BH E DN 102 TS - SWE-S

advertisement
DN 102
Desinficerande Rengöring För Allmänt Bruk
Kraftfull desinfektion effektiv mot ett stort
antal virus, bakterier, alger och svamp
Rengör, sanerar och desinficerar
Product Specific
image to be inserted
into circle
För användning på sjukhus, veterinärkliniker
och ytor i kontakt med livsmedel
Ingen sköljning
Tar bort dålig lukt
Problem: Spridning av mikroorganismer
Lösning: DN 102’s kraftfulla formula är effektiv mot de flesta lipidinneslutna virus,
dödar bakterier och eliminerar och förebygger alger och svampbildning.
Problem: Långdragna appliceringar
Lösning: DN 102 rengör, sanerar och desinficerar i en applicering.
Problem: Problem med sköljning
Lösning: DN 102’s unika formula kräver ingen skölning.
Problem: Medel som maskerar dålig lukt
Lösning: DN 102 avlägsnar fullständig källan till dålig lukt, döljer inte lukten med
medel som andra produkter.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Diskbänkar och skåp
Bord och stolar
Väggar och golv
Möbler och sängramar
Armaturer
Telefoner
Expeditionsdiskar
Toaletter
Ytor i kontakt med livsmedel
BRUKSANVISNING
TEKNISK SPECIFKATION
Rekommenderat att först
avlägsna lösa smutsrester från
ytan innan applicering av DN 102.
Färg
Färglös
Lukt
Obetydlig,
karaktäristisk
Utseende
Klar vätska
Specifik vikt
1.06
pH (100%)
12.0
Spädningsgrad för allmän
rengöring och sanering:
Lätt smutsat:
0.5%
Medelsmutsat:
1%
Svårt smutsat:
2%
OBSERVERA
Läs etikettens bruksanvisning före
användning.
NCH
Box 7007, 187 11 Täby Tel: 08-613 71 90 Fax: 08-20 48 40 www.nch.se
0110
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards