aktivitetsboken - Sanoma Utbildning

Facit
aktivitetsboken
Från verklighet till karta
Hitta rätt! (2–3)
1.Flera svar är möjliga.
2.
(6–7)
1.
Globen •
• Fotbollsplan
Norra polcirkeln
Större väg •
• Järnväg
Mindre väg •
• Grönområde
Ekvatorn
Bostadsområde •
• Annan större
byggnad
2. Förslag: Norge, Ryssland, Finland,
Kanada, Grönland (Danmark)
3.Flera svar är möjliga.
4.Flera svar är möjliga.
3. Vindeln
5.Flera svar är möjliga.
Norsjö
Kartans tecken och färger
B1, D2, E2, B4
(4–5)
4.Flera svar är möjliga.
1.järnväg
5.Sollerön
större tätort
1 420 m ö.h.
trafikflygplats
Dalsland
europaväg, riksväg
Vättern
kyrka
Öland
kommungräns
2.
kanal
Danmark
flod/älv
fyr
slott
Värmland
Skälderviken
Piteälven
3. 1 cm på kartan är 1 km (100 000 cm)
en flygplats
i verkligheten.
6.
4. 4 cm
5. 40 km
1
6. väster
öster
2
norr
7.Flera svar är möjliga.
3
8.
4
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
2
A
B
C
D
E
Bergen
7. Här finns Europas största glaciär
(8–9)
Har varit en havsvik
1.Skanderna
•
•
•
•
•
Här är isarna lika stora som Ryssland
2. 400 miljoner år
Är lika stor som Östergötland
Hit nådde isen för 20 000 år sedan
3. Sverige och Norge
•
•
•
•
•
Mälaren
Antarktis
Tyskland
Island
Vattnajökull
8. 2 000 m
4. 1 500 m
1 000 m
500 m
400 m
300 m
200 m
100 m
0
5. Yngre berg är högre eftersom de inte
Åreskutan
Stockholms
stadshus
nötts ner lika mycket som äldre berg.
6. Berggrunden syns ovanför jordytan.
Spår efter isen
7.
1.
2 500 m
Globen
Turning
torso
Eiffeltornet
(12–13)
inlandsis
2 000 m
flyttblock
rullstensås
1 500 m
isräfflor
flyttblock
1 000 m
500 m
2.smälta
0
Kebnekaise
Sarektjåkko
Kaskasatjåkko
Sulitelma
Helagsfjället
tunnlar
8.a) BERGGRUNDEN
stenar
b) SKANDERNA
snurra
c) URBERG
hål
d) KORALLGROTTAN
berget
e) IS
jättegrytor
f) SKYDDSRUM
breda
Isen
djupa
(10–11)
3.Flera svar är möjliga.
1. Se översta bilden på sidan 23 i elevboken.
4. K
I
V
Y
P
R
O
V
X
Ö
Z
B
C
F
G
R
V
Ä
J
Ä
T
T
E
K
A
S
T
V
O
R
P
C
P
S
T
O
X
Y
M
A
T
N
E
V
Y
D
Å
3. Isen hade smält bort helt för 8 000 år sedan.
B
O
T
S
M
A
R
K
S
B
L
O
C
K
E
T
T
I
Q
K
S
B
E
R
G
H
Ä
L
L
A
R
H
4. En glaciär är en tjock ismassa som inte smälter
K
T
R
I
N
T
M
B
Ö
D
Ä
L
R
O
S
T
L
S
A
N
D
V
F
V
A
T
T
E
N
D
P
I
Ä
V
T
I
E
N
S
K
Å
B
L
L
O
B
V
O
R
O
V
Ä
S
T
E
R
B
O
T
T
E
N
K
E
2. Förslag: Sverige, Norge, Finland, Estland,
Lettland, Litauen
på sommaren.
5.Flera svar är möjliga.
6. Förslag: ishockey, ischoklad, ismassa, isbana,
5. Vattnet rinner genom sanden i rullstensåsen.
isracing, isprinsessa, isbjörn, isbrytare, isberg
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
Smuts fastnar då i sanden och vattnet renas.
3
Ö
Människan och naturen
Hur ser det ut i Sverige? (14–15)
(18–19)
1.Förslag: åkrar, broar, hus, hagar
1.Naturen ser olika ut i olika delar av Sverige.
2.Flera svar är möjliga.
2.Flera svar är möjliga.
3.Förslag: dryck, matlagning, transport,
3.
vattenkraft, tvätt
4. Förslag: större åkrar, fler hus, en kyrka,
en gruva, hamnar, vattenhjul
barrskog
gran
tall
5. Förslag: industrier, järnväg, tunnel,
flervåningshus, skola, större hamn, pir
4. 7.Förslag: avloppsrör, ledningar, biltunnlar, källare
8. Flera svar är möjliga.
Människor bygger vattenhjul i vattendrag.
Människorna börjar tämja vilda djur.
Fabrikernas utsläpp smutsar ner luften i stan.
Människorna börjar bryta malm i bergen.
Stora motorvägar finns utanför städerna.
Det byggs järnvägar över hela Sverige.
Människorna måste jaga djur för att få mat.
•
•
•
•
Norrlands
kusten
Här rinner de stora norrlandsälvarna ut i havet.
café/restaurang
•
•
•
•
•
•
•
•
lavar
gräs
mossa
Norrlands skogsland 6.Förslag: större pir, fritidsbåtar, bryggor,
9. Det finns avloppsrör och ledningar i marken.
fjällbjörk
vide
gräs
Forntiden
X
Här finns gott om myrar.
X
Här finns flera vattenkraftverk.
X
Här finns flera av Norrlands största städer.
X
Här är naturen på vissa ställen mycket brant.
X
5. Höga kusten är en mycket brant och bergig
Medeltiden
kuststräcka.
6. Berggrunden i Bergslagen innehåller mycket
Slutet av 1800-talet
koppar, järn och silver.
7. Bilden föreställer ett gruvhål.
Nutid
8.Man med keps – Bergslagen
Sveriges indelning
(16–17)
Pojke med metspö – Norrlandskusten
1.
Skidåkare – fjällen
2. 25
Flicka vid brasa – Norrlands skogsland
S
3.Flera svar är möjliga.
Hur ser det ut i Sverige?
4.Lappland
1.Flera svar är möjliga.
V
5. Öland
2.Flera svar är möjliga.
6. Uppland
3 Det bor många människor i Mälardalen för att
7.Flera svar är möjliga.
där finns flera stora städer, bra jordbruksmark och
området har länge varit en viktig handelsplats.
8.
9.a) SKÅNE
b) SVEALAND
(20–21)
V
4.På Sydsvenska höglandet finns det mycket skog.
V
5.
V
c) BLEKINGE
d) VÄRMLAND
M
e) HÄLSINGLAND
f) GOTLAND
g) VÄSTERBOTTEN
10. Flera svar är möjliga.
11.
X
Det finns fler kommuner än län i Sverige.
X
Sverige har fått sitt namn efter ett landskap.
Västkusten
6.Öland
Det finns fler landskap än län i Sverige.
X
X
Kommunernas högste chef är landshövdingen.
Skånes slättbygd
Alla länder har en huvudstad.
Skånes slättbygd
Landskapen är i dag som egna små länder.
Gotland
Förr hade landskapen egna lagar.
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
Öland
4
Mälardalen
Sydsvenska höglandet
7.Skördetröska – Skånes slättbygd
3.Sjöar bildades i samband med landhöjningen när
inlandsisen smälte. Sjöar bildades i sprickor och
gropar när inlandsisen smälte.
Rauk – Gotland
Gran – Sydsvenska höglandet
4.Norrland
Fartyg – Västkusten
5.Askersund – Vättern
8.Öresundsbron går mellan Malmö och Köpenhamn.
Hav
Växjö – Helgasjön
Östersund – Storsjön
(22–23)
1.1 Nordsjön
Mariestad – Vänern
2 Skagerrak
Falun – Runn
3 Kattegatt
Örebro – Hjälmaren
6.a) SILJAN
4 Lilla Bält
5 Stora Bält
Finland
6 Öresund
7 Östersjön
b) HJÄLMAREN
11
c) VISINGSÖ
Norge
10
1
8 Rigabukten
9 Finska viken
d) STORSJÖN
9
2
e) VÄNERN
8
3
Danmark
f) HAVSVIK
7
g) VÄTTERN
10 Bottenhavet
11 Bottenviken
4
5
6
h) HORNAVAN
2.
Ordet i de skuggade rutorna blir SJÖSÄKER.
3.Östersjön har samma inlopp och utlopp.
7.
Djup
0m
Hjälmaren
4. Bräckt vatten är en blandning av sött
Vättern
50 m
och salt vatten.
5.Föroreningarna kommer från industrier och
Hornavan
Storsjön
Vänern
106
meter
100 m
jordbruk runt Östersjön och från båtar.
150 m
6.
skär
ö
200 m
sund
udde
250 m
halvö
Vattendrag
vik
1.1 Götaälv
2 Ljusnan
bukt
3 Emån
4 Torneälven
7.Flera svar är möjliga
Sjöar
5 Ångermanälven
6 Nissan
(24–25)
7 Luleälven
1.1 Hjälmaren
8 Dalälven
2 Hornavan
9 Kalixälven
3 Mälaren
10 Piteälven
4 Siljan
11 Umeälven
5 Storsjön
12 Indalsälven
6 Vänern
13 Klarälven
7 Vättern
14 Lagan
2.Flera svar är möjliga.
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
15 Skellefteälven
5
(26–27)
Hur använder vi vattnet?
2.Kattegatt
(30–31)
Bottenviken (Östersjön)
1.Förslag: Vatten ger oss mat och är viktigt för trans-
Östersjön (Kalmarsund)
porter och bevattning. Många tycker om att bada,
fiska och åka båt.
Bottenhavet (Östersjön)
2.Flera svar är möjliga.
3.Nyköpingsån – Södermanland
3.Länderna runt Östersjön har bestämt att bara en
Mörrumsån – Blekinge
viss mängd fisk får fiskas.
Arbogaån – Västmanland
4.
Fyrisån – Uppland
4.1 Jag är en liten bäck uppe i fjällen.
2 Flera å-kompisar har gjort mig till en stor älv.
Luleå
3 Det bästa jag vet är att få fara fram i skummande vattenfall.
4 Nu är jag framme vid havet.
5.
Gävle
Klarälven/
Göta älv
Köping
Luleälven
Torneälven
Karlstad
Stockholm
Dalälven
Kalixälven
Oxelösund
Göteborg
Km
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Vattnets kretslopp Helsingborg
Malmö
Trelleborg
(28-29)
1.
5.Flera svar är möjliga.
regn
2.
Karlshamn
moln
6. Göteborg: olja, bilar, stål, papper, bananer, trävaror
Köping: ammoniak, konstgödning, timmer, olivkärnor
vattenånga
Luleå: järnmalm, olja, cement, kalksten, skrot
ytvatten
grundvatten
7.Flera svar är möjliga.
8.Flera svar är möjliga.
Vattenkraft
(32–33)
1.
konstgjord
damm
3. Flera svar är möjliga.
kraftledning
4.
blått
generator
transformator
turbin
grönt
5.Sötvatten finns bland annat i sjöar, älvar, snö,
is och i berggrunden.
2.a) VATTENMAGASIN
6. Flera svar är möjliga.
b) TRANSFORMATOR
7.gurka, blomma, människa, choklad (mjölkglas,
c) KRAFTLEDNING
om man ser till innehållet i glaset)
d) TURBIN
e) LULEÄLV
f) GENERATOR
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
6
Skogsbruket
3.
(38–39)
1.Små trädplantor planteras i jorden.
Skogen gallras. En del buskar och träd tas bort.
De träd som är kvar får mer utrymme och näring.
4.Förslag: mala säd, såga timmer, driva maskiner
5.Vattenkraft ger inga farliga utsläpp.
Efter ungefär 100 år är det dags att avverka
skogen. Stora maskiner används vid averkningen.
Vattnet tar inte slut.
6.Byggen av vattenkraftverk förändrar naturen på
2.På vintern drog hästar timret till en frusen älv.
ett sätt som kan vara skadligt för djur och växter.
När isen smälte på våren flöt timret med älven
till ett sågverk eller en massafabrik.
7.Kraftverk i Umeälven: Stornorrfors, Harrsele,
Bjurfors övre, Bjurfors nedre, Tuggen, Gardikfors
3.Flera svar är möjliga.
8.Flera svar är möjliga.
Rent vatten
4.Förslag:
Trävaror: brädor, plank, möbler, hus
(34–35)
Pappersprodukter: tidningar, toalettpapper,
kartong, hushållspapper, böcker
1.I vattenverket silas vattnet för att få bort
små fiskar, löv och vattenväxter.
Övrigt: ved, flis
2.I vattentornet lagras vattnet för att det alltid
5.Genom att återvinna papper spar vi skog.
ska finnas rent vatten.
6.Flera svar är möjliga.
3.I reningsverket renas vattnet i flera omgångar.
Reningen tar ungefär ett dygn.
7.Energiskog ger energi när den eldas i värmeverk.
4.Flera svar är möjliga.
Odlingsbar mark
5.
(40–41)
1.De första jordbruksområdena fanns runt floderna
Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.
2.Flera svar är möjliga.
3.
6.Flera svar är möjliga.
Skogen
(36–37)
1.Nordamerika, Europa, Asien
2.Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog.
3.En urskog är orörd. Där finns både unga och
Landskap med mycket odlingsbar mark, förslag:
Bohuslän, Halland, Västergötland, Skåne, Blekinge,
Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland
gamla träd. Där lever många olika växter och djur.
4.Förslag: Rumskullaeken är Sveriges äldsta träd.
Den är över 1 000 år gammal. Den är 13 meter i
omkrets.
Landskap med lite odlingsbar mark, förslag:
Lappland, Västerbotten, Norrbotten
5.Flera svar är möjliga.
4.Lerjord är bra att odla på eftersom den är
så näringsrik.
6.Se kartan på sidan 61 i elevboken.
5.Ekologisk odling innebär att ingen konstgödsel
7.gran, tall
och inga bekämpningsmedel används. Djuren
lever naturligt.
8.björk, al, ek
9.I en blandskog växer både lövträd och barrträd.
6.Flera svar är möjliga.
10. Flera svar är möjliga.
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
7
Vad odlar vi?
7.Kiruna, Malmbergsgruvan
(42–43)
kycklingar, grönsaker och spannmål.
2.
vete
råg
södra Sverige
södra Sverige
mjöl
mjöl
kakor
bröd
A
B
Kristinebergsgruvan
1.Bönder kan specialisera sig på kött och mjölk,
Björkdal
C
Zinkgruvan
D
Garpenberg
F
bröd
E
korn
havre
hela Sverige
hela Sverige
djurfoder
havregryn
öl
gröt
Vart tar järnet vägen?
müsli
1
8.Flera svar är möjliga.
(46–47)
3.a) GURKA
3
b) ÄPPLEN
1
2
c) POTATIS
4
d) TIMOTEJ
e) KLÖVER
f) CHIPS
2.Järn som innehåller lite kol kallas för stål.
g) RAPS
Stål är smidigare och starkare än järn som
innehåller mer kol.
h) MARGARIN
3.Förslag: kastruller, bestick
4.Rättvisemärkta varor är rättvist framställda. Inget
barnarbete och inget alltför hårt får förekomma
då varan framställs. Lönerna ska vara rättvisa.
4.kol järnmalmen
järnet smidigt starkt
5.Se sidan 67 i elevboken.
kol stål
6.Flera svar är möjliga.
Malmen krom stålet rostfritt
4.1 GULD
(44–45)
1.Malm är sten som innehåller mycket metall.
2 BLY
2.järnmalm, blymalm, kopparmalm, guldmalm
3 JÄRN
3.Se sidan 68 i elevboken.
4 BILBATTERI
4.Förr var luften smutsig och risken för ras stor i
5 MEDALJER
gruvorna.
6 KOPPAR
5.Flera svar är möjliga.
7 ZINK
6.Barn kunde lätt ta sig fram i gruvans smala gångar.
8 SILVER
5.Det går att göra nya burkar av pantade burkar.
Utsläppen från fabrikerna minskar och man spar
energi. Burkarna skräpar inte ner i naturen.
6.Flera svar är möjliga.
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
8
Från satellitbild
till väderkarta
Från väder till klimat (48–49)
(50–51)
1.Vädret i ett område under en längre tid kallas för
områdets klimat.
1.En meteorolog gör vädermätningar och prognoser.
2.
2.Nederbörd är regn, snö, snöblask och hagel.
vår
Dagarna blir ljusare
och längre.
3.10°C, 4°C, -2°C
4.
sommar
vinter
Dagarna är
långa och
varma.
Dagarna
är korta
och kalla.
höst
Dagarana blir kortare
och kallare.
Kiruna
Östersund
Örebro
5.
•
•
•
•
•
•
•
Ystad
3.Flera svar är möjliga.
mulet
4.
X
mulet och regn
Golfströmmen är en varm havsström.
Golfströmmen gör elektriska ålar självlysande.
Golfströmmen är namnet på en mexikansk golftävling.
soligt
regnskurar
X
Golfströmmen sveper förbi Norges kust.
X
Sverige värms av Golfströmmen.
mulet och snöfall
5.Se sidan 79 i elevboken.
växlande molnighet
6.Malmö – februari
halvklart till mulet
Abisko – maj
6.
Kalmar – mars
Ystad – februari
-9°C
Kiruna
7. Örebro – mars
-1°C
Luleå
Östersund – april
7.Flera svar är möjliga.
-5°C
Östersund
8.Flera svar är möjliga.
Invandring och utvandring (52–53)
1.Invandring innebär att någon flyttar till ett land.
+4°C
Örebro
+12°C
Göteborg
+15°C
Jönköping
Utvandring innebär att någon flyttar från ett land.
+7°C
Stockholm
2.medeltiden
+9°C
Visby
Asyl
+8°C
Malmö
vallonerna
industrierna
8.Flera svar är möjliga.
smeder
3.Flera svar är möjliga.
4.1880 1930
USA Chicago
71 000 1 miljon
bra jordbruksmark
ett bättre liv
Atlanten 2 veckor
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
9
Stockholm
5.
1.Gul
gata
n
nte
Atla
USA
(56–57)
•
Sverige
Blå
New York
Gul
Röd
Grön
6.Flera svar är möjliga.
Blå
•
•
•
•
•
7.Flera svar är möjliga.
8.Flera svar är möjliga.
Var bor vi?
2.1 ARLANDA
(54–55)
2 GLOBEN
1.I ett tätbefolkat område bor det många människor
på en liten yta.
3 UPPLAND
2.Mälardalen, västkusten och södra Sverige
4 ÖAR
är tätbefolkade områden.
5 MÄLAREN
3.
6 TUNNELBANA
7 PENDLA
3
8 HUVUDSTAD
4
9 HUNDRA
6
7
10 TURIST
5
3.Flera svar är möjliga.
1
Samerna
10
11
(58–59)
1.
8
2.
2
9
Sápmi
Norra
4.Förslag: Göteborg, Falkenberg, Varberg,
keln
polcir
Ryssland
Halmstad, Helsingborg, Landskrona
Finland
5.När människor flyttar till städer kallas det
för urbanisering.
Norge
Sverige
6.Förslag: arbete, studier, giftermål/skilsmässa
7.Flera svar är möjliga.
8.
3.Samerna bodde inte på en plats, de följde sina
renar.
4.
smycken
Landsbygden
knivskaft
Städer
I dag
skinn
För 100 år
sedan
kött
9.Flera svar är möjliga.
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
pälsar
10
Specialtips
5.I dag använder samerna snöskotrar, motorcyklar,
mobiltelefoner och GPS-mottagare när de arbetar
med renskötsel.
6.
Röd
Grön
Gul
(62)
1.2
2.2
Blå
3.X
4.X
Blå
5.1
Röd
6.X
7.X
8.1
7.A 1
9.2
BX
10. X
C1
11. 2
DX
12. X
E2
Specialkryss
FX
8.Flera svar är möjliga.
Spännande platser i Sverige
1.NORR
2.INDIEN
(60–61)
3.GPS
1.Öresundsbron
4.SJÖKORT
2.raukar
5.LANDHÖJNINGEN
3.Göteborgs hamn
6. GUDRUN
4.Botsmarksblocket
7.KRISTIAN
5.Esrange
8.ALLEMANSRÄTTEN
6.Globen
9.DYNAMIT
7.SMHI
10. SEX
8.Gotska sandön
11. ÅSKA
9.Mälaren
12. SPINDEL
10. Skånes slättbygd
13. POJKE
11. hjortron
12. Treriksröset
13. Storsjön
14. strömming
Koll på Sverige FACIT aktivitetsboken
11
(63)