källarlukt i sovrum - Svensk Fastighetsförmedling

advertisement
Försäkringen Varudeklarerat
Februari 2015
Månadens skada –
källarlukt i sovrum
Kundens problem
När familjen framåt hösten stänger till dörrar och fönster till huset upptäcks en
obehaglig lukt i huset. Det luktar källare i ett av sovrummen. Eftersom huset
är Varudeklarerat, görs en skadeanmälan till Anticimex skadeavdelning.
Skadeorsaken
Försäkringsbedömning
Vid Anticimex besök i bostaden kan teknikern känna en
stark, avvikande lukt i hallen samt i det anmälda sovrummet. Teknikern går ner i grunden och där upptäcks orsaken
till problemen. Teknikern uppmäter förhöjda fuktvärden i
konstruktionen. Träbjälklaget består av lättbetongelement,
som har glipor i skarvarna. Detta gör att fukt tränger upp
från grunden som i sin tur fuktbelastar det uppreglade
golvet i bostaden.
Handläggaren bedömer att följdskadan (luktproblemen)
fanns redan före besiktningstillfället, även om den inte
kunde kännas på besiktningsdagen då det var öppet. Detta
ärende ersätts som en följdskada i en riskkonstruktion.
Vid provtagning av isoleringen i golvet visar det sig att det
finns förhöjda halter av bakterier och svamp. Detta bidrar
till obehaglig lukt i huset.
För att bli kvitt lukten måste golven rivas ut och därefter ersättas med ett mekaniskt ventilerat golv. Man måste också
riva ut en del av badrummet och köket, som också påverkats. Eftersom detta är ett omfattande arbete som påverkar
möjligheten att bo kvar i huset, behöver familjen evakueras
under arbetet. Familjen hittar en lägenhet som de kan hyra
under tiden.
Protokollet
Teknikern har noterat golvkonstruktionen och krypgrunden
som riskkonstruktioner. Mätvärdena var under kritisk nivå.
Det kändes ingen lukt och teknikern noterade därför inget
om luktproblem i huset. Besiktningen gjordes en sommardag och huset var utvädrat.
I samarbete med Svensk
Fastighetsförmedling.
Kostnad och ersättning
Handläggaren gör en kalkyl på vad arbetet kommer att
kosta. Efter viss avskrivning och självrisk kan Anticimex
erbjuda drygt 400 000 kronor för arbete och material till
köparen. Kostnad för mekanisk fläkt och elinstallation
omfattas inte av försäkringen eftersom det är att bedömas
som standardhöjande åtgärder. Familjen får även ersättning
för hyra av lägenhet under arbetet. Kostnaden för hyra är
drygt 25 000 kronor.
Download