Matris Geografi Norden 3

advertisement
Matris
SO Geografi Norden
ÅR 5
Syfte:
- Undersöka hur naturen och människor förändrar olika livsmiljöer.
- Undersöka och förstå hur människor och naturen samspelar.
- Använda olika källor för att värdera resultaten av undersökningarna.
Hur visar du att du har lärt dig och hur bedöms detta?
- Genom att vara aktiv muntligt och skriftligt på lektionerna.
- Genom att visa dina kunskaper med en redovisning och ett prov.
Kunskaper
Tex:
-
-
Hur olika natur- och
kulturlandskap ser ut.
Kunna beskriva var platser ligger
eller hur stora de är jämfört med
varandra.
Vilka naturtillgångar som finns.
Begrepp
Tex:
-
-
Namn på olika typer av regn.
Olika ord som har med en karta
att göra.
Samband
Tex:
-
Hur olika strömmar i havet
påverkar klimatet i Norden.
Hur naturen påverkar klimat och
levnadsvillkor.
Resonemang
Tex:
-
-
Jämföra olika platser och
resonera om vad skillnaderna
beror på.
Resonera om varför det kan vara
svårare att leva på vissa platser
jämfört med andra.
Källor, metod och teknik.
Tex:
-
-
Kunna använda en atlas.
Kunna använda olika typer av
kartor och tabeller.
Du har
grundläggande
kunskaper.
Du har goda
kunskaper.
Du har mycket goda
kunskaper.
Du kan använda
begrepp på ett i
huvudsak fungerande
sätt.
Du kan använda
begrepp på ett
relativt väl
fungerande sätt.
Du kan använda
begrepp på ett
mycket väl
fungerande sätt.
Du kan beskriva
enkla samband.
Du kan beskriva
förhållandevis
komplexa samband.
Du kan beskriva
komplexa samband.
Du för enkla
resonemang.
Du för utvecklade
resonemang.
Du för väl utvecklade
resonemang.
Du kan hämta
information från
olika typer av källor
och använda den på
ett i huvudsak
fungerande sätt.
Du kan hämta
information från
olika typer av källor
och använda den på
ett fungerande sätt.
Du kan hämta
information från
olika typer av källor
och använda den på
ett mycket
fungerande sätt.
Exempel:
Enkelt samband: Golfströmmen gör klimatet varmare i Norden.
Relativt komplext samband: Det varma vattnet i golfströmmen gör klimatet varmare och gör att vi kan odla
annat i Norden.
Komplext samband: Utan den värme som golfströmmen för med sig skulle klimatet vara mycket kallare på de
breddgrader vi bor och vi skulle inte kunna odla samma mat vilket skulle göra det svårare att leva här.
Download