Med smak för goda företagsevent

advertisement
NÄRINGSLIV
Nr 4
Årg. 9
Vecka 44 – 2012
Med smak för goda
företagsevent
Choklad i Herrgården
Blogg ger tygframgång
Arne Ekberg vill sluta
Styr lönsamheten bättre
Företag intog Nordstan
Zebeda Chocolate skapar företagsevent med choklad i
temat. Men har också en
gårdsbutik i Herrgården i Viskafors. Nu förbereds nästa
månads julmarknad.
Sid 4-5
Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder.
Nya marknadsföringsvägar,
som sociala medier, ger möjlighet att kommunicera med
kunderna på ett nytt sätt.
Sid 6-7
Företagarnas ordförande Arne
Ekberg tycker att sju år räcker.
Till nästa årsmöte vill han att
organisationen ska ha tagit
fram en ersättare till den tidskrävande och tuffa posten.
Sid 10
Många företag skulle kunna
bli lönsammare genom att
styra verksamheten annorlunda. Och att fokusera på
bättre lönsamhet är viktigt,
både för företaget och samhället.
Sid 10
Företag, med Sohlberg buss
som initiativtagare, visade göteborgare vad Mark kan erbjuda besökare. Under fyra
dagar visade de upp sig i Nordstan. Nu kan projektet få uppföljning.
Sid 14
Tema Viskafors / Fritsla
2
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Näringsliv
Nu händer det grejer i Mark!
Hösten 2012 kommer bli ett
riktmärke att komma ihåg
från mina år som kommunstyrelsens ordförande i
Marks kommun. Och varför
då? Jo, nu börjar det hända
positiva saker inom näringslivet i Mark och det har varit
min ambition under flera år.
Jag brukar säga att hårt arbete lönar sig och det visar
sig nu också.
Jag ska ta några exempel
på vad jag menar. För några
veckor sedan var det ett möte
i Sätila, som Företagarna
ordnade, där politiker och företagare möttes. Min uppfattning från mötet var att
det finns så många engagerade och positiva företagare
som vill vara med och utveckla Mark till en bra kommun att verka och leva i, så
många idéer som flödade
under dessa timmar. Detta är
härligt mina vänner.
Ett annat exempel är, att
just i dagarna har ett antal
företagare i kommunen bestämt sig för att vara i Nordstan i Göteborg för att
marknadsföra Mark och vad
vi har att erbjuda, detta är en
strålande idé! Just att ta
saken i egna händer och
göra något och då tillsammans flera företag, det är utmärkt.
Ett tredje exempel är ju
våra Sommarfredagar, där
många goda krafter, företagare, enskilda och organisationer, fick dessa dagar att bli
så bra! Det var ett stort engagemang där flera av kommunens orter var med, så
mycket glädje som det var
under dessa dagar och det
behöver vi alla.
Det är viktigt att vi, kommunen, enskilda företagare
och organisationer, nu arbetar tillsammans, strävar åt
samma håll och får resultat.
Jag träffar företagare i stort
sett varje dag som säger att
det ”går åt rätt håll ”och då
blir jag alldeles varm i hjärtat! Kommunens roll är att
vara just kommun och att ge
god service, men vi kan inte
åstadkomma några förändringar om vi inte jobbar tillsammans med företag och
företagare. Kommunen kan
ge goda förutsättningar men
företagen skapar jobben och
är viktiga i människors vardag.
Jag tror att det är en
mångfald av åtgärder, större
och mindre, som gör att vi
får resultat. Minabs styrka
ligger i att olika organisationer av olika karaktär gör att
tusen blommor blommar,
LRF, Handel i Mark, Företagarna, Företagsamma kvinMarkföretagarnas
nor,
intresseförening, alla bidrar
utifrån sina olika plattformar. Jag vill passa på att säga
att samarbetet mellan Marks
kommun och Minab har utvecklats under de senaste
åren och är nu bättre än någonsin. Det är roligt och stimulerande att träffas.
Vi vill alla att Mark ska ha
en god och hållbar tillväxt.
Tillväxt innebär dels att vi
får fler invånare men också
att det hela tiden händer
saker.
Det pågår ett arbete tillsammans med Västsvenska
Handelskammaren (VHK)
och det är mer handfast, de
ordnar träffar mellan kommunledning och olika företag där vi lyssnar och tar
med oss olika funderingar.
VHK har tagit med sig studievägledare med flera, ut på
företagsbesök, bildar nätverk
mellan VD:ar, gör olika undersökningar. Detta arbete
är så värdefullt och vi gillar
att VHK frågade just oss i
Mark.
Svenskt näringsliv, Minab
och kommunen kommer
under hösten bjuda in företagare till en träff för att diskutera utvecklingen i Mark.
Kommunens enhet med
en ingång för företagare har
uppskattats och används av
fler och fler.
Vi har en del arbete som
återstår och tur är väl det att
man aldrig blir färdig, utan
befinner sig i en ständig utveckling. Besöksnäringen är
ett sådant område och vi har
nu tillsammans med Minab
bestämt oss för att ta ett rejält grepp om hur vi ska utveckla besöksnäringen i
Mark tillsammans med övriga Västsverige, för här har
vi större perspektiv än kommungränsen. Också här är
det företagare, organisationer och kommun som tillsammans skapar tillväxt.
Hela besöksnäringen vilar
på att företag kan blomstra
och locka människor att
komma till vår del av världen
för att uppleva, shoppa och
bara vara här.
Mina kära Markbor, vi är
på gång att bli en kommun
där vi alla kan känna oss
stolta över Mark! Näringslivet är en pusselbit.
Näringslivsklimat i kommunen
Det är en viktig diskussion som måste hållas ständigt levande. För något färdigt mål finns inte. Vad som är viktigt
förändras med tiden. Men inte bara det, och det kanske är
det som gör att det hela tiden vädras missnöje, vad som är
viktigt är olika för varje företag.
Och många, kanske de flesta, kanske till och med en överväldigande majoritet pekar på brister som drabbar just det
egna företaget.
Det är just därför som samtal som det som var i Sätila härförleden (du kan läsa mer om mötet längre fram i det här
numret av Näringsliv) är positiva. Att tongångarna från frågeställande företagare till kommunens politiker låter negativa gör inte så mycket, inte heller att politikerna gång på
gång måste försvara, eller snarare förtydliga sin roll. Att
man inte kan gynna enskilda företag, att man har som uppgift att vara bra på att vara kommun. För det viktiga är inte
alltid att komma fram till så mycket, det viktiga är att ha en
levande diskussion där man får förståelse för varandra.
Men den stora skillnaden på en bra och dålig kommun
när det gäller näringslivsklimat är attityden bland tjänstemän. När ett företag, eller privatperson, kommer med exempelvis en bygglovsansökan så kan tjänstemannen välja
att tänka ”nu ska vi se vilka hinder som finns för ansökan i lagen” eller så kan tjänstemannen tänka
”nu ska vi se hur vi ska få igenom den här bygglovsansökan så att den följer lagen”.
Den typen av serviceinriktad attityd gynnar
alla i en kommun, privatpersoner som företagare. Och då är kommunen just det som politikerna i Sätila gång på gång underströk att
Marks kommun måste vara: Bra på att vara
kommun.
Fredrik Beckman
[email protected]
I korthet...
”Ur företagarsynpunkt är vi en bra kommun”
Foto: Hanna Lövgren
Margareta Lövgren
Kommunstyrelsens
ordförande i Mark (M)
REDAKTION: Redaktör: Fredrik Beckman
[email protected]
Markbladets expedition 0320-20 91 00. Fax 0320-20 91 57.
Foto: Fredrik Beckman om inget annat anges.
www.markbladet.se [email protected]
Aktiebolagen i Mark hade en gemensam tillväxt på fem procent
förra året. Det gjorde att Mark
steg i Företagarnas ranking
Årets företagarkommun från
plats 132 till 121.
– Vi hamnar på den övre halvan i rankingen. Det är enkelt
att konstatera. Företagen i Mark
trivs ju uppenbarligen väldigt
bra. Det går ju bra för dem, säger
Arne Ekberg, ordförande i Företagarna i Mark.
Rankingen tar fasta på just tillväxten, men också vinstökning
och hur kreditvärdig man är.
– Då kan man säga att den
långsiktiga trenden för företagen i Mark är att vi ökar jämfört
med andra kommuner. Ur företagarsynpunkt är vi en bra kommun.
Företagen är beroende av
kommunen där man verkar.
– Det måste vara bra kommunikationer, som vägar, kollektivtrafik och it-trafik. Som
småföretagare är man också beroende av den sociala servicen,
att skolor och förskolor fungerar.
Det är viktigt att man bor i en
kommun som servar alla invånare bra.
Upplaga: Ca 25.000 exemplar.
Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda,
Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca 18.500 hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel.
Ansvarig utgivare: Matz Hammarström
Postadress: Box 113, 511 21 Kinna.
Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte
utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande.
Besöksadress: Industrigatan 12, Skene.
Plusgiro: 10 87 52-7 • Bankgiro: 151-0502
Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution.
Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene.
OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet!
Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n.
50:-, ränta 18%.
Boka din annons genom
PromotionR, Marika Öjersson
[email protected]
tel. 0320-145 10
341 291
Trycksak
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Splittrad bild på
arbetsmarknaden
Nu finns
vi på Resia!
Vi hälsar Malin Gunnarsson
och Anette Kardell välkomna
till oss på Resia Affärsresor
Illustration: Pia Tellstedt (MB)
1500
Anette
0320-122 20
Malin
033-229062
1200
900
600
2012
2010
2010
2011
2011
Allégatan 43, Borås
[email protected]
www.resia.se • 033-22 90 70 • 0320-122 20
300
januari – mars
april – juni
juli – september
oktober – december
Diagrammet visar antal öppet arbetslösa oktober 2012 (549 personer)
och sedan 2009 i Marks kommun.
Det tornar upp sig orosmoln på arbetsmarknadshimmeln. Samtidigt finns en efterfrågan på arbetskraft.
Just nu är det en splittrad bild på arbetsmarknaden.
I dagarna sitter man på arbetsförmedlingen och sammanställer en sysselsättningsprognos,
den ska presenteras i december.
Enligt Jonas Rydh, arbetsförmedlingschef i Mark, är tendenserna vad man hittills kan
se att det är en splittrad bild.
–Vi har efterfrågan på arbetskraft, men det finns orosmoln.
Vissa företag säger att man avvaktar, andra säger att det rullar på.
En oroande tendens är att en
hel del företag har börjat spara
in på timvikarier. Det drabbar
dels många ungdomar, men är
också en tidig indikator om
dystrare tider.
– Blickar man framåt så spår
många prognosmakare att det
blir dystrare nästa år. Frågan är
hur det kommer att drabba oss
i Mark. Vi har historiskt kunnat
stå emot, men för varje år blir vi
allt mer beroende av omvärl-
den, säger Jonas Rydh.
Hur det kommer att se ut
2013 på arbetsmarknaden kan
komma att få en första indikator i julhandeln och efterfrågan
på arbetskraft i butikerna.
– Är det många ungdomar
som får extrajobb i julhandeln,
då är det bra för många blir
sedan kvar.
Även om arbetsmarknaden
skulle försämras i Mark nästa
år tycker Jonas Rydh att det
finns gott hopp för arbetssökande.
– Det finns många lediga platser regionalt. Så som arbetssökande finns det en hel del jobb
att söka inom pendlingsavstånd. Vi har ett bra geografiskt
läge, mitt emellan Sjuhärad
och Göteborgsregionen.
– Vi hjälper ert företag med energispar!
Energirådgivning • Energideklarationer
Energikartläggning • Projektledning
Tel 0320-21 18 88 – www.elektro-emanuel.se
Äkta
Delikatesser
Frukt, kaffe, te,
ostar & korvar
Välfylld
Chark
Jul- & nyårsgåva
Fyll korgen med goda noga utvalda
delikatesser – just för din speciella
julklapp!
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
Beställ nu!
VÄ L K O M M E N T I L L M A R K S L I L L A S A L U H A L L
Guldkund Företag
- en riktigt bra affär!
Nu har vi ett nytt bonussystem som är lönsamt både för ditt företag
och din privata ekonomi. När du samlar mer hos oss får du mer tillbaka.
Som Guldkund får företaget 30% rabatt på utvalda försäkringar och
flera förmåner. Enkelt och lönsamt!
Gå in på lansforsakringar.se/foretag för att läsa mer
eller ring oss redan idag.
Borås
033-17 15 00
Lyddevägen 18
Kinna
Tel 0320-103 36
www.theds.se
3
4
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Tema VISKAFORS
Nyttig njutning i Herrgården
Zebeda Chocolate erbjuder kunskap och etisk choklad
20 besökare var vad Kersti Liljeqvist Zebeda förväntade sig när Zebeda Chocolate i Viskafors bjöd in till
ett litet öppningsevenemang i december. Det kom
400 personer.
Eric Zebeda och Kersti Liljeqvist Zebeda erbjuder företagsevent med choklad i.
– Det har över huvud taget kommit mycket mer folk än vi förväntade oss. Vi har redan fått en
massa stamkunder. Det verkar
som att ryktet sprids snabbare på
landsorten än i en storstad, säger
Kersti, som driver företaget tillsammans med sin man Eric Zebeda.
Zebeda Chocolate har en butik
i Göteborg men för ett år sedan
flyttade de sitt lager från Göteborg
till Herrgården i Viskafors, där de
även öppnade en gårdsbutik.
– Vi är grossister, det är vår huvudsakliga försörjning. Vi köpte
Herrgården för att kunna ha lager
och bostad på samma ställe. Men
jag älskar att ha butik också, det
är så kul att möta folk, säger
Kersti.
Choklad och erotik
På Herrgården arrangerar Zebeda
olika event, bland annat för företag. Vanligast är chokladprovning
och teprovning.
– Upplägget varierar, vi är flexibla och hör med företaget vad de
vill ha. För lättsammare event kan
vi erbjuda temat ”Choklad och
erotik”, dock utan praktiska övningar. Men vi kan vara mer seriösa också. Kunden styr själv –
Ett företag i framtiden
ibland blir det fokus på jordmån,
kakaobönor och ursprungsländer. Andra gånger handlar samtalen om vad som händer i kroppen
när du äter choklad; hjärthälsa,
kolesterol, vikt och fetter med
mera säger Kersti som är sjuksköterska i grunden och har arbetat med hälsofrågor i många år.
Ibland vill företaget ha ett arbetsmöte före provningen, men
för det mesta är arbetet redan avklarat när det är dags för Kersti att
kliva in på scenen.
Skillnad på choklad
och godis
– Vi chockar nog våra gäster lite
när vi berättar om hur det fungerar ute i världen med produktionen av godis. Det är inte så
vackert alla gånger. Men sedan
skämmer vi bort dem med god,
Viskafors.net
I Viskafors pågår satsningen
viskafors.net. Det är en portal
som drivs ideellt, med Robert
Vintervind som redaktör.
– Hela anledningen att jag startade
var för att jag själv driver fem företag.
Jag har barn och rör mig i Viskafors.
Förr fanns butiken eller den lokala
posten där man träffades och fick
reda på vad som händer. Så är det
inte idag, det finns ingen knutpunkt.
I Viskafors finns 350 företag, som
har chans att synas på portalen. Dessutom finns en lokal marknadsplats
med ”köp och sälj”.
– Man köper av någon som är nära
och enkelt, det känns pålitligare,
säger Robert Vintervind.
Portalen informerar om det som
händer i Rydboholm, Viskafors, Svaneholm, Bogryd, Kinnarumma och
Seglora.
– Det gäller att hitta de olika personerna på varje ort att skriva och engagera sig. Vi behöver ha själen i
varje ort. Det är viktigt för att få det
att fungera.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Tema VISKAFORS
Vi reparerar och
servar alla bilar
Foton: Johanna Molin
bra och nyttig choklad, så det brukar bli bra. Själva är vi supernoga
med etiken. Det är viktigt att ha
koll ända från naturen och kakaoträden till efter att vi stoppat en
chokladbit i munnen; arbetsförhållanden på plantagen, kvaliteten på basvarorna, är det
ekologiskt eller besprutat, är förpackningen komposterbar och
självklart så skall det vara gott och
nyttigt för oss som äter chokladen.
Vi är också noga med att göra
skillnad på godis och choklad! Bra
choklad är faktiskt nyttig för hjärtat, tänderna och humöret.
Bra choklad ger dessutom en
känsla av lyx, något som förstärks
av inramningen på den vackra
Herrgården.
– Den är byggd på 1700-talet
och många människor har rört sig
i de här rummen, både boende
och tjänstefolk. Här spökar nog
lite också. Vi märker att folk är nyfikna. ”Jag har bott i Viskafors i
hela mitt liv men har aldrig sett
huset på insidan, får jag komma
in?” är en vanlig fråga. Och det får
de så klart.
Svaneholm Bil & Motor
Öppettider: Mån-Fre 07.00-17.00
Varbergsvägen 172
Borås
Tel: 033-29 47 10
Annikas fotvård
Tel. 0731-83 33 38
Tar emot remisser
i Viskafors
Akupunktur/
Homeopati
Kent Fjordland
Tel. 0731-83 33 99
033-29 18 60
www.frizyren.se
❖❖❖❖❖ Ulrika Karmalm
Vi finns på Torget i Viskafors
Gratis föreläsningar och chokladbomb
I december bjuder Zebeda Chocolate in till julmarknad i Herrgården.
Under dagen erbjuds gratis föreläsningar på ämnen som ”Vad är
skillnaden på choklad och godis?”, ”Vad händer i kroppen när du
äter choklad?” och ”Tillverka nyttigt och gott julgodis, på enkelt
sätt”.
Under dagen kommer även en chokladbomb kommer att smällas.
Läs mer på www.zebeda.se
ska lyfta kommundelen
#PY'SJUTMBW´HFO
7*4,"'034
'BY&QPTUIKJ!UFMJBDPNXXXIKJTF
7JVUGÄSBMMBUZQFSBW
CZHHBSCFUFO
Portalen informerar om det som händer i Rydboholm, Viskafors,
Svaneholm, Bogryd, Kinnarumma och Seglora.
Kvalité,
passion
& hantverk
t ar på kvalité
Öppet:
Månd-Fred
07.00-16.00
www.valtonsbakehouse.se
Torget Viskafors, tel. 033-29 10 90
4´MKFS
CZHHNBUFSJBM
PDINBSLTUFO
JT´DLQBMMFMMFS
CVML
4´MKFSNBUKPSEPDIHSVTQSPEVLUFSJMÄTWJLU
¨QQFU
.¶OEBHGSFEBH
-ÄSEBHBS
5
6
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Tema FRITSLA
Fler kunder tack vare Facebook
Fritsla Tyglager marknadsför sig med sociala medier
Lena Svensson har hundratals följare på sin blogg där hon skriver om Fritsla Tyglager.
Foto: Andreas Süvari
En populär blogg och en aktiv Facebook-sida har betytt mycket för Fritsla Tyglager. Men klassiska faktorer
som kundbemötande är minst lika betydelsefulla.
– Mun-till-mun-marknadsföring är otroligt viktig, säger Lena Svensson, inköpare och säljansvarig.
Fritsla
Butiken ligger drygt två mil från
Borås och en mil från Kinna
men har ändå mängder av besökare.
Varifrån kommer
kunderna?
Öppet
Vard.
9-20
– Det beror på säsongen. Vi ligger ju i Tygriket och ingår i en
större grupp med attraktiva
tygbutiker, så många av våra
kunder besöker flera butiker i
området. Samtidigt drar vi
många egna kunder, mycket
tack vare vår satsning på inredning på senare år. Vi har många
långväga kunder som reser 1015 mil enkel väg. De kommer
från Hallandskusten, Göteborg,
Borås och Småland, säger Lena
Svensson.
– På sommaren har vi kunder från hela Sverige, inte minst
från Stockholm. Jag annonserar enbart i inredningsmagasin
för att nå dem som har ett genuint intresse för inredning, det
är så stockholmarna hittar hit.
Sommartid kommer det även
många norrmän, danskar och
tyskar.
Hur går affärerna?
– Vi har sett en försäljningsökning under många år nu. Delvis
tror jag det beror på den merförsäljning som blir när vi kan
erbjuda allt på ett och samma
ställe. Vår butik är 1 500 kvadratmeter i tre våningar. Här
kan kunden till exempel köpa
sovrumsgardiner och samtidigt
Helger
9-18 Håpe Plåt
Byggnadsplåtslageri
& Takrenovering
Välkomna
Tel. 0706-24 59 07
en matchande matta, överkast
och kuddar. Vi erbjuder ett helhetskoncept. Om man bor centralt i en större stad så kan det
vara ganska krångligt att åka
hit och dit med tygprover för att
matcha. Hos oss kan kunderna
köpa allt samtidigt.
Vill man köpa tyg men inte sy
själv, finns det sömmerskor på
Tyglagret. Känner man sig osäker på vad man ska köpa, är det
inget problem heller. Personalen hjälper gärna till att hitta
rätt.
– Det är det allra roligaste. Vi
hjälper kunden att få till en så
bra kombination som möjligt.
Ibland åker jag hem till folk och
hjälper dem på plats, jag har
gått en del inredningsutbild-
ningar.
Hembesöken är en tjänst som
eventuellt kan utvecklas i framtiden.
– Det kan definitivt vara
något vi ska fronta mer med.
Men det är en fråga om personalresurser också, ibland måste man växa långsamt.
Beskriv en typisk kund
– På vardagarna är våra typiska
kunder ett gäng damer i medelåldern. På helgerna är det mer
par och familjer. Jag skulle säga
att våra kunder är mellan 35
och 65 år, har ett stort inredningsintresse och har en stadig
ekonomi. Men när jag lägger ut
erbjudanden på vår Facebooksida är det även många ungdo-
Vårt uppdrag – Din ekonomi!
Vi är
å:
proffs p
Bokföring • Bokslut • Årsredovisning
Löne- och Personaladministration • Deklarationer
PerG Redovisning KB
Aratorpsvägen 30, Fritsla • www.perg.se
Tel. 0320-724 00, 070-20 349 30
Näringsliv
Om företagare – för företagare
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
7
Tema FRITSLA
”
...en blogg för
inredningsintresserade...
Här kan kunden till exempel köpa sovrumsgardiner och samtidigt en matchande matta, överkast och kuddar.
mar som kommer. Vi är aktiva på
Facebook, vår sida har 3 000 ”gillare”.
Hur marknadsför du Tyglagret?
– Jag har alltid färdiga helsidesannonser på lut. Ibland ringer de
stora inredningsmagasinen när
de har en sida över för att någon
annonsör har hoppat av. Då har
de lite panik, så då får jag ett
bättre pris. Vår budget för marknadsföring ligger på ungefär
100 000 kronor per år.
Hur ser du på mun-tillmun-marknadsföring?
– Den är otroligt viktig. Vi är väldigt måna om att våra kunder ska
trivas, känna sig sedda och ha det
bekvämt. Nöjda kunder berättar
för sina vänner, det är en viktig
marknadsföringskanal. Vi hälsar
välkomna, bjuder på kaffe och
hjälper till så mycket vi bara kan.
En dröm vore att ha ett kafé i anslutning till Tyglagret, alla kunder
vill ju fika.
– Förr gick många bussresor hit
men det har minskat kraftigt, när
de väl kommer hit är kunderna
ofta stressade eftersom de har en
tid att passa. Ibland kommer bussresenärerna tillbaka vid ett senare
tillfälle med bil, det är väldigt roligt.
Samverkar ni med andra
aktörer i regionen?
– Javisst, vi har varit med och fått
fart på Tygriket som numera är en
väl fungerande verksamhet. Jag
satt själv med i styrelsen men slutade i våras på grund av tidsbrist.
Vi som samarbetar i Tygriket genererar en hel del pengar till området.
”
Lena Svenssons blogg Aratorp är en av de mest lästa
inom heminredning. Hon har bloggat i snart tre år
och kommer inom kort upp i en miljon lästa
poster. I snitt har bloggen 700 läsare om dagen.
aratorp.blogspot.se
❖❖❖❖❖ Ulrika Karmalm
FAKTA: Fritsla Tyglager
Antal anställda: Sju, varav några på deltid.
Affärsidé: – Jag har en slogan som jag brukar använda i våra annonser: ”Tre våningar inredning och
textil till hela hemmet.” Den beskriver rätt väl vad vår
affärsidé går ut på.
Omsättning: Drygt tio miljoner kronor.
Antal kunder per år: – Omöjligt att svara exakt på,
men det är jättemånga!
Kom in och se ett av Sveriges
största utbud på husbilsmodeller från
Vardagar 10-18 • Fredag 10-16 • Söndag 12-15
Förläggarev. 11-13, Fritsla. Tel. 0320-721 20 • www.codat.se
8 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Politiker möter företagare
Kommunen ska vara bra
på att vara kommun
Hur ska Mark bli en bättre kommun att verka
i för företag? Kanske genom att kommunen
blir ännu bättre på att vara kommun, tycker
politikerna. Eller att tjänstemännen får en
mer säljande attityd.
Det var ett knappt 50-tal personer som samlades i Sätila
när Företagarna bjöd in till
diskussion mellan företagare
och politiker. Rutinerade
Kjell Åke Dahlin var samtalsledare.
Kommuner i Västsverige lig-
ger generellt sämre till i ranking, när Svenskt Näringsliv
rankar kommunernas företagsklimat, jämfört med andra
storstadsregioner som Stockholm och Malmö.
Men Mark ligger också
långt ner jämfört med andra
Kjell Åke Dahlin var moderator och fördelade mikrofon, bland annat till Pelle Pellby.
Vad kan kommunen göra för att förbättra näringslivsklimatet?
Pelle Pellby (S)
Margareta
Lövgren (M)
– Kommunen ska vara kommun. Vi ska vara duktiga på
upphandling och bemötande.
– Kommunens bästa
bidrag är att vara bra på att vara kommun. Vardagslivet måste
fungera. Sedan måste vi vara lyhörda när företagare pekar på
brister.
Per Olof Hermansson (KD)
Rolf Hallberg
(FP)
– Vi skulle vilja införa utmaningsrätt. Det är ett bra sätt att
pröva konkurrensutsättning på
den offentliga marknaden. Det
ska också vara naturligt för
unga att vilja starta företag.
– Jag håller med om att kommunen måste vara bra på att
vara kommun. Minab är också en viktig pelare för att skapa företagsamhet.
Leif Sternfeldt
(C)
– Att ha en bra samhällsplanering med ett offensivt tänkande.
En attityd att ”vi vill växa”.
Men det är också viktigt att vi
pratar väl om varandra och ser
varandra som kollegor.
Konferensbuss
Sohlbergbuss har 30 moderna helturistbussar
med plats för
upp till 78 passagerare. Bussarna körs med miljövänlig diesel
och är miljöklassade i lägst euro 5 (miljögodkända t.o.m. 2020).
Sohlberg har även egen tvätthall som är miljögodkänd.
Vi kan ta hand om dina resefunderingar och
gör verklighet av dessa.
Turistbuss
Använd restiden till er destination maximalt. Uppkoppling till
skärm med ljud gör att du kan ha din presentation redan när ni
sitter i bussen på väg till ert resmål. Bussen är fullt konferensutrustad för 35 personer. Här finns även allt för fikapausen;
kyl, micro och kaffemaskin. Vi tar hand om din bokning med
hotellpaket och dina önskemål tillgodoser vi.
Turnébuss
Res som artisterna – kliv in i bussen och upplev atmosfären av
turnéliv. Två stycken Nightliners med 14 st bäddar, lounge,
flertal kylskåp, satellit-TV, playstation, DVD m.m. Ett rullande
5-stjärnigt hotell som har inkvarterat artister som Kent.
Förutom standardutrustning som säkerhetsbälten och
luftkonditionering har vi även WIFI, DVD och pentry.
BOKAS VARDAGAR 09.00-16.00 • 0320-450 400 • www.sohlbergbuss.se
NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Räkna med oss!
i Mark
kommuner i närheten av den
västsvenska motorn Göteborg.
Viktiga attityder
Företagsklimat handlar mycket
om attityder. En åsikt som kom
fram under diskussionskvällen
var att tjänstemän i kommunen
bör ha en mer säljande attityd,
att man ska vilja sälja det som
Mark har att erbjuda.
Pelle Pellby (S) var inne på
samma linje.
– Vi behöver att vår personal i
kommunen, det är 3 500 personer, pratar gott om Mark och
Marks företag. Det är 3 500
ambassadörer. Därför är det bra
med initiativ som chefutbildningarna vi har med Handelskammaren.
Många av de politiska frågor
som rör företagare ligger på riks-
9
eller ibland också på Europanivå.
Administrationsfrågor
exempelvis, som kan vara en stor
börda för mindre företag.
– Jag jobbar med administration. Den är lika jobbig för oss
som för företag med 1 000 anställda, säger Gill Lagerström, delägare i Etuit AB och ordförande
i Företagsamma kvinnor.
Bra infrastruktur
Men även kommunen kan göra
en hel del, tycker hon.
– Kommunen ska jobba fram
bra planer för kommunen, som
ger en bra infrastruktur för företag att verka i. Det gäller vägar
men också bra fiberkabel, exempelvis.
REDOVISNING • REVISION • RÅDGIVNING • MÄKLERI
Boråsvägen 26, Kinna • Tel 0320-21 09 90 • www.stratego.se
ASFALTERA
KROSSPRODUKTER
din garageinfart, vägförening
eller fabriksgård.
Vänd dig med förtroende
till ortens entreprenör.
Vi utför även tankbeläggningar
åt vägföreningar.
för vägar och byggen.
Försäljes och levereras
från bergtäkt
Skene Skog.
Mikael Lindqvist
Erik Hassellund
070-364 53 25
073-506 06 22
Fredrik Andersson
073-410 12 88
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
Tel. 0320-20 57 80 • Fax 0320-20 57 89
MINAB verkar för
en aktiv
utveckling
Gill Lagerström, ordförande i Företagsamma kvinnor.
”
av näringslivet i Mark
...kommunen ska jobba
fram en bra infrastruktur
för företag att verka i...
”
Vi är en
mötesplats
för dialog
och debatt!
Genom samverkan ska vi stärka,
utveckla och skapa nytt i Marks
kommun. Välkommen du också!
Dags att
skaffa
mobilsajt?
Vi arbetar med följande frågor:
Utveckling och tillväxt.
Handel och besöksnäring.
Kunskap och kompetensutveckling.
Energi, miljö och hållbar utveckling.
Ring oss, så
berättar vi mer!
0320
0320 18430
18430
www.kooper.se
www.kooper.se
MINAB
Boråsvägen 32
511 54 Kinna
0320-143 53
[email protected]
www.minab.nu
Medlemsföretagen och de fem
intresseorganisationerna äger MINAB.
10 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Arne Ekberg
vill sluta som
ordförande
i Företagarna
I sju år har Arne Ekberg svingat ordförandeklubban för Företagarna i Mark. Nu tycker han att det
räcker. Och han ryter till, med glimten i ögat, mot
valberedningen.
– Nu får ni väl skärpa er och ta fram någon annan.
Dags att valberedningen hittar ny ordförande, tycker Arne Ekberg.
Arne Ekberg har drivit småföretagens frågor hårt i många år,
även innan han valdes till ordförande. Men de senaste två åren
har han tagit emot förtroendeposten med en viss tvekan.
– I god tid innan har jag sagt
att jag inte har något emot om
de föreslår någon annan. Att jag
gärna ställer min plats till förfogande. Men jag är fortfarande
ordförande, säger han.
– Nu har jag höjt tonen och
sagt att ”nu får ni väl skärpa er
och ta fram någon annan”.
Fast ett tvärsäkert nej är det
inte.
– Nej, det är mot min natur, så
länge jag har förmågan så ställer
jag upp.
Ekberg stannar gärna kvar i
styrelsen i något år och stöttar
en ny ordförande. För han vet att
posten kan vara både tuff och
tidskrävande.
Nära hoppa av
För ett år sedan var Företagarna
nära att hoppa av samverkan
med Minab. Det är något Arne
Ekberg idag är glad att man inte
gjorde.
– Förra hösten var det många
som tyckte att Företagarna
skulle hoppa av Minab. Det kändes som att vi inte hade stöd av
den egna organisationen att
sitta kvar. Själv tyckte jag att vi
inte skulle kasta yxan i sjön än.
Och vi hoppade inte av, utan sitter kvar och kämpar.
– Min personliga åsikt är att
Gunnar Martinsson (samordnare i Minab) redan har gjort
skillnad. Jag upplever att han gör
ett bra jobb och jobbar med de
frågor som vi tycker är viktiga.
Skickliga småföretagare
Vilka egenskaper tycker du att
en ny ordförande ska ha för att
ta Företagarna i Mark vidare?
– Det räcker att det är en vanlig skicklig småföretagare, det
räcker långt. Sedan har jag lärt
mig med åren att umgås med politiker och vilket språk man ska
föra med dem. Det kan i regel
inte den som är småföretagare.
Det tog lite tid att lära sig. En fördel är därför om man har lite politisk erfarenhet.
Arne Ekberg tycker också att
en ny ordförande måste fundera
igenom hur långt man ska driva
det personliga engagemanget.
Mycket händer utanför Mark.
– Jag har försökt att förändra
företagandets villkor, även utanför kommunen. Genom att göra
det får vi bättre villkor i Mark
också. Ett alternativ är att jag är
kvar och tar hand om regionala
och nationella frågor. På det sättet kanske det blir mer smakfullt
för en ny ordförande.
Årsmötets datum är inte fastställt, men ska vara genomfört
före 15 mars. Vad är ditt budskap till valberedningen?
– Nu måste ni skaffa fram
någon!
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
Fokus på ökad lönsamhet viktigt för utvecklingen
Många företag skulle kunna bli lönsammare genom att styra verksamheten annorlunda.
Kinnamark i Skene är ett företag som just nu genomgår en kurs i lönsamhetsstyrning.
Tomi Siplilä går just nu en kurs i lönsamhetsstyrning.
Tomi Sipliläs viktigaste råd
för att nå bättre lönsamhet:
Foto: Magnus Pettersson
”
Att fokusera på, och verkligen följa upp, de
målsättningar som man sätter upp. Då får
man både orsakerna till varför det har blivit
som det har blivit och kanske verktygen till
att förändra inför framtiden.
– Vi binder mycket pengar i lager
också. Så kan man få tips och
råd av andra företagare och personer som leder kurserna, så är
det tacksamt, säger Tomi Sipilä,
vd på Kinnamark, som går kursen tillsammans med några
andra Sjuhäradsföretag.
– Det är viktigt för Marks kommun att företag tjänar pengar
och kan vidareutveckla företagen. Lönsamma företag skapar
attraktionskraft på en ort, säger
Anna Bergengren, kontorschef
på Almi Företagspartner Väst.
Det är Almi som står bakom
kursen i lönsamhetsstyrning.
Många entreprenörer drivs av en
idé, snarare än pengar. Ändå är
det mycket viktigt att företagen
de driver är lönsamma och genererar vinster.
– Det är viktigt att tjäna
pengar för att vidareutveckla företagen. Allt slits och behöver
förnyas. Därför behöver man en
långsiktig lönsamhet. De som
äger och driver företagen vill
också ha avkastning på sina investeringar, annars kan man ju
lika gärna ha dem på banken,
säger Anna Bergengren.
Kinnamark är som många
andra företag. Målet är inte
maximerad vinst, men vinst ger
möjlighet att utveckla företaget.
– Det går hand i hand. Vi vill
bygga upp ett välmående företag
för att kunna jobba med det vi
verkligen gillar och tycker om:
gardiner, färg och form, säger
Tomi Sipilä.
För Kinnamarks del, med
stora varulager, är likviditet en
knäckfråga.
– Det är likviditet som vi lever
med varje dag. Visst, det kan bli
vinst i slutet av året, men det är
likviditet man lever med.
Att företagen i Marks kommun är lönsamma är inte bara
viktigt för ägarna, för samhället
är det avgörande.
– Om det ska finnas liv på en
plats så måste det finnas lönsamma företag. Ingen vill bo på
en plats om det inte finns företag, säger Anna Bergengren.
FAKTA: Kinnamark
Bolaget som driver varumärket heter egentligen
DFT Textil.
Omsättning: 9,2 miljoner
kronor förra året.
Vinst efter finansnetto:
351 000 kronor.
– I år ser det ut att bli liknande, kanske lite bättre till
och med, säger Tomi Sipilä.
Säljer mest till: Detaljister
och inredare.
Export: 40 procent går på
export.
Inget tillverkas i Sverige. Företaget köper mönster av
frilansdesigners, tillverkning
sker i Europa, medan lagret
ligger i Skene.
NÄRINGSLIV i Marks kommun 11
Vecka 44 - 2012
Affärsjuridik
Konkurrensklausulervid anställningsförhållanden
■ Konkurrensklausuler förekommer i många avtal.
Konkurrensklausuler är ogiltiga i den mån de är ”oskäliga”.
För att avgöra om en viss konkurrensklausul är oskälig får
man studera rättspraxis. Ef tersom konkurrensklausuler
förekommer ofta i anställningsavtal är det framför allt Arbetsdomstolens avgöranden som är
vägledande. Det är självklart
skäligt att förhindra en anställd
från att bedriva konkurrerande
verksamhet under anställningstiden. Det är inte ens nödvändigt att särskilt avtala om
ett konkurrensförbud under
anställningstiden. Det följer av
arbetstagarens lojalitetsplikt
gentemot arbetsgivaren.
Mer kontroversiellt är klausuler
som förbjuder konkurrens efter
anställningens upphörande.
Till att börja med måste arbetsgivaren ha ett berättigat intresse att binda den anställda
efter anställningens upphörande. Företag som bedriver
egen produkt- eller metodutveckling anses ha ett sådant intresse att förhindra anställda
som jobbar med utvecklingsarbetet att utnyttja deras kunskap
vid
konkurrerande
verksamhet.
■ Konkurrensklausuler kan
eventuellt få förekomma i
andra typer av verksamhet. Företag som inte besitter tillverkningshemligheter använder
ibland konkurrensklausuler
om det föreligger ett företagspecifikt kunnande. Frågan är om
just den eller de anställda som
binds har haft tillgång till detta
företagspecifika
kunnande.
Med andra ord, även om ett företag får binda en anställd som
jobbar inom företagets forsknings- och utvecklingsenhet,
betyder det inte att en mark-
nadschef eller försäljare också
får bindas till en konkurrensklausul.
■ Om arbetsgivaren anses ha
ett befogat intresse, måste detta
intresse vägas mot den anställdes intressen att få försörja sig
med det som han eller hon är
bra på. Vid denna intresseavvägning tittar domstolen på
klausulens geografiskt och tidsmässigt räckvidd. Gäller klausulen bara på orten där den
anställda jobbade? Sverige?
Globalt? Gäller det under 3 månader? 6 månader? 12 månader? Ju större geografisk
räckvidd och ju längre klausulen gäller desto större chans att
klausulen bedöms vara oskälig.
Anmäl ditt intresse
för deltagande i en
läkemedelsprövning vid
LADULAAS KLINISKA
STUDIER i SKENE
Just nu söker vi deltagare
till 2 nya studier för dig som
• har genomgått en hjärtinfarkt
• har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
Tag vara på möjligheten att delta i en kostnadsfri studie
med regelbundna läkar- och sjuksköterskebesök.
Välkommen till oss!
Industrigatan 2 B, Skene
Tfn: 0320-65 30 90/96
Besök gärna vår hemsida på
www.ladulaaskliniken.se
för mer information
■ En sista faktor som har betydelse, är om den anställda erhåller kompensation från
arbetsgivaren under karenstiden. Om skälig ersättning betalas under karenstiden är
chansen ganska stor att domstolen finner klausulen skälig,
såvida den inte sträcker sig allt
för långt geografiskt sett eller
tidsmässigt. Ett alternativ kan
vara att betala en premie till
den anställda under anställningstiden, men då bör det
framgå av anställningsavtalet
att han eller hon erhåller kompensation för den karenstid
som kan komma vid anställningens upphörande.
9DUEHUJVYlJHQ‡6NHQH‡7HO
Vi har maskinerna och redskapen ni behöver!
VINTERKAMPANJ
Advokat Barney Fyman,
Kubota L4240 HST
Prima Advokatbyrå, Borås
4-cylindrig 44 hk motor
Hydrostatdrivning
Fjärås vikplog 175 cm
Fjärås sandspridare 400/1100
Ord. pris: 464 980:- ex. moms
Kampanjpris:
000kr
Utförsäljning! 398ex moms
Nu säljer vi ut våra
demomaskiner.
Ring för info!
I korthet
Vi hjälper dig att välja rätt!
Dystrare tider väntar företag i väst
I Västsvenska Handelskammarens konjunkturpanel i oktober, är
de västsvenska företagen något mer negativa i sin konjunkturprognos än tidigare. Företagen fortsätter att se ljusare på framtiden på
ett års sikt jämfört med tremånadsprognosen som denna månad
sjunkit ytterligare sen vändningen nedåt började i april 2012.
– Västsverige uppvisar en svagare konjunktur nu, efter att under
ett par månaders tid ha haft bättre mätvärden än Sverige i övrigt,
säger Johan Trouvé, vd för Handelskammaren, i ett pressmeddelande.
– Vi ser den nedåtgående trenden som ett resultat av både en
sjunkande export, lägre konsumtion och påtagligt ökade varseltal
under september månad.
Klas Gyllinge
Säljare
Tel. 070 264 73 47
[email protected]
Alia Trac
Tommy Gustafsson
Säljare
Tel. 070 385 81 90
[email protected]
Jimmy Gustafsson
Säljare
Tel. 070 846 45 15
[email protected]
12 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Så får du alla i företaget att dra åt samma håll
En ostämd gitarr låter illa. Även om bara en sträng är lite felstämd. Så illustrerar kommunikologen
Göran Persson hur viktigt det är att alla drar åt samma håll i företaget.
Ett drygt 20-tal Markföretagare,
politiker och tjänstemän hade
hörsammat Minabs inbjudan
till frukostmöte på Två Skyttlar
i Örby. Det blev en tänkvärd frukost, där många fick fundera på
sin roll som ledare och hur man
leder.
Göran Persson, som är kommunikolog, och tidigare bland
FAKTA:
Göran Persson är aktuell
som författare till ”Dra åt
samma håll” tillsammans
med Susanne Pettersson.
Boken lär ut strategier för hur
olika individer
ska fungera i
grupp, jobba
mot samma
mål och samtidigt ha roligt
på vägen.
annat förbundskapten i orientering, är aktuellt med boken ”Dra
åt samma håll”.
Han inledde med att ta upp
en gitarr.
– Jag är inte så bra på gitarr,
kan tre ackord. Tänkte att vi
skulle börja med allsång. Alla
kan väl Idas sommarvisa.
Lite förläget började alla att
sjunga med. Snart hördes hur
ostämd en sträng var.
– Det låter inte bra, va?
Inledningen illustrerade hur
viktigt det var att alla i företaget eller organisationen jobbade utefter samma mål, delade
samma vision. Om en är negativ och en annan jobbar mot
andra mål så spelar det stor roll
för helheten.
Men hur får man en grupp
att jobba mot samma mål, att
samarbeta och uppnå effektivitet och samtidigt ha roligt på
vägen.
– Två saker kännetecknar
personer som både presterar
bra och mår bra. För det första
har de bestämt sig, för det
andra är de bra på att skapa
goda tillstånd, säger Göran Persson.
Goda tillstånd handlar mycket om tidigare erfarenheter och
hur man relaterar bakåt i minnet när man upplever något
nytt.
slogans.
– Men om företaget är ett isberg så är den delen, jag kallar
det Göra-delen, bara toppen
som syns ovanför vattenytan,
säger Göran Persson.
– Här har många fokus. Men
”
För att få alla att dra åt samma håll är
det viktigt att jobba igenom ett helt isberg,
alla nivåer av det som ska kommuniceras
– Hjärnan börjar relatera i
minnet. Det kanske är ett positivt minne, eller ett negativt. Vilket som, så kommer det att
påverka hur jag presterar. Negativa känslor skapar rädsla, positiva minnen ger helt andra
signaler.
När företag arbetar för att
skapa positiva känslor kring företaget, det kan gälla varumärket utåt men även inåt mot
medarbetarna, är det lätt att
jobba med det som syns. Finslipa ännu mer på produkten,
säljbladet, annonser, loggan,
”
först måste jag veta vad jag vill,
vad är syftet med verksamheten.
Isbergsnivån strax under
ytan kallar Göran Persson Villnivån.
– Här beskriver vi drömmen
och vad som är våra mål för att
till slut nå drömmen.
Den tredje nivån, basen av isberget, är Tror-nivån.
– Vad tror vi på? Vilka värderingar har vi? Vilka valda sanningar har vi? Om vi säger att
”vi ska vara professionella”, vad
innebär det på Göra-nivån?
Göran Persson tog fram en gitarr,
med en ostämd sträng, för att
illustrera vikten av att alla drar åt
samma håll.
– Ska du få alla i företaget att
dra åt samma håll, då måste du
skapa förtroende och jobba igenom hela isberget. Fundera på
var du själv lägger mest fokus,
är det på Göra-nivån? Eller kanske att inget händer från Trornivån till Göra-nivån.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
Nya företag i Mark
Rexancol AB
Ulf Henrik Joachim Oldin
Restaurangverksamhet, nöjeskonsultverksamhet, eventverksamhet, artistförmedling,
uthyrning främst av ljud och ljus och scen,
mässarrangemang, mediaverksamhet som
film, tv och radio. Äga och förvalta fast och
lös egendom, fastigheter och värdepapper.
Donald Wallderdal AB
Donald Wallerdal
Föremålet för bolagets verksamhet är att
äga och förvalta värdepapper och därmed
förenlig verksamhet.
Björkhagens hundpensionat
David Bengtsson
Hundpassning och försäljning av hundartiklar, kloklippning och bad, entreprenadverksamhet såsom gräsklippning, grästrimning,
skogsröjning, timmersågning samt uthyrning
av arbetskraft.
Drain Near Amusment Park AB
Sebastian Robin Hjalmar Åkerman
Event inom musik och IT (konserter, LANparty), management för artister, lektioner
inom musik och instrument, partihandel
med kläder, IT (datorer, tangentbord och
andra tillbehör), webbdesign samt datakonsult inom IT.
Trädgårdsentreprenör Henrik
Henrik Ström
Allehanda skog-, park- och trädgårdsskötsel
med trädfällning. Reparationer samt service
av trädgårdsmaskiner, svets- och smidesarbeten med tillhörande verksamhet.
Bluesverket Handelsbolag
Thomas Ogelid
Christer Jonsson
Musik och underhållning.
Cederträdet AB
Lars-Olof Göran Johansson
Bolaget ska själv eller som agent importera
och bedriva försäljning av farmaceutiska och
hygieniska preparat, läkemedel och naturmedel samt äga rättigheter till import av
salva jämte därmed förenlig verksamhet.
Smultronstället i Kinna AB
Johanna Nardai
Cecilia Anna Margareta Svensson
Bedriva handel med blommor, inredning och
även utföra trädgårdstjänster samt därmed
förenlig verksamhet.
Lagret på Näs AB
Jan Felten
Paul Felten
Inköp av varupartier, huvudsakligen kläder,
samt import och export av likadana varor
samt därmed förenlig verksamhet. Ska även
äga och förvalta lös egendom samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.
Forsbergs Kompetens AB
Alexandra Maria Forsberg
Erik Håkan Forsberg
Bolaget ska bedriva bemannings- och tjänsteföretag mot privatperson och företag samt
därmed förenlig verksamhet.
Ahlqvist Friskvård Handelsbolag
Ingrid Kerstin Maria Ahlqvist
Åke Jesper Ahlqvist
Hälsa, friskvård, rådgivning och vägledning
inom andlig och personlig utveckling samt
kost.
Hans-Erik Bengtsson Fastigheter
Hans-Erik Bengtsson
Fastighetsförvaltning, uthyrning av lokaler
och lägenheter.
Henrik Eriksson Skogs & Trädgårdsservice
Henrik Eriksson
Utför: Sektionsfällning, trädfällning, bortforsling. Trädgårdsbeskärning och trädgårdsvård.
RepTek AB
Hans Lennart Ingemar Börjesson
Föremålet för bolagets verksamhet är reparationer och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner och därmed förenlig
verksamhet.
Bernyard
Thord Bernhardsson
Företaget avser att importera, exportera
samt driva partihandel, detaljhandel, e-handel med följande varor: Kläder, skor, läder,
väskor, tyger, sportutrustning, fritidsartiklar,
leksaker, bastubyggsatser, badtunnor, lampor, presentartiklar, porslin med mera.
D. Sandqvist byggteknik
Daniel Sandqvist
All typ av byggnationsarbeten, plattsättning
och totalentreprenader.
HBA Livs
Hisham Bakr Abdulwahhb Abdulwahhab
Detaljhandel med livsmedel.
JANDAB förvaltning AB
Johan Andersson
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt
idka därmed förenlig verksamhet.
Rizorza AB
Linda Marie Svensson
Åsa Ring
Bolaget ska ge utbildning och konsultation
inom omsorg, socialt arbete och därmed förenlig verksamhet.
Make Your Own Way Invest AB
Cecilia Hellströmer
Lars Mikael Gösta Spång
Bedriva förvaltning och utveckling av dotterbolag, konsultation inom företagsutveckling,
leasingverksamhet av industrimaskiner, uthyrning av arbetskraft, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper
samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ego Kids Handelsbolag
Anna Karin Susanne Henriksson
Sandra Maria Gadolin
Handel med barnkläder.
NÄRINGSLIV i Marks kommun 13
Vecka 44 - 2012
. Jul på landet .
Skattespalt
ROT och RUT
– Hur funkar det?
■ Det har gått några år sedan
skattereduktion för RUT- och
ROT-arbeten infördes, men vi
får fortfarande många frågor
om hur det fungerar. De som vill
utnyttja möjligheten till skattereduktion undrar vad man behöver tänka på, vilka arbeten
det gäller, och om det finns
några risker.
Jag har full förståelse för att
det är svårt att veta vad som gäller och ska därför ägna denna
spalt till att försöka förklara hur
det fungerar.
Vad kan jag få
skattereduktion för?
Reglerna om skattereduktion
för husarbete infördes under
2007 och 2008 främst i syfte att
främja tillväxt och omvandla
svart arbete till vitt. Med husarbete menas både ROT- och hushållsarbete (RUT).
■ ROT-arbeten som man kan få
skattereduktion för är dels reparationer och underhåll på sin
eller sina föräldrars bostad.
Även arbeten för att bygga om
eller bygga till bostaden kan
man få skattereduktion för. Till
bostad räknas även komplementbyggnad på en fastighet
som till exempel garage eller
friggebod. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbeten
måste du dessutom vara ägare
till bostaden.
■ Som hushållsarbete räknas
enklare arbeten som utförs i
eller i nära anslutning till bostaden. Du kan även få skattereduktion för hushållsarbete i
dina föräldrars bostad. Som
hushållsarbete räknas bland
annat städning, gräsklippning,
barnpassning. För hushållsarbeten finns inget krav på att du
ska äga bostaden i fråga.
■ På Skatteverkets hemsida
finns tydliga exempel på arbeten
som du kan få skattereduktion
för.
Hur fungerar det
praktiskt?
Skattereduktion för husarbete
kan man få på lite olika sätt. Det
vanligaste sättet kallas fakturamodellen och innebär att man
får skattereduktionen direkt vid
betalning för arbetet. Skattereduktionen får man genom att
endast betala halva arbetskostnaden. Företaget som gjort arbetet vänder sig sedan till
Skatteverket och begär utbetalning av resterande belopp. Skattereduktionen är begränsad till
halva arbetskostnaden och kan
som mest uppgå till 50 000 kr
per person och år.
■ Man kan aldrig få mer i skattereduktion än man ska betala i
slutlig skatt. Detta innebär att i
inkomstdeklarationen året efter
att arbetet har gjorts, kommer
Skatteverket att stämma av att
den del av arbetskostnaden som
inte har betalats till företagaren,
ryms inom den slutliga skatten.
Hur vet jag om jag
betalat tillräckligt
med skatt?
En vanlig missuppfattning är att
den slutliga skatten är det
samma som kommunskatten på
orten där man bor. Men då har
man missat att dra ifrån grundavdrag och skattereduktioner.
Det här är lite krångligt så ett
exempel får visa hur det fungerar.
Lisa är bosatt i Marks kommun.
Hon är anställd med en årslön år
2012 på 300 000 kr. Hon äger
halva fastigheten Paradiset 1:1 och
betalar därför fastighetsavgift på
3 412 kr. Lisa betalar årligen
50 000 kr i räntekostnader för sin
del av huslånet.
Kommunalskatten i Marks kommun är ca 32%. Den sammanlagda skatten före skattereduktioner kan med ledning av dessa
uppgifter beräknas till 93 780 kr.
Efter skattereduktion för: allmän
pensionsavgift (21 000 kr), arbetsinkomster (20 420 kr) och
räntekostnader (15 000 kr) återstår endast 37 360 kr. Detta innebär att Lisas skattereduktion för
husarbete begränsas till 37 360
kr. Om Lisa under år 2012 har fått
mer preliminär skattereduktion än
37 360 kr, kommer hon i deklarationen år 2013 att få betala tillbaka mellanskillnaden.
■ På Skatteverkets hemsida
kan du få hjälp att räkna ut din
skatt och hur mycket du kan få
i skattereduktion.
Lycka till!
Daniel Beckung
Skatteverket,
Borås
Rent, fräscht
och trivsamt
på jobbet
I mysig och varm miljö
serverar vi vårt
hemlagade
julbord.
”Ni utför ett uppdrag
till
stor belåtenhet, ni ger
alltid
det där lilla extra.”
Bengt Andersson,
Bilprovningen ( företags
städ)
Läs mer på
www.sjusjoar.se
0320 83313
tag nu
”Vi har använt Vitis ett
a
och efter att ha prövat olik
ns det
företag eller lösningar kän
kan
som vi har hittat rätt. Jag
ra
varmt rekommendera and
vi bara
då
s
Viti
va
pro
att
tag
före
.”
har positiva erfarenheter
Jonas Petersson,
Rundholm & Haak AB
LÄSVÄRDE!
GÖR DIN EGEN
FOTOBOK
Extra service:
-
frukt på jobbet
miljölåda
skötsel av gröna växter
påfyllnad av
förbrukningsmaterial
Kostnadsfri prisuppgift
Markbladet ger dig
20% RABATT
Ange koden: “markbladet”
i kassan när du betalar.
Vi hjälper dig!
- veckostäd
- golvvård
- byggstäd
- trappstäd
- storstäd
- fönsterputs
d.se
ww w.v itis sta
070 7 70 52 26
www.vitisstad.se
Vi berättar gärna mer!
Ring Camilla 0320-141 37
eller 0707-70 52 26
Lyddevägen 18, Kinna
Det är inte
lika ensamt på
toppen längre
Vi vet att det är mycket med att leda företag. Särskilt ett som just håller på att
växa sig större. Vi vet hur mycket svårare det plötsligt blir att hålla i trådarna,
hur kraven ökar och hur tiden till att göra allt det du borde minskar.
Just därför finns Rådgivning för hela företagaren – för att ta hand om allt som
rör ditt företag, dina anställda och din privatekonomi. Och för att låta dig fortsätta ägna dig åt det du bevisligen redan gör så bra – att få ditt företag att växa.
Så, ring oss, boka ett möte och upptäck vad vi kan göra för dig. Vi kan inte lova
att det aldrig mer kommer att kännas ensamt på toppen. Men vi vågar lova att
det aldrig kommer att kännas lika ensamt som förut.
Boka rådgivning på seb.se/helaforetagaren eller kom in på vårt kontor
på Mor Kerstins Torg i Kinna.
SEB i Kinna
14 NÄRINGSLIV i Marks kommun
Vecka 44 - 2012
Markföretag intog Nordstan
– unik samverkan kan få fortsättning
ut Markblafotoböcker och delar
Gisella Olsson visar upp
pare i Nordstan.
det till Göteborgsshop
Hans-Erik Sohlberg, ägare till Sohlberg buss: – Om vi pratar om vår bygd och den kvalitet som finns i Mark så är det bra för Mark. Och det är
görviktigt för mig som gammal Markbo.
En stor turistbuss mitt i Nordstan i Göteborg. Och företag från Mark som visade på besöksmöjligheter i kommunen. Eventet är en unik spännande samverkan som kan få en fortsättning.
Idén kanske verkade lite
galen, när projektledaren
t
kte
Benny Nyberg, kom med
oje
spr
kan
tledare, fick se samver
Benny Nyberg, projek
hade
han
den till Hans-Erik Sohlän
rre
stö
sig
a
rdstan väx
om en happening i No
berg på Sohlberg buss.
väntat.
Tanken var att göra något
tillsammans med Sohlbergs samarbetspartners
Resia och Skistar.
– Jag tänkte att vi kör
in en buss i Nordstan.
Men sedan visade det sig
att fler Markföretag ville
vara med. Det blev större än vi hade tänkt.
I slutet av förra veckan och under helgen
rdshus och
intog de Nordstan, inte
driver Spinnarens Wä
Angela Liljenberg, som
otell samdsh
Sta
na
Kin
till
re
bara bussen från Sohläga
on,
uss
Camilla Säll-Magn
.
tet
jek
bergs mitt i köpcentrat,
pro
i
ialt
leg
kol
verkar
utan allt från hotell
och Tygriket till Fastighetsbyrån.
– Vi känner att för
att få vår kommun att
märkas måste vi samarbeta. Vi krokar arm
med varandra och
hjälps åt, säger Benny
Nyberg.
Hur ska ni få Göteborgarna
att tycka
e
had
och
rdstan
kola, var i No
Danss
Malin Axebrink, Lena’s
dansuppvisning.
att Mark ligger nära då, det
är ju några mil?
– Vi struntar i avståndet
och pratar om tid. I tid tar
det inte mycket längre tid att
åka till Kinna än Askim.
Hans-Erik Sohlberg är eld
och lågor över projektet.
– För oss är det roligt att
Sohlbergs kan vara marknadsledande i en bygd som
Sjuhärad, med 30 helturistbussar. Vi vill visa Göteborg
vad vi kan också.
Fokus på Mark
När Markbladet/Näringsliv
går omkring och pratar med
de inblandade företagen i
Nordstan märks ett tydligt
fokus på vad Mark kan erbjuda. De enskilda företagen
står tillbaka för en helhet
med paketerbjudanden.
– Tanken är att öka kännedomen om Mark. Vi upplever ofta att göteborgare inte
vet var vi befinner oss.
Just nu marknadsför vi julbordspaket tillsammans med
Sohlberg buss, säger Camilla
Säll-Magnusson, från Kinna
Stadshotell.
– Sådan här samverkan är
en förutsättning i framtiden.
Hennes konkurr…, jag
menar kollega, Angela Liljenberg som driver Spinnarens
Wärdshus, håller med.
– Det viktiga är att visa
mångfalden i Mark. Att få
dem att se att det inte är så
långt hit, säger hon.
– I framtiden vore det bra
om fler branscher var med.
Det skulle vara representanter från kommunen och mer
shopping.
Fler gånger
Och en framtid för projektet
ser det redan ut att bli, enligt
Hans-Erik Sohlberg.
– Det vore positivt. Vi har
redan preliminärbokat ytterligare en gång i maj och oktober nästa år. Vi ska sätta
oss i arbetsgrupper för att utveckla det här. Förhoppningen är att det ska växa så
vi dominerar hela Nordstan,
säger han.
– Jag tror att Markborna
kommer att vara stolta över
det vi gör. Vi är det och vi är
stolta över Mark.
Kan det här leda till mer
samverkan inom andra områden i Mark?
– Det tror jag. På det här
sättet får vi förståelse för varandra. Vi ska inte se hinder
i varandra utan möjligheter
där vi månar om varandra.
Alla tjänar
Vad är det stora målet med
projektet?
– Om vi lyckas med det här
på lång sikt, så kommer det
inte bara att gynna enskilda
företag i Mark. Då kommer
hela besöksnäringen i Mark
vara tvungen att samarbeta.
Då tjänar alla pengar på det
här, på lång sikt.
– Har en familj åkt buss
med oss för att besöka Mark,
och sedan tar bilen en annan
helg för att äta en bit mat och
shoppa, då har vi vunnit
mycket.
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
NÄRINGSLIV i Marks kommun 15
Vecka 44 - 2012
KINNA STADSHOTELL PRESENTERAR STOLT
Ditt företag kan tjäna på att
ta emot språkpraktikant
ÅRETS JULBORD
Upplev vårt stora hemlagade julbord med
fantastisk liveunderhållning för alla smaker!
Fre 30/11
Lör 1/12
Fre 7/12
Lör 8/12
Fre 14/12
Vuxenutbildningen försöker få ut sina elever i Svenska för invandrare, SFI, på
språkpraktikplatser. Det är något som du som företagare kan dra nytta av.
– Man kan ha
nytta av det på
oväntade sätt.
Om det är en
företagare som
satsar på marknader där man
talar språk som
praktikanten
talar, då är det
Ingemar Gustafsson
söker praktikföretag
positivt. Och
till SFI-eleverna.
språkpraktik är
ju också gratisvägar att öppna upp för att satsa
på marknader man inte hade
planerat för, säger Ingemar Gustafsson, på vuxenutbildningen i
Mark.
– Deras kunskap är många
gånger betydligt större, med en
större bredd i sitt kunnande för
att man har varit i en annan
kultur, än man tror. Ofta ser
I korthet
Finns Sjuhärads mest
företagsamma människa
i Mark?
Organisationen Svenskt Näringsliv söker just nu med ljus
och lykta efter den person som
är Sjuhärads mest företagsamma människa 2012.
– De som alltid tar för sig, får
saker att hända. Det är tack vare
dessa människor vår region utvecklas, jobb skapas och förbättringar sker, säger Kenneth
Krantz, regionchef för Svenskt
Näringsliv i Västsverige.
Till och med 10 november
kan alla nominera den eller dem
de tycker har gjort något extra
företagsamt under 2012. Det
kan vara en företagare som utvecklat sin verksamhet eller en
medarbetare som agerat så att
fler jobb har skapats.
Av de nominerade kommer
en lokal jury att utse fem finalister. Finalisterna kan sedan alla
rösta på för att få fram Sjuhärads mest företagsamma människa 2012.
Här kan du nominera:
http://foretagsamma.prontodev.se/sjuharad
LÄSVÄRDE!
GÖR DIN EGEN
FOTOBOK
man inte det för att man inte
talar språket än eller inte har
kontakter här.
Eleverna på SFI kommer från
en rad länder och områden i
världen. Just nu är det personer
från Balkan, Somalia, Mellanöstern, Sydamerika, Thailand
och Östeuropa som söker språkpraktikplats.
– Men det spelar inte så stor
roll vad de här personerna kommer ifrån, det viktiga är att de
har den kompetensen som företaget efterfrågar. Får de chansen
blommar de många gånger ut.
Men handledaren måste vara en
person som har den här vidsynen och kan se den potentialen,
säger Ingemar Gustafsson.
Han betonar att det så klart
inte är vuxenutbildningens roll
att vara arbetsförmedlare, deras
mål är att få eleverna att klara
kursen i svenska. Och då hjälper
språkpraktikplatserna till.
– Det är viktigt att vi tar vara
på de här personerna som går
på SFI. Kan vi i samhället hjälpa
dem att klara studierna så är det
bra för framtiden. För personen
själv betyder det mycket.
BOKA
NU!
Julbord med liveband & dans - Generations 60´s
Julbord med soft live julunderhållning
Julbord med liveband & dans - Partybandet
Julbord med soft live julunderhållning
Julbord med liveband & dans - Cliff
Cliff Barnes
Barnes
Inkl. glögg, vårt stora traditionella julbord, kaffe, underhållning och dans
Fre 545:-. Lör 495:-. Övriga dagar 395:(OBS! Priser inkl moms)
Tel. 0320-143 00
www.kinnastadshotell.se
❖❖❖❖❖ Fredrik Beckman
[email protected]
Så här gör du
Vill du ta emot en språkpraktikant, ring Vuxenutbildningen i Mark.
Är du medlem i Företagarna
kan ordförande Arne Ekberg
också förmedla kontakt.
Vi levererar:
• Bergkross • Makadam • Sand
• Singel • Kullersten • m.m.
Mark 0320-330 75 • Bollebygd 033-28 40 10
www.fraktkedjanvast.se
Fraktkedjan Väst är certifierade enligt Miljö ISO 14001 och Kvalitet ISO 9001
VUXENUTBILDNINGEN I MARK
www.mark.se/vuxenutbildningen
Utbildning som ger jobb
Vi har utbildningarna som arbetslivet söker.
Sista ansökningsdag 15 november.
Kontakta:
Vuxenutbildningen Borås Stad
033-35 81 27, [email protected]
MEKANISK VERKSTAD
Stålkonstruktioner – Byggsmide –
Plåtslageriarbeten – Industriservice
Vi erbjuder också vuxenutbildning på
grundskole- och gymnasienivå.
Sista ansökningsdag 30 november.
Kontakta:
Hans Pahlén, studie- och yrkesvägledare 0320-21 74 05
Barbro Holmstrand, skolassistent
0320-21 75 80
Irene Carlsson, skolassistent
0320-21 73 76
Information och blanketter
finns på vår hemsida
www.mark.se/vuxenutbildningen
0301-426 44
www.nykabisatila.se
Näringsliv
Om företagare – för företagare
Företagsstäd
Hemstäd
Fönsterputs
med ett leende.
Markbladet ger dig
20% RABATT
Ange koden: “markbladet”
i kassan när du betalar.
www.ekbergsstad.se
Kinna 0320-359 33
Borås 033-13 73 00
Svenljunga 0325-100 08
Däckmaskin
Art.nr 1544
Däckmaskin U-203A med
hjälparm. Däckmonteringsmaskin från en av världens
främsta tillverkare. Passar
utmärkt till yrkesmässigt
bruk och för fälgar med
riktigt stor diameter.
24 900:ord. pris
28 900:-
Verkstadsdomkraft Art.nr 68262
Pela Verkstadsdomkraft, 3500 kg. Med dubbla lyftkolvar för ökad lyfthastighet. Mycket smidig, lägsta
höjd på lyftplattan endast 95 mm.
HALVA P
RISET
+
975:-
ord. pris
1949:-
Däckbalanserare
Art.nr 80197
Automatisk däckbalanserare U-822. Funktioner För
personbilar, motorcyklar
och lätta kommersiella
fordon. Automatisk distans
och hjuldiametermätning.
240x64 mm LCD skärm.
Däckmaskinspaket Art.nr 484873
Pela Däckmaskinspaket Semi-Proffs
Batteritestare Art.nr 77881
Pela Batteritestare, digital Batteritestare för att kontrollera
konditionen på 12 V bilbatterier. Med digital display.
99:-
ord. pris
Däckmaskin
448:-
Art.nr 68266
Däckmaskin semiautomatic. En automatisk
däckmaskin för fälgar 10”20”. Fungerar bra till 20”
aluminiumfälgar utan extra
tillbehör.
+
15995:o
rd. pris 1
Däckbalanserare
8 275:-
Art.nr 68267
Däckbalanseringsmaskin.
Automatisk däckbalanseringsmaskin av hög kvalitet
som vi sålt i snart 10 år.
Lämplig till hemma bruk eller den mindre verkstaden.
Däckmaskinspaket Art.nr 3021
Pela Däckmaskinspaket Hobby
Batteriladdare
Art.nr 69601
Ctek Batteriladdare MXS 3.6. MXS 3.6 är
en beprövad och tillförlitlig laddare. Den
har viktiga funktioner
som avsulfatering,
underhållsladdning
och köldläge för
exkl. moms 471:optimerad laddning
under kalla vinterdagar.
ar
589:-
Hjulnyckel
Art.nr 78685
Teleskopskaft
Tyresaver Art.nr 487465
Hjuldolly
449:-
exkl. moms 359:-
Art.nr 50845
Pela Hjuldolly 2-pack
Skålad vagn som passar de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vridbara 360°. Varje vagn tål 500 kg.
Pela Tyresaver 2-pack. Till
250-500 mm hjul. Förhindrar att däck blir platta på
exempelvis entusiastbilar,
husvagnar, släp m.m. som
inte körs under längre
perioder.
93:-
exkl. moms 74:-
Fälgkors
Art.nr 86617
169:-
exkl. moms 135:-
57:-
exkl. moms 46:-
BUTIK I BORÅS Källbäcksrydsgatan 1, Tel. 033-15 72 75
BUTIK I VEDDIGE Västra Ringvägen 4, Tel. 0340-59 68 00
ÖPPETTIDER Måndag-fredag 8-18, Lördag 9-15, Söndag 11-15
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards