9. Projektidé för Glasbyn Målerås

advertisement
Projektidé för Glasbyn Målerås
En övergripande projektidé för perioden 2009 – 2013
skrevs i maj 2009.
Huvudmålen är att
- säkerställa och utveckla nuvarande turistföretag i
Målerås
- stödja övriga företag och på sikt etablera 3-5 nya
företag
- stödja föreningarna i Målerås
Download