Dirigent 2017

advertisement
Deltagare 2017/2018
Amanda Elvin, 28 år, Stockholm
Amanda Elvin är i grunden pianist, och tog masterexamen (inriktning Vocal coach) från Kungliga
Musikhögskolan våren 2014. Hon började frilansa som ackompanjatör, kammarmusiker, kapellmästare och operarepetitör, men blev snart nyfiken på ensembleledning. Nu studerar Amanda vid
Magisterprogrammet i kördirigering i Göteborg och leder flera körer. En stor del av hjärtat har hon
dock kvar i operans värld, och ur arbetet med att spela klaverutdrag kom längtan efter att ha
orkesterns verkliga klang och möjligheter till sitt förfogande. Därför sökte hon Dirigent, med målet
att kunna verka även som orkesterdirigent. Parallellt med kursen kommer hon fortsätta körutbildningen samt jobba med sina körer och kammarmusikensembler.
Andrea Lidman, 26 år, Stockholm
Andrea Lidman har precis avslutat sina studier vid Ingesunds Musikhögskola med cello som
huvudinstrument. Tidigare har hon även studerat musik vid Lunnevads folkhögskola. Hon har sökt
Dirigent för att bredda sina musikkunskaper, lära sig mer historia kring verk, kompositörer och hur
samhället var i den tid då verken skrevs. Hon vill på djupet lära sig teknik och tillvägagångssätt för
att förmedla den känsla hon har för musiken och tillsammans med en orkester förverkliga den.
Parallellt med kursen Dirigent kommer hon att ta privatlektioner i dirigering i Stockholm och studera
musikvetenskap. Hon har som ambition att utvecklas på många sätt och kommer att satsa helhjärtat på att kombinera orkestermusikern i sig med de ledaregenskaper hon har från andra yrkeserfarenheter, för att bli en vass dirigent.
Desirée Andersson, 20 år, Göteborg
Desirée Andersson har spenderat det gångna läsåret som violinstuderande vid Bollnäs folkhögskola. Under gymnasietiden spelade Desirée med Västra Götalands ungdomssymfoniker, Vägus,
och i hemorten Mölnlycke fanns sången vid sidan av fiolen. Hon har alltid uppskattat musik i kombination med teater och som sångare fick hon bland annat medverka i en uppsättning av Brittens
Noaks ark på Göteborgs konserthus. Med dirigeringen önskar Desirée bredda sitt musikaliska
uttryck och finna inspiration till eget skrivande. Hon sökte Dirigent med förhoppningar om många
fina möten. Parallellt med kursen påbörjar hon en kandidat i klassisk violin på Malmö musikhögskola.
Gabriella Wetter Burman, 21 år, Falun/Stockholm
Gabriella har precis avslutat två års studier på Musikkonservatoriet i Falun, på en musikhögskoleförberedande utbildning där hon haft klassisk violin som huvudinstrument. Utöver musikstudierna i
Falun har Gabriella även suttit i styrelsen för Kulturföreningen Sheside. Sheside är en förening som
jobbar för en jämställd kulturscen i Dalarna och har samarbetat med olika festivaler och arrangerat
egna evenemang. I våras blev Sheside nominerad som årets arrangör på Dalecarlia Music Awards.
Gabriella har gått på Lilla Akademiens Musikgymnasium i Stockholm, och studerar hösten 2017
klassisk musik på Birkagårdens Folkhögskola. Gabriella har haft en stark nyfikenhet inför dirigering
i många år men inte studerat det, hon vill nu lära sig att dirigera och utforska konstformen dirigering för att få en fördjupad kunskap inom musikens olika stilar. Gabriella vill utvecklas musikaliskt
både framför och i orkestern.
Deltagare 2017/2018
Mimmie Törngren, 19 år, Göteborg
Mimmie Törngren har precis avslutat sitt sista år på Hvitfeldtska gymnasiets musiklinje där hon gick
spetslinjen. Hennes huvudsatsning har varit fiol, som hon har spelat i 13 år. Hon har spelat i olika
kammarmusikgrupper och orkestrar, bland annat i Västra Götalands ungdomssymfoniker, Vägus,
under ledning av Simon Phipps. Mimmie upptäckte dirigering under sitt sista år på gymnasiet då
hon valde att lära sig dirigera som gymnasiearbete, och direkt kände att det var någonting för
henne. Under året läste hon ensembleledning och dirigering för Björn Månsson. Mimmie har sökt
till Dirigent för att utforska sitt nyfunna intresse och se om det kan vara en möjlig framtida karriär.
Parallellt med kursen kommer Mimmie även att studera vid Ingesunds musikhögskola.
Sandra Tisén, 17 år, Kungsbacka
Sandra Tisén har precis avslutat andra året på estetiska programmet på Hvitfeldtska Gymnasiet i
Göteborg, med fiol som huvudinstrument. Hon har varit aktiv i ungdoms- och amatörorkestrar, såsom Västra Götalands ungdomssymfoniker, Vägus, under ledning av Simon Phipps och Orkester
Norden under ledning av Lawrence Foster. Under det senaste året har hon fått flera möjligheter
att leda körer och orkestrar i flera projekt på skolan. Sandra har sökt till Dirigent med målet att i
framtiden på heltid kunna arbeta som dirigent. Parallellt med kursen kommer Sandra Tisén gå sitt
sista år på Hvitfeldtska Gymnasiet.
Susanna Palmgren, 27 år, Göteborg
Susanna Palmgren avslutar nu sitt första år på Magisterutbildningen i Kördirigering vid Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg. Redan som femåring började hon sjunga i kör och ta pianolektioner,
men det var under Kyrkomusikerutbildningen vid Malmö Musikhögskola som hon mötte sin första
egna kör som dirigent. Där fann hon sin plats, mitt bland människorna, i musiken. Sedan dess har
hon lett flertalet körer och under våren 2017 stod Susanna för första gången framför en orkester
som dirigent, tonsättare och arrangör under Göteborgs upplaga av SMASK. Detta gav mersmak
och Susanna sökte kursen Dirigent! med drömmen om att få jobba på Operan. Susanna kommer
parallellt med kursen fortsätta undervisa i piano, leda sin kammarkör och göra sitt sista år på Körmagisterutbildningen.
Suvi Tönkyrä Runsteen, 29 år, Göteborg
Suvi Tönkyrä Runsteen är i grunden finländsk violinist och fiollärare. Hon har studerat fiol och
musikpedagogik vid Metropolia Yrkeshögskolan, Finland, och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
samt orkesterspel vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Suvis intresse för dirigering har
växt försiktigt fram under åren. Först var det en dröm att leda orkester som violinist och så småningom som dirigent. Efter sin kandidatuppsats som handlade om att leda orkester som konsertmästare ville hon lära sig mer om dirigering. Hon tog kurs i slagteknik vid Kungliga Musikhögskolan,
med Per Andersberg som lärare. Suvi sökte till Dirigent för att få reda på om hon har lika stor passion
till dirigering som hon har till orkesterspel och undervisning. Parallellt med kursen frilansar hon som
violinist samt undervisar i fiol vid Kulturskolan i Mölndal.
Download