Fuktkurs

advertisement
Fuktkurs
Höör
2010-09-09
Alf Andersen
[email protected]
Ingående Moment
•
•
•
•
•
Varför är fukt intressant
Viktiga Begrepp
Teori och Samband
Vad kan vi observera
Fukt i Hus
– Vaska, bygga F, Risker
• Sammanfattning
Varför Mäta Fukt
• Optimum
– Vad är värst eller bäst
• Kompromiss
– Pest eller kolera
• Gränsvärde
– Vad får inte hända, marginal (varför och hur mycket)
• Tillstånd eller Mängd
– Halt eller Kvot
• Ett mått på mängden vatten
– Relativ Fuktighet (RF) eller vatten aktivitet (aw.)
• Beskriver ett tillstånd
Viktigt att förstå så man mäter på rätt ställe.
• Var kommer fukten ifrån
• Var tar den vägen
• Varför att det så viktigt att
med temperaturer
Är luften torr eller fuktig
Ånghalt eller relativ ånghalt
Temperatur
Tumregler
• 1 grad ger ca 5% förändring i RF
• 10-15 grader ger en halvering eller
fördubbling i tid till Jämvikt
• Gränsvärden kan finnas…
• Som tumregel kan dessa användas
–
–
–
–
90% okänsliga konstruktions detaljer
85% utredda konstruktions detaljer (städning?)
75% allt annat i en byggnad
60% RF korrosion (galvanisk)
50% RF militären
Viktiga Begrepp
• Relativ Fuktighet RF (eller RH)
Vatten aktivitet aw.
• Ånghalt
• Daggpunkt Daggpunktstemperatur
• Fukthalt
• Fuktkvot
Fukt i Luft
Mollier-diagram i bilaga
•
•
•
•
•
Relativ Fuktighet (0-100%)
Ånghalthalt g/m3
100% RF kondensrisk
0% RF i praktiken ovanligt
Mollier-diagram (beskriver
systemet luft/ånga)
– Höjd temperatur ger högre
möjlig fukthalt i luft
– Höjd temperatur ger lägre
Relativ fuktighet med samma
fukthalt i luften
Relativ Fuktighet
Luft
• Beskriver förhållandet mellan mängden
fukt i luften och hur mycket den förmår att
bära
• RF = ånghalt i luft / mättnads ånghalten
• Gränsvärden beskrivs ofta i %RF
• Material står i jämvikt med %RF
– Sorptions kurva
Molier-diagram
Mycket data finns i Tabeller
Gränsvärden och Optimum
Livsmedel
(vatten aktivitet aw.)
Fukt i material
• Porösa material
• Fasta material
Fuktkvot =
Fukt
Fast material
[Kg]
[Kg]
• SORPTIONSKURVA
– Ofta jämvikt med
relativa fuktigheten
– Yta
– Kapillärer
0
50
Relatv Futighet %
100
Förändringar i Fukttillstånd
• Hur blir det vid jämvikt
– Relativt enkelt att beräkna
– Blir det jämvikt inom rimlig tid ?
• Hur lång tid tar det att uppnå jämvikt?
– Erfarenhet
– Beräkningar kräver expert
• Kalibrera beräkningen med observationer
• Vilken tidsskala minuter, timmar, eller år
• Randvillkor (vädret kan skilja mycket på samma
plats)
Transport av Fukt
• Långsamma
– Diffusion
• Snabba
– Kapillärtransport
– Konvektion
– Läckande rör
Fuktkällor
• Kemiska processer
– Kan ge H2O
• Material kan innehålla
stora mängder fukt
– Exempelvis trä eller
betong kan hålla över
100 kg pr M3
Vad kan vi mäta
• RH i Luft
– Eller i luften nära ett material (aw.)
– Fördel Enkel
– Nackdel Temperaturkänslig
• Fuktkvot
– Väga torka väga
– Fördel Exakt och Repeterbar
– Nackdel långsam, förstörande och ibland irrelevant
• Indikator metoder
– IR, mikrovågor, elektriska egenskaper
– Måste kalibreras för varje givet material
Instrument för fuktmätning
Mera info i bilaga
• Sensor
–
–
–
–
Kapacitiv
Daggpunktsspegel
Hårhygrometer
Psykrometer
• Kalibrering
– Egen kontroll
• ”salt burkar”
– Referens spårbarhet
• Logg?
Kalibrering
• Onogranhet
+/- 2 %RF
Statistika begrepp
1 Sigma 67 % i intervallet
2 Sigma 95 % i intervallet
3 Sigma 99 % i intervallet
Sigma=Standardavikelser
andra benämningar förekommer (K, sigma, mm)
SpecialGivare
•Höga Relativa fuktigheter (uppvärmd sensor)
•Fukt I tryckluft
•Svärdsgivare för instick i tex. tyger eller papper
•Formfaktorer
•Radio givare
•Loggers
•mm
Instrument
• Vid noggran kalibrering skall Instrument
och Givare vara parade.
– Inte tekniskt nödvändigt vid “digitala” givare
– Formellt kan det vara ett krav…
• Integrerade
• Loggande
• Automatiserade
Mätning
•
•
•
•
Rätt plats
Jämvikt med givaren
Temperaturvariationer
Risk för kontaminering av givaren
Kalibrering
• Rapportering
Download