrad servicelogistik
samt energibesparing.
Iniris Mobile Internet AB är ett helägt dotterbolag till INAC AB (noterat på NGM, tidigare SBI-listan).
Iniris målsättning är att bli en ledande aktör inom det expansiva området för trådlös kommunikation.
Detta skall uppnås genom att Iniris växer tillsammans med INACs befintliga kunder samtidigt som
Iniris skall tillföra nya intressanta marknadssegment inom olika områden för kontroll, styrning och
övervakning
Målet för Iniris är att omsättningen ska uppgå till 45 miljoner inom tre år.
Sigma Wireless Applications AB är specialiserade på att utveckla och integrera mobila system
främst för företag med rörliga arbetsstyrkor som t.ex. servicetekniker, säljare samt inom
transportbranschen. Sigma Wireless Applications AB har bred kompetens inom bla handdatorsystem,
systemintegration, projektledning samt traditionell systemutveckling.
Sigma Wireless Applications AB är ett oberoende IT-konsultföretag och ingår som helägt dotterbolag i
Sigma AB. Sigma AB har ca 3300 anställda och arbetar med industri- och informationsteknologi.
Sigma Wireless Applications AB är nu 15 stycken erfarna konsulter och har huvudkontor i Stockholm
och regionkontor i Göteborg.
För mer information, kontakta:
Martin Jervill, VD Iniris Mobile Internet AB
Telefon: +46 40 689 33 50
[email protected]
Torbjörn Sundström, Regionchef Sigma Wireless Applications AB
Telefon: +46 31 339 11 08
[email protected]
Download