6-ped-plan-hallbar-utveckling

advertisement
Namn: _______________________
Årskurs:______________________
Datum:________________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
Ekarängskolan HT-16
______Hållbar utveckling i flera av skolans ämnen såsom fysik, biologi, svenska och geografi__
Syfte:
Centralt innehåll:
Kunskapskrav:
Arbetssätt/bedömning:

Kan du ta ställning i frågor som
rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet
Vara med i projektet
”DRÖMSTADEN” tillsammans
men NAVET

Kan du använda biologins och
geografins begrepp när du
förklarar fysikens, biologiska och
geografiska samband.
Du ska utveckla din förmåga att:


använda kunskaper i ämnen
för att granska information,
kommunicera och ta
ställning i frågor som rör
hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet,
använda fysikens, biologins
och geografins begrepp,
modeller och teorier för att
beskriva och förklara
samband om hållbar
utveckling
Natur och samhälle
• Människans beroende av och
påverkan på naturen och vad detta
innebär för en hållbar utveckling.
• energins flöde
Världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter
inom området och deras betydelse
för samhället, människors
levnadsvillkor samt synen på naturen
och naturvetenskapen
Metoder och arbetssätt
• Tolkning och granskning av
information med koppling till olika
ämnen, till exempel i faktatexter och
tidningsartiklar.

Kan du berätta om...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
källsortering
återvinning
konsumtion
transport
kretslopp
klimat
fossil energi
förnybar energi
växthuseffekten
Lösa uppdrag och samla poäng
Läsa olika typer av texter med
budskap om och frågor som rör
hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet
Öva på att sammanfatta olika typer
av texter
Samtala om lästa texter
Samla på nya ord och begrepp från
lästa texter för att öka sitt ordförråd
Namn: _______________________
Årskurs:______________________
Datum:________________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
______Hållbar utveckling i flera av skolans ämnen såsom fysik, biologi, svenska och geografi__
II
I
III

Du kan med stöd ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet

Du kan ta ställning i frågor som rör
hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du för samtalen och
diskussionerna framåt på ett enkelt
sätt och för ett enkelt resonemang


Du kan med hjälp använda
fysikens, biologins och geografins
begrepp när du förklarar
biologiska och geografiska
samband

Du kan använda biologins
och geografins begrepp på ett
enkelt sätt och när du
förklarar fysikens, biologiska
och geografiska samband har
du grundläggande kunskaper
 Du kan använda biologins
och geografins begrepp på
ett utvecklat sätt och när du
förklarar fysikens,
biologiska och geografiska
samband har du goda
kunskaper
Du kan med stöd genomföra uppdrag om:









källsortering
återvinning
konsumtion
transport
kretslopp
klimat
fossil energi
förnybar energi
växthuseffekten
Ekarängskolan HT-16
Du kan genomföra uppdrag om:









källsortering
återvinning
konsumtion
transport
kretslopp
klimat
fossil energi
förnybar energi
växthuseffekten
Du kan ta ställning i frågor som
rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du för samtalen och
diskussionerna framåt med ett
utvecklat resonemang
Du kan på ett utvecklande sätt genomföra
uppdrag om:








källsortering
återvinning
konsumtion
transport
kretslopp
klimat
fossil energi
förnybar energi
växthuseffekten
IV

Du kan ta ställning i frågor som rör
hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du kan ställa frågor,
framföra och bemöta åsikter. Du för
samtalen och diskussionerna framåt
med ett välutvecklat resonemang.

Du kan använda biologins
och geografins begrepp på ett
välutvecklat sätt och när du
förklarar fysikens, biologiska
och geografiska samband har
du mycket goda kunskaper
Du kan på ett välutvecklat sätt genomföra
uppdrag om:









källsortering
återvinning
konsumtion
transport
kretslopp
klimat
fossil energi
förnybar energi
växthuseffekten
Namn: _______________________
Årskurs:______________________
Datum:________________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
______Hållbar utveckling i flera av skolans ämnen såsom fysik, biologi, svenska och geografi__
Ekarängskolan HT-16
Namn: ________________________
Årskurs:_______________________
Datum:________________________
IUP – Pedagogisk planering med matris
_____________________________________________________
Ekarängskolan HT-11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards