Ny koncern bildas av etablerade byråer via förvärv och

advertisement
Pressmeddelande Malmö 2010-06-28
Ny koncern bildas av etablerade byråer via förvärv och emission
- Emissionstiden pågår mellan 28 juni och 16 juli med planerad notering på AktieTorget.
Digital marknadsföring beräknas öka dramatiskt de kommande åren och ta
ytterligare marknadsandelar från traditionell marknadsföring. Den största
tillväxten beror på och sker inom sökmarknadsföring, Internetbaserade sociala
nätverk samt ökad mobil tillgång till Internet. Inom dessa områden har den
nybildade byråkoncernen Springplanet sin spetskompetens. Teckningstiden
pågår mellan 28 juni och 16 juli 2010.
Det finns en rad drivkrafter och trender som talar för att marknaden för digital
marknadsföring kommer att växa kraftigt de närmaste åren. En trend är att allt fler söker
mätbarhet och differentiering. En annan trend är att social kommunikation i digitala
medier och marknadsföring i dessa miljöer fått sitt absoluta genombrott. En tredje trend
är att mobilen blir allt smartare och erbjuder ökade möjligheter för riktad kommunikation
samt att den i allt större utsträckning vävs ihop med Internet. Springplanet skall ge
marknadsförare möjlighet att bedriva resultatdriven marknadsföring oavsett vilken kanal
som väljs. Genom strategiska förvärv, rätt kompetenser och den senaste tekniken
kommer Springplanet erbjuda intelligenta och kostnadseffektiva lösningar.
Springplanets mål är att växa med positivt kassaflöde och stabila resultat. Detta uppnås
genom förvärv av stabila företag med positivt kassaflöde och som passar in i gruppens
erbjudande. Initialt har tre företag förvärvats; XXL Reklam & Kommunikation AB,
Pixelant AB och Digital 4U.
Målet är att i december månad 2010 ha en årsomsättningstakt på MSEK 44. 2011 är
målet att uppnå en årsomsättningstakt i december månad på mellan MSEK 90 och 110
med ett resultat efter finansiella poster på MSEK 6-8. Tillväxten uppnås genom förvärv
av ett eller två bolag under sensommaren/hösten 2010, däribland Samurai PR och
ytterligare två förvärv 2011.
Teckningstiden pågår mellan den 28 juni och 16 juli 2010. Handel i Springplanets aktier
på AktieTorget beräknas starta den 20 augusti 2010. 3 miljoner aktier emitteras till ett
pris av 2,5 kronor styck, vilket innebär att 7,5 miljoner kronor tas in. Antalet aktier ökar i
och med emissionen från 14 miljoner till 17 miljoner aktier. Pengarna skall i huvudsak
användas till att fullfölja köp av dotterbolag, ökat rörelsekapital och teknikinvesteringar.
För mer information kontakta:
Richard Murbeck, IR-ansvarig, 0709-17 94 94 alt. [email protected]
Mattias Tönnheim, PR-ansvarig 0704-41 19 14 alt. [email protected]
Eller besök www.springplanet.com där du även kan beställa Memorandum och hämta
mer information om emissionen.
Om Springplanet
Springplanets affärsidé är att förse företag med tjänster och produkter som ger en
heltäckande möjlighet att producera, styra och analysera marknadsaktiviteter i digitala
och sociala medier. Koncernen grundades 2010 och har sitt säte i Malmö.
Download