Facit till övningsblad
Kapitel 2 Tal
2.1A Heltal
2. 2B Hitta mönstret vid multi-
3 a)
pUkaUon med 10, 100 och 1000
lA^l
B-6
C-ll
E =40 F =70 G ^13
1=21
J-60
D=10
H = 16
K=75
11111111 iii i iiii iniii 11
ö
o
L=120
Tal
VM skadu
muHipUCffamed
tor att (å
koireht
svai?
Vad ska du Svar
dividera
med tal att
tå korrekt
svai?
3, 75
100
0,01
375
25,9
10
0.1
259
85
0.1
10
8.5
628
0.1
10
62,8
102
10
0,1
1020
7, 23
1000
0.001
7230
25362
0,001
1000
25, 362
2 a)
111111 l l i l l il 1>
0 6
lb
b)
<:) e.
"i M T 1^1 i T i i D
l l II III l l l l l l l 1>
O
1000
S) f.
1)9, ? 9,.t
3a)JLJ)JML
Tiiiiiiin 111 in 1111111 n >
7
Ill l l III-l i l l l l i 1>
8
9
10
11
12
a) T. ex. Talet blir större. Varje
10
4 a) 0, 708
b)
[3
b) 1,08
c) 2,401
I^M^Ti hT)
O 10 20 30 40 SO 60
l a) 273
c) 65 301
b) 1590
d) 102005
5 a) 4,2
c) 9 050, 11
0, 78
0, 87
0, 877
1, 10
2, 499
1, 2
2,59
1,9
2, 595
b) 23,05
d) 1,50
2.2A Multiplikationoch division
med 10, 100 och 1000
2. 1BDecimaltal
l A=0, I
D = 21,2
G=0,4
J =44. 2
B=0,6
E = 21,7
H^l,5
C=l,l
F - 22,3
1-2,4
K =44. 65
L =45, 25
2a), . 9, 9. $t
]ill II iii||I|il[IIl|Tl)
,.9... f;
Ill l l l l il l 11'1 1>
93
94
l a) 360
c) 82 000
b) 4500
d) 103000
2 a) 87,4
c) 3120
b) +51
d) 32400
3 a) 70,4
c) 8 950
b) 500,2
d) 2030
4 a) 8,4
c) 4,529
b) 9,6
d) 0,239
5 a) 2,56
c) 0,426
b) 0,7895
d) 0,0103
6 a) 10
c) 10
b) 100
d) 25
siffrai talet flyttas lika många
positioner åtvänster som det
finns antal nollor i 10. 100 eller
1000.
b) T. ex. Talet blir mindre. Varje
siffrai talet flyttas lika många
positioneråthögersom det
finns antal nollor i 10, 100 eller
1000.
c) T.ex. Talet blir mindre. Multiplikation med 0, 1 = division med
10
d) T. ex. Talet blir större. Division
med0,1 = multiplikationmed
10.
( 2..tAJAddition och subtraktion av
heltal medalgoritm
l a) 422
c) 3 918
b) 2711
d) 1090
2 a) 222
c) 267
b) 581
d) 448
3 a) 905
b) 762
d) 817
b) 624
c) 901
7 a) 10
c) 4,98
b) 100
d) 7200
4 a) 4301
5 a) 607
b) 167
c) 228
8 a) 2170
c) 3,82
b) 265
d) 0,9911
6 a) 248
b) 729
c) 2266
7 a) 1025
b) 317
c) 1901
8 a) 7 776
b) 1129
c) 388
9 a) 2 769
b) l 111
c) 1378
l 2. 3B Aädiäon och subtraktion av
's^acur&altal med algoritm
©1DJ_^_LO-^.SanomaUtbiklntngochförfanama
[unrtuulUk
l a) 96, 4
b) 6,22
c) 66,5
2 a) 62,35
b) 525,35
c) 10,45
3 a) 43,5
b) 32,6
c) 176,3
4 a) 27,18
b) 51, 15
c) 92,18
5 a) 10,33
b) 56,4
c) 47,55
FACIT KAPITEL2 TAL
6 a) 38, 32
b) 108, 12
c) 96, 13
sc
1 a) 21, 8
b) 3. 69
c) 17,6
6B
8 a) 33, 72
b) 45, 85
c) 8,82
7A
c) 54, 72
8B
9 a) 153, 82 b) 18, 18
2.7A Primtal och faktorisering
l A=2
D-7
G^6
2 a)
2. 3C Addition och subbalrtion
2. 5A Multiplikation och division
med huvudräkning
med tal mellan O och l
l a) 86
b) 160
c) 360
2 a) 226
b) 112
c) 82
3 a) 121
b) 92
c) 123
4 a) 169
b) 131
c) 84
S a) 240
b) 65
c) 270
I a) 0,6-35
35-0,88
3 a) ett tal > l
c) l
e) ettta]<l
(3) 90
0, 2-35
b) ett tal < l
d)etttal>l
f) l
b) 55
c) 44
4 a) 0, 8
b) 1,6
c) 3,2
7 a) 24
b) 18
c) 38
5 a) 2, 5
b) 5
c) 10
8 a) 24
b) 58
c) 4
6 a) 2,1
b) 1,6
c) 5,4
9 a) 114
b) 16
c) 101
7 a) 0,07
b) 0,14
c) 0,12
8 a) 0,6
b) 6
c) 60
9 a) 40
b) 20
c) 400
l a) 480
b) 240
c) 1500
2 a) 310
b) 410
c) 84
3 a) 135
b) 176
c) 186
4 a) 80
b) O
c) 208
5 a) 600
b) 12000
c) 2000
6 a) 126
b) 220
c) 110
7 a) 132
b) 210
c) 639
8 a) 693
b) 114
c) 792
£) 880
b) 360
c) 550
.
10 a) 4
b) 15
11 a) 3
b) 12
12 a) 50
b) 200
13 a) 80
b) 20
9
10
/\
45
6 a) 179
2.4ÄMuMplikaUon med heltal
C=2
F=2
1-2
270
90
^>r a
B=8
E=4
H^3
/\
O)®®®
b)
140
/\
10
14
/\
/\
®®@®
144
2.SB Hitta mönstretvia multtplikation och divisionmed 0,5
l a)A=200
C=8
B=500
D=30
b) Närman multiplicerarett tal
med 0, 5 så blir talet hälften så
(. Z.wyuMpIikation med heltal
'Su.b-dfecimaltalmedalgoritm
l a) 2223
b) 768
c) 3, 956
3 a) 247, 66 b) 16, 182
c) 50, 184
4 a) 3 776
b) 3 492
c) 2 541
5 a) 21,98
b) 4, 144
c) 126,42
6 a) 29, 14
b) 198,864 c) 256,2
_a) 55,89
b) 384,16
02
c) 85,263
2 a)A=200
C=100
2 a) 318
b) 472
c) 173
c) 88
3 a) 31
b) 47
c) 428
4 a) 32
b) 94
c) 207
5 a) 82
b) 53
c) 47
6 a) 209
b) 456
2.4D Olika räknesätt
c) 227
c)
60
/\
6
/\
4 a) T. ex. 3 . 8
2.6 Prioritering
l a) 13
b) 25
2 a) 12
b) 24
3 a) 22
b) 30
4 a) 28
b) 18
S a) 2
b) 4
6 a) 14
10
/\
@@@®
c) 2
d)-
r^.
b) 62
B=160
D=5
b) När man dividerar ett ta) med
0, 5 så blir talet dubbelt sä stort.
2.4C pivision med algoritm
"a) 232
@(2)@@@
d)-
c) 25380
2 a) 139, 02 b) 9, 688
4 8
stort.
b) 12
7 A=D^33
B ^ E = 45
C=F=15
b) T.ex. 3 . 2 . 4
c) 3-2. 2.2
S a) T.ex. 2 . 80
b) T. ex. 2-2-40
c) T.ex. 2'2'4'10
6 T.ex.
4-30
2-60
2 . 2 . 30
3-40
8-15
12-10
2-2. 2. 3. 5
6-20
7 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 och60
8 Noa 2-6+5, Benjamin 3 . (2 + 4),
lB
2B
Victoria 2 . (6 + 5), Isa 3 . 2 + 2 . 4
9 3-5+4-6+4'4och3'5+4-(6+4)
3C
4C
, Sanoma Utbildning och författarna
FACIT KAPITEL2 TAL