Golfströmmen

advertisement
Golfströmmen
Golfströmmen är en varmvattenström som börjar vid ekvatorn mellan Afrika
och Sydamerika. Därifrån pressar vindarna sedan vattnet in mot Sydamerika och
Karibiska havet, genom Mexikanska golfen och vidare ut i norra Atlanten
genom det trånga sundet mellan Florida och Kuba. Det är först här som vi kallar
strömmen för Golfströmmen. Efter att ha passerat genom engelska kanalen når
den sedan oss här uppe i Norden.
När den egentliga Golfströmmen börjar, i höjd med Florida, är den ungefär 65
km bred och 600 meter djup. Längre fram, på sin väg över norra Atlanten, är den
ännu bredare, ungefär 100 km. Vattentemperaturen är ungefär 27 grader och den
rör sig framåt med en hastighet av ungefär 15 km/h. Vattenmängden i
Golfströmmen är otroligt stor. Den innehåller 25 gånger mer vatten än vad som
finns samlat i alla världens floder!
På sin väg mot norr tappar strömmen en del av sin fart, men samtidigt blir
Golfströmmen allt bredare. När den varma Golfströmmen möter den iskalla
Labradorströmmen utanför USA:s nordvästra kust bildas väldiga dimbankar,
som gör det farligt för fartygen i området. Gränsen mellan de båda strömmarna
är också väldigt tydlig. På att avstånd av bara hundra meter kan temperaturen i
vattnet variera från bara ett par plusgrader till en riktigt skön badtemperatur på
över 20 grader.
Trots att en stor del av Golfströmmens vatten blir nerkylt vid mötet med
Labradorströmmen, finns det ändå tillräckligt mycket varmt vatten kvar i
strömmen för att värma upp havsvattnet omkring den skandinaviska halvön och
ge oss nordbor en chans att bo här uppe. Utan den värmande Golfströmmen
skulle klimatet här uppe i Norden nämligen vara likadant som det är på
Grönland, alltså väldigt kallt och ogästvänligt.
Uppgifter:
1. Skriv ut en världskarta. Rita in de havsströmmar som nämns i texten här
ovanför på denna karta. Välj blå färg för kalla havsströmmar och röd färg för
varma.
Ett tips: Ta hjälp av din atlas när du gör övningen. Där finns säkert en karta som
visar var de olika havsströmmarna bildas och hur de färdas genom haven.
2. I texten nämns att Golfströmmen har en hastighet av 15 km/h. Vi låtsas att vi
lägger i en stor trädstock i havet utanför New York. Ungefär hur lång tid
skulle det ta för denna stock att flyta med strömmen till Norges södra kust?
Svara i hela dagar.
eko naturgeografi 2 © Gleerups Utbildning AB
www.gleerups.se/laromedelsstod
Download