Havet är fullt av skräp

advertisement
VÄSTErHAVET
Aktuellt om miljön i Skagerrak,
Kattegatt & Öresund
2014
Havet är fullt av skräp
Pressmeddelande: Västerhavet 2014
Det som en gång var en resurs är idag ett problem för alla, både människor och djur. Mängden skräp i havet ökar och
stränderna på västkusten fylls av plast, ett material som bara funnits i vårt samhälle i drygt en generation. I årets nummer
av Västerhavet – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund – tittar vi närmare på nedskräpningen i havet. Hur
kommer skräpet till våra stränder? Vad ställer det till med, på land och i vattnet? Och inte minst, vem ska ta ansvar och
städa upp?
En viktig anledning till att västkusten är så hårt drabbad av nedskräpning är havsströmmarna. Flera havsströmmar, som för med
sig skräp, möts i Kattegatt och strömmar sedan upp längs västkusten. Konsekvensen är att över 80 procent av det som hittas på
stränderna är plast, eftersom det flyter. Västsveriges kustremsa blir därför en form av soptipp för hela Nordsjön, till förtret för
kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.
Men allt skräp är inte synligt. På land producerar vi en hel del skräp av mikroskopisk storlek, som sköljs ut via avloppet. Detta
har lett till att havsvattnet numera liknar en tunn buljong, med små skräppartiklar fördelade i hela vattenmassan. Forskning tyder
på att dessa små partiklar kan transportera miljögifter in i filtrerande djur och vidare upp i näringskedjan.
Som tur är vi lär oss hela tiden nya saker. I Västerhavet 2014 kan du också läsa om hur man bäst tar hand om oljeolyckor som
drabbar kusten, hur vi kan behandla våra båtbottnar utan att använda giftig färg och hur vi kan planera för ett hållbart nyttjande
av havet – genom en blå översiktsplan. Du får också en inblick i djurlivet på Hallands bottnar och varför havsdjurens fritt simmande larver ställer höga krav på kunskap hos den som ska planera för marina skyddsområden till havs.
Rapporten Västerhavet finns att beställa eller ladda ner som pdf här:
www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/vasterhavet/bestall-vasterhavet-2014/
Kontakt:
Per Moksnes, miljöanalytiker, Havsmiljöinstitutet
031-786 27 10
0732-57 62 24
[email protected]
Rapporten Västerhavet 2014 ges ut av
Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i
Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket
ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet,
SLU, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund
och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland
och Skåne län.
Download