Om utlysningar som öppnar den 1 februari - Svenska ESF

advertisement
Välkomna till informationsmöte den
10 februari i Norrköping!
Om utlysningar som öppnar den 1 februari
Onsdagen den 10 februari kommer Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige att hålla
informationsmöte i Norrköping på Louis De Geere Konsert & Kongress angående utlysningar
som öppnar måndagen den 1 februari.
Utlysningarna ligger inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. En inom
socialfondsprogrammets mål 1:1 med inriktning mot kompetensutveckling för att motverka
diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Den andra utlysningen ligger inom
mål 1:2 med inriktning mot en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov av
arbetskraft och utbildningsväsendets utbud.
Efter informationen har du som potentiell projektägare möjlighet att kort ventilera din projektidé
med oss och få feedback samt tips inför skrivandet av ansökan mm.
AGENDA
10.00
Kaffe
10.30 - 12.00 Information om utlysningarna
12.00
Avslut
12.00 - 13.00 Ventilera din projektidé
Agenda
Info
När: Onsdagen den 10 februari kl. 10.00-13.00
Var: Louis De Geer Konsert & Kongress,
Dalsgatan 15, Norrköping
Hur tar jag mig dit: Ca 10 min. promenad från
Centralstation
ANMÄLAN
Anmälan via E-post nedan senast fredagen 5 februari. Antalet platser är
begränsat till 30 st. Meddela in din anmälan om du vill stanna kvar efter
informationen och ventilera din projektidé. Meddela även ev. allergier.
Observera att deltagande garanteras först efter att du fått en bekräftelse. För att få
ett så brett deltagande som möjligt förbehåller sig Svenska ESF-rådet att vid behov
fördela platserna.
[email protected]
Anmälan är bindande
FÖR MER INFORMATION
Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta Svenska ESF-rådets
kontor i Östra Mellansverige. Du når oss via 020-33 33 90 eller
[email protected]
www.esf.se
Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige
stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att
förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det
sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i
landet och huvudkontor i Stockholm.
Download