ELEKTRICITET Täydennä puuttuvat kohdat

advertisement
ELEKTRICITET
Täydennä puuttuvat kohdat
1) När du __________ (sytyttää) en lampa avger
den ljus med hjälp av en fantastisk, osynlig
energi som kallas _____ (sähkö). Man
framställer el i ett ___________ (voimalaitos).
Hur kommer elen från kraftverket till lampan i
ditt hus?
ATT FÅ DET ATT KOKA
2) Kraftverk ______________ (polttaa) _____
(hiili), ________ (öljy), ___________ (kaasu)
eller _______________ (ydinpolttoaine) och
kokar vatten till ____________ (höyry). Den leds
genom rör och träffar ______________ (siipi,
siipipyörä) i en _______________ (turbiini) som
då snurrar med hög _____________ (nopeus).
I ett ____________________ (vesivoimalaitos)
forsar vatten från en ________ (pato) och sätter
fart på skovlarna.
ATT SNURRA RUNT
3) I turbinen finns en turbinaxel. Turbinaxeln är
___________ (yhteydessä, kytketty) till en
generator.
Turbinen snurrar och ___________ (vääntää) en
____________ (kela, käämi) av koppartråd
mellan polerna på en magnet. Detta är en
____________________ (generaattori).
ATT SKAPA EN STRÖM
4) Kraften från magneten drar elektroner genom
tråden i spolen. Elektronerna ______________
(muodostaa) en elektrisk ___________ (virta).
Strömmen _____________ (johdetaan) vidare
genom en stor _____________ (kaapeli).
ATT ÖKA SPÄNNINGEN
5) Strömmen från kraftverket är för
______________ (heikko) för att kunna nå fram
till ditt hus.
Man måste ______________ (muuntaa)
_______________ (jännite) genom att skicka
strömmen genom en järnring som kallas
________________ (muuntaja).
SÄKERHETEN VIKTIGAST
6) Den elektriska strömmen med ____________
(korkea) spänning är ______________
(vaarallinen).
Den leds i enorma ledningar som är nedgrävda i
_______________ (maahan) eller uppspända
mellan höga stolpar.
ATT OMVANDLA STRÖMMEN
7) En elektrisk ström måste ha hög spänning för
att man ska kunna skicka den långa sträckor. När
strömmen kommer till din stad _____________
(alentaa, s-pass) spänningen i en annan
transformator. Strömmen med ___________
(matala) spänning skickas i ledningar i det lokala
___________ (sähköverkko) som för det mesta
går under gatorna. Mindre elkablar går från
________________ (pääjohto) och in i alla
_________________ (asunnot) industrier och
kontor.
SÄKRINGAR
8) I ditt hem ______________ (mitata) en
elmätare hur mycket el du använder. Det finns
också säkringar som sitter i en ______________
(jakokeskus). Säkringar är tunna trådar som
_________________ (sulaa) om den elektriska
strömmen blir för _____________ (voimakas).
Då kan strömmen inte komma vidare.
ATT SÄTTA I KONTAKTEN
9) Elen leds runt i huset i ledningar som kallas
_____________ (sähköpiiri) och som ligger
gömda under golven eller i väggarna. När du
sätter i lampans kontakt i vägguttaget och
tänder får du el meddetsamma!
Download