Prislista för vaccin

advertisement
2017-05-11/cw
Prislista för vaccin
Personnummer: …………………………………
Markera
med
kryss
Vaccin mot
Tillverkare eller preparatnamn
Pris
kr/injektion
1380
Bältros
ZOSTAVAX
Difteri
Difterivaccine SSI®
330
Boostrix®
250
diTeki booster
290
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio
Boostrix® Polio
380
Encefalit -Japansk B
IXIARO®
1040
FSME-IMMUN Vuxen
310
FSME-IMMUN Junior
300
Gammaglobulin
Beriglobin®, 1,0 – 2,0 ml
340
Gula febern
Stamaril®
390
Hemophilus influenza typ b
Act-HIB®
400
Havrix®, 1440, 1,0 ml, endosspruta
380
Havrix®, 0,5 ml, endosspruta
340
Vaqta 1,0 vuxen
390
Vaqta 0,5 barn
245
Engerix®-B, 1,0 ml endosspruta
350
Engerix®-B, 0,5 ml endosspruta
220
HBVAXPRO vuxen
255
HBVAXPRO barn
227
Twinrix® Vuxen, 1,0 ml
460
Twinrix® Paediatric, 0,5 ml
370
Ambirix®, barn 1-15 år
450
Vaxigrip® / riskgrupp
180/100
Difteri, stelkramp, kikhosta
Encefalit - fästingburen
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit A+B
Influensa, säsongs
Meningokock A+C+W+Y
Mässling, röda hund, påssjuka
Pneumokocker
Polio
Menveo®, 11-55 år
550
Bexero
1110
Priorix®
210
Pneumovax®
350
Prevenar 13®
660
ImovaxPolio®
300
Infanrix® Polio
300
Fortsättning på nästa sida!
www.sahlgrenska.se
Östra sjukhuset
Infektion
416 85 Göteborg
Växel 031-343 40 00
2017-05-11/cw
Prislista för vaccin
Personnummer: …………………………………
Markera
med
kryss
Vaccin mot
Rabies
Tillverkare eller preparatnamn
Rabies Imovax®
Pris
kr/injektion
670
Rabipur
660
Stelkramp
Tetanusvaccine SSI®
200
TBC - Immunitetskontroll
Tuberkulin PPD RT 23 SSI®
210
Tuberkulos
BCG-vaccin®
220
Tyfoidfeber
Typhim Vi®
280
Vattkoppor
Varivax
500
För vaccin som inte finns med på prislistan, enligt ovan, tas ett tillfälligt pris fram efter kontakt med ordförande i
terapigrupp Vaccin: Ulrica Sand-Höglund, tel. 031-3450425, 0700-823945.
www.sahlgrenska.se
Östra sjukhuset
Infektion
416 85 Göteborg
Växel 031-343 40 00
Download