TACKLA
Tackl a
Chri stina BroC
hma nn
Ordkunskap: ORDKNÅP ✦ BLÅ pist
'
mari a Löfs
tedt
Ordkunskap
FACIT
Ordknåp
Kopie ring av
1 Välj rätt rubrik! Del 1
Ekonomi
Musik
Politik
ensemble
koral
synt
techno
tenor
allians
fascism
liberalism
motion
republik
Ord som blir över: epidemi, jour, kirurg, pandemi,
fraktur
Rubrikförslag: Medicin/Sjukdomar/Sjukhus
B
Litteratur
Trafik & resor
Teater
antologi
essä
fabel
memoarer
novell
accelerera
gate
incheckning
samåka
pråm
kuliss
parkett
ridå
sufflör
tragedi
2 Synonymer
Blå
avtal. pis
t
och gällan de
De tre ord som blir över är:
inspektera – kontrollera, besiktiga, granska, undersöka.
rekognosera – utforska, spana, undersöka
sondera – höra sig för, utforska, undersöka
sabba, sabotera
saga
sakta
salva
(samlings)sal
samt
seriös
skaka
skalle
skrock
skräp
skur
snopen
strax
ständig
TACKLA Facit till Ordknåp
den enligt lag
C Finn synonymerna!
1. notera
2. producera
3. returnera
4. montera
5. summera
6. halstra
7. repetera
8. garantera
9. imponera
Ord som blir över: dribbla, dubbelfel, polo, serve, teka
Rubrikförslag: Idrott/Sport
A Testa dig själv!
1. förstöra
2. påhittad berättelse
3. långsamt
4. hudkräm
5. aula
6. och, dessutom
7. allvarlig, högtidlig
8. darra, vibrera
9. huvud
10. vidskepelse
11. avfall, sopor
12. kortvarigt regn
13. häpen, paff
14. snart, inom kort
15. oavbruten
erial är förbju
B Para ihop!
1. begripa = f
2. tumult = a
3. drapera = h
4. genuin = i
5. missmodig = m
6. rutinerad = l
7. ständig = k
8. kompensation = b
9. tillfällighet = n
10. kondition = e
11. effektiv= d
12. abrupt = o
13. ansträngning = c
14. skicklig, listig = g
15. vinna = j
A
faktura
import
kartell
sortiment
valuta
detta engån gsmat
3 Vad betyder orden? Del 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
karantän
svinn
reson
farstu
girigbuk
gästabud
marodör
misär
b) isolering
a) förlust
a) förnuft
b) hall
c) snåljåp
b) kalas
c) skadegörare
b) fattigdom
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
spottstyver
potentat
vertikal
kontrast
bigami
uppskov
ocker
kollega
egoist
episod
aversion
arvode
6 Förkortningar
c) struntsumma
a) härskare
a) lodrät
b) motsats
a) tvegifte
b) uppehåll
c) utsugning
a) medarbetare
b) självisk person
b) avsnitt
a) motvilja
c) ersättning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
elektricitet – el
identitetskort – id-kort
diskvalificera – diska
ackompanjemang – komp
accelerera – axa
legitimation – leg
fotografi – foto
imponera – impa
maraton – mara
temperatur – temp/en
kontrollera – kolla
daghem – dagis
4 Finn femton fel!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
7 Initialord
Det var i grevens tid.
Små grytor har också öron.
Vända kappan efter vinden.
Med näbbar och klor.
En hård nöt att knäcka.
Få kött på benen.
Det är klart som korvspad.
Få sig en känga.
Lika barn leka bäst.
Linda någon runt sitt lillfinger.
En vit lögn.
Inte gråta över spilld mjölk.
Två sidor av samma mynt.
Yr i mössan.
Som plåster på såren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MBL – medbestämmandelagen
cd – compact disc
tv – television
BB – barnbördshus
AB – aktiebolag
BNP – bruttonationalprodukt
mc – motorcykel
pc – personal computer
pg – postgiro
wc – vattenklosett (av engelskans water closet)
vd – verkställande direktör
EU – Europeiska Unionen
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
FN – Förenta Nationerna
LO – Landsorganisationen i Sverige
5 Sammansättningar
8 Ordgåta med verb
A Sätt samman orden!
1. gatukorsning
2. glasstrut
3. himlakropp
4. husesyn
5. hyreshus
6. kattass
7. kvinnoläkare
8. kyrkogård
9. ladugård
10. räknedosa
11. sorgearbete
12. styrketräning
13. topposition
14. varuhus
15. veckoschema
16. äggula
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B
1. Ordet i vänsterspalten: moralisera
2. Moralisera = ge förmaningar, tala om för någon vad
som är rätt eller fel
3. Orden som blir kvar:
injicera – ge en injektion, spruta in
remittera – skicka en patient vidare till annan läkare;
översända ett förslag för att får veta vad en person/
myndighet tycker om det
simulera – låtsas
B Bilda minst arton sammansatta ord!
Exempel på sammansatta ord: båthus, båtplats, flygbåt,
flygplan, flygplats, flygpost, husbåt, husköp, markköp,
markplan, platsköp, postbåt, postflyg, posthus, sandmark, sandplan, segelbåt, segelflyg, segelflygplan, träbåt,
trähus.
TACKLA Facit till Ordknåp
MANIFESTERA
OFFERERA
REVOLTERA
AUKTORISERA
LEGALISERA
INDIKERA
SANKTIONERA
EXKLUDERA
RUINERA
ABSORBERA
9 Vad betyder orden? Del 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
kalkylera
häda
avancera
dominera
sabotera
insinuera
saluföra
tolerera
bida
bikta
residera
skrävla
åsamka
rekommendera
deklamera
kompensera
resignera
briljera
konkurrera
debutera
B
c)
a)
c)
a)
b)
c)
b)
a)
b)
c)
b)
c)
a)
a)
c)
a)
c)
b)
a)
b)
beräkna
håna något heligt
gå framåt
vara den som bestämmer
förstöra
antyda
sälja
fördra
vänta
bekänna synder
bo
skryta
tillfoga
föreslå
läsa upp
ersätta
ge upp
glänsa
rivalisera
göra något för första
gången
Musik
Politik
allegro
dirigent
duett
keyboard
klaviatur
departement
interpellation
röstlängd
union
valkrets
Ord som blir över: dekoratör, foajé, mim, rekvisita,
statist
Rubrik: Teater
12 Vem är vad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
10 Kul med djur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Litteratur
biografi
prosa
publicera
sägen
science fiction
ugglor
ko (kohandlar)
krokodil (krokodiltårar)
svin
apan
björn (björntjänst, björnkram)
fågel (fågelfri)
får
hunden
räv
turturduvor
lärka
loppan
elefant
get (getöga)
hästar
katten
b)motståndare
c) person som betalar
b)abonnent
a) person som är på bättringsvägen
b)bedragare
a) osjälvständig person
b)viktigpetter
b)äldre, erfaren person
a) sjörövare
c) påtryckare
b)person som tycker som du
c) festprisse
13 Ormkorsord
1.
4.
10.
14.
18.
22.
27.
29.
33.
39.
43.
50.
11 Välj rätt rubrik! Del 2
53.
A
Medicin
Tidning
Ätbart
akuten
glaskropp
insulin
mjälte
stämband
deadline
ingress
journalist
prenumerant
rubrik
baguette
bovete
broccoli
kefir
tapioka
Begåvning; fallenhet. TAL/ANG
Anfall.
ANGREP/P
Ställe.
PLAT/S
Rädd.
SKRA/J
Djur; bilmärke.
JAGU/AR
Dödligt gift.
ARSEN/IK
Religiös bild; grafisk sym-
bol på datorskärmen. IK/ON
Guden Odens dag.
ONSD/AG
Person som gör propa-
ganda för något han/
hon anser viktigt.
AGITAT/OR
Anledning.
ORSA/K
Stor förödelse; olycka. KATASTR/OF
Person som utsatts för skada.
OFF/ER
Betala.
ER/LÄGGA/ERSÄTTA
14 Ordgåta med adjektiv
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ord som blir över: aktiefond, budget, förlust, konjunktur, moms
Rubrik: Ekonomi
TACKLA Facit till Ordknåp
antagonist
finansiär
prenumerant
konvalescent
bondfångare
medlöpare
pösmunk
veteran
fribytare
lobbyist
sympatisör
rucklare
SYMMETRISK
KITSLIG
REKORDERLIG
OPTIMISTISK
VANKELMODIG
LÖGNAKTIG
IDEALISK
GIGANTISK
B
1. Ordet i vänsterspalten: skrovlig
2. skrovlig = ojämn; sträv; hes.
3 Orden som blir kvar:
dristig – modig
legendarisk – en berömd person eller händelse som
man talar om många år efter det att personen dött
eller händelsen ägt rum
teatralisk – överdrivet dramatisk, tillgjord
D Para ihop antonymerna!
1. kopia = g
2. anställd = h
3. betryckt = e
4. dialog = i
5. dominant = j
6. entré = c
7. enorm = a
8. fiasko = b
9. generös = d
10. hurtbulle = f
15 Ganska nya ord
1.
2.
3.
4.
5.
blogga
mess
zappa
Dissa
Skippa
6.
7.
8.
9.
10.
deadline
koncept
curlar
sudoku
quorn
17 Antonymer eller synonymer?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
16 Tvärtomord
A Testa dig själv!
1. betala tillbaka
2. bredd
3. elev
4. flitig
5. glad
6. upptagen; reserverad
7. stor
8. mörk
9. orolig; nervös
10. stumfilm
11. personbil
12. prosa
13. sanning
14. sitta; stå
15. stad; hav
låna
längd
lärare
lat
ledsen
ledig
liten
ljus
lugn
ljudfilm
lastbil
lyrik
lögn
ligga
land
S ilska
A horisontal
S renhårig
S förverkliga, uppfylla
A angenäm
A usel
A kluven; trasig
S omsorgsfull
A praktik
S framgång; fullträff
A bestämd, resolut
S återanpassa
A proppmätt
A riskfri
S latmask
A lyckligtvis
S världsomfattande
S långtråkig
18 Vad får det lov att vara?
B Finn antonymerna!
1. förlust
vinst
2. snabb
långsam
3. likgiltig
intresserad
4. enskild
offentlig
5. tankspridd uppmärksam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
camembert
cappuccino
Fetaost
satsuma
rosmarin
quiche
avec
halloumi
grogg
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bechamelsås
couscous
quorn
Edamer
Sherry
tapenade
ciabatta
gorgonzola
Zucchini
19 Fågel, fisk eller mittemellan?
Ord som blir kvar:
vurm – ett starkt intresse för något
asterisk – tecknet *, som är en hänvisningsstjärna i texter
A
1. Instrument: cello, cittra, cymbal, gitarr, klarinett,
kornett, mandolin, spinett, trombon, violin
2. Fiskar: guppy, nors, stenbit, tetra
3. Ord som blir kvar:
bisarr – konstig, egendomlig
krinolin – klänning med en stel underkjol, eller en
ställning med ringar, som spänner ut kjolen så att
den ser ut som en klocka
sorti – utgång
spinnaker – en sorts segel
C Ge orden motsatt effekt!
1. o/behärskad
7. van/vårda
2. dis/harmoni
8. o/tacksam
3. o/takt
9. miss/belåten
4. van/hedra
10. van/trivas
5. o/jämn
11. dis/kvalificera
6. in/direkt
12. o/vän
TACKLA Facit till Ordknåp
vrede
vertikal
reko
infria
vedervärdig
ypperlig
hel
ordentlig
teori
succé
släpphänt
rehabilitera
utsvulten
äventyrlig
slöfock
tyvärr
global
enformig
22 Lika som bär
B
1. Frukter: ananas, aprikos, cherimoya, granatäpple,
kaktusfikon, kiwi, kumquat, litchi, mandarin,
mango, nektarin, persimon, physalis
2. Danser: lambada, shake, tango
3. Insekter: broms, cikada, termit
4. Tyger: batist, poplin, shantung
Gå vidare: Kivi är en fågel som bara finns på Nya Zeeland.
A Hitta rätt motsvarighet!
1. Jag föredrar, tycker bäst om, att komma lite för
tidigt. Jag kan inte fördra, står inte ut med, att
komma för sent.
2. Jag föreslår, rekommenderar, knytkalas. Annars
förslår, räcker, inte maten till alla.
3. Det förefaller, verkar, som om huset förfallit, vanskötts, en hel del under det senaste året. Snart ligger
det i ruiner.
4. Det förekommer, händer, att brev förkommer,
kommer bort, men tack och lov är det inte särskilt
vanligt.
5 Peter kunde inte föreställa sig, tänka sig, att hon
kunde förställa, förvränga, rösten så mycket att han
inte skulle känna igen den. Katarina förställde sig,
hycklade, aldrig utan var ärlig i allt hon gjorde.
C
1.
2.
3.
4.
5.
Bilar: fälgkors, grill, regummera, spindelbult
Båtar: hjulångare, kapell, regatta
Både bil och båt: däck
Glinder är ett fiskdrag med roterande sked.
Övriga ord:
formtopp – när man kan prestera sitt allra bästa (vanligen inom sporten)
klinker – hårt bränt tegel
krill – en sorts lysräka
6. Rätta det felaktiga ordet:
Byt stötdämpare nästa gång du lämna in bilen på
service! Nu när jag har bytt tändstift går bilen som en
klocka igen.
B Hitta ordens rätta plats!
1. Han vågade inte utelämna någonting i sin redogörelse men kände sig helt utlämnad åt journalisternas
godtycke.
2. När solen sjunker ner bakom horisonten sänker sig
skymningen.
3. Jag fordrar att få veta vad du gjorde i går kväll.
Du måste ta på dig en fodrad jacka när du (ut)fodrar
hästarna. Det är kallt ute!
4. Blomknopparna sväller i värmen, men den gamla
damens fötter svullnar.
5. Mitt hjärta brister, om du bryter vår förlovning.
6. Kan du väcka mig senast klockan elva, om jag inte
har vaknat då. Jag ska vaka över mamma hela natten.
20 Ordstegar
(Förslag)
ORDSTEGE 1
ORDSTEGE 2
ORDSTEGE 3
ORDSTEGE 4
BASA
BAST
BALT
SALT
SYLT
KORG
KORT
KOST
KUST
LUST
KAMP
KARP
KORP
KORS
FORS
KVAL
SVAL
SVÅL
SVÅR
SNÅR
23 Roliga ord
21 Vad gör man?
Vad gör man
1. när man kommer ner på fötterna?
b)klarar sig
2. när man skrinlägger någonting?
a) ger upp sina planer
3. när man drar åt tumskruvarna?
c) tvingar någon att göra något
4. när man lägger manken till?
a) anstränger sig
5. när man faller i farstun?
b)blir imponerad
6. när man pratar i nattmössan?
c) vet inte vad man pratar om
7. när man tar i med hårdhandskarna?
b tar i med stränghet
8. när man lever på stor fot?
b)har ett dyrbart levnadssätt
9. när man vräker ur sig?
c) pratar upprört, häver ur sig
10. när man tar krafttag?
c) anstränger sig hårt för att ändra på någonting
TACKLA Facit till Ordknåp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
åbäke
rappakalja
på måfå
paparazzo
pö om pö
olag
krokodiltårar
kaputt
apostlahästarna
durkslag
mackapär
krösus
hokuspokus
inkognito
mamelucker
ramaskri
a)något stort
b)tomma ord, trams
b)lite si och så
c)en kändis (=en kändisfotograf )
b)inte fort, ett steg i taget
b)inte bra alls
a)falska tårar
c)trasig
a)benen
b)skölja med (= ett köksredskap att sila
med)
c)konstig sak
b)pengar (= en mycket rik person)
b)trollkarlen (= en trollformel)
b)anonym
c)långa underbyxor
b)stark protest